Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Seznámení a hry s norskou pohádkou
Odborný článek

Seznámení a hry s norskou pohádkou

11. 5. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Pohádková postava Trolla z norské pohádky „Tři kozlíci“ provází děti různými činnostmi, podněcuje jejich představivost a rozvíjí jejich řečové, výtvarné a pohybové nadání.

Seznámení s Norskou pohádkou

Pomůcky: norská kniha „Tři kozlíci"
Popis činnosti:
Učitelka vypráví dětem norskou pohádku o třech kozlících a zlém skřítku Trollovi. Kozlíci se však zlého nahněvaného skřítka nebáli a vyzráli nad ním. Rozbor pohádky - děti vypráví děj, charakterizují chování pohádkových postav - kdo byl zlý, hodný, nebojácný, vychloubačný apod. Děti si zároveň prohlížejí knihu z Norska se zmíněnou pohádkou.

Pohybová hra na Trolla

Pomůcky: švihadlo, obruč
Popis činnosti:
Učitelka vybere jedno dítě, které představuje skřítka Trolla, jenž bydlí ve své jeskyni (například obruč). Skřítek je velmi nevrlý a zlobí ho každý šramot v okolí jeho jeskyně. Děti-kozlíci se vydají na palouček za potravou a také si na paloučku hrají - děti běhají po třídě. To vzbudí skřítka Trolla, rozzlobí se a chce kozlíky chytit. Děti utíkají do svého úkrytu (úkryt je vyznačen např. švihadlem), kam za nimi Troll už nesmí. Dítě, které chytí Troll před úkrytem, si s ním mění roli - z kozlíka se stane Troll a z Trolla kozlík. Hra pokračuje dle zájmu dětí.

Vyrobíme si Trolla

Pomůcky: látky, pytlovina, přírodniny, balónek, lepidlo
Popis činnosti:
Děti si prohlížejí Trolla v norské knize a popisují, jak vypadá a co má na sobě. Trolla si zkusí vyrobit. První den si připravují materiál - vybírají různé látky, pytlovinu, přírodniny (stromovou kúru, šišky a další). Druhý den se pustí do výroby skřítka, nejprve udělají postavu (hlavu lze vytvořit např. z nafouknutého balónku a ten polepit), postavu pak oblékají a doplňují různými přírodninami.

obrázek Trolla
1. obrázek Trolla

Najde skřítek Troll cestu do své jeskyně?

Pomůcky: pracovní listy, pastelky
Popis činnosti:
Učitelka vypráví dětem o skřítku Trollovi, který zabloudil v lese a nemůže najít cestu zpět do své jeskyně. Pomohou mu děti najít cestu? Každé dítě dostane pracovní list, na kterém je znázorněna jeskyně, na druhé straně Troll a spletité cesty v lese. Úkolem dětí je zjistit, která cesta vede od skřítka až k jeskyni. Děti nejprve hledají cestu prstem, když najdou tu správnou, zvýrazní ji pastelkou. Trolla si po té mohou vybarvit.

Procvičování smyslového vnímání - kozlíci hledají šťavnatou travičku, která je poblíž doupěte skřítka Trolla. Cesta za potravou ale není jednoduchá a kozlíci se při hledání musí spoléhat na své smysly.

Zrak - překážková dráha

Pomůcky: strachový pytel, lavička, lano, obruč, různé předměty imitující potravu pro zvířátka, šátek
Popis činnosti:
Učitelka připraví jednoduchou překážkovou dráhu - např. prolézání strachovým pytlem, přelézání lavičky, chůze po laně. Děti se promění v kozlíky a zkouší si „po tmě" najít potravu. Utvoří zástup, učitelka jednotlivým dětem zaváže oči šátkem. Při zdolávání překážkové dráhy jdou děti dle svých věkových a individuálních schopností samy, nebo s pomocí učitelky či dalšího dítěte, které nemá zavázané oči - v tomto případě se zde procvičuje další druhotný prvek, a to umět pomoci kamarádovi (vzít ho za ruku, slovní pomoc při překonávání překážky- fyzická i psychická podpora). Na konci dráhy na děti-zvířátka čeká potrava, kterou si hmatem musí najít (nějaký předmět znázorňující potravu umístěnou v obruči). Takto se vystřídají všechny děti.

Hmat - určování předmětů

Pomůcky: drobné hračky ze třídy, předměty denní potřeby
Popis činnosti:
Učitelka má na stole připravené různé předměty, s nimiž děti denně přicházejí do styku (různé hračky ze třídy, předměty denní potřeby). Děti všechny předměty postupně vyjmenují. Pak se otočí, učitelka předměty pomíchá a zakryje látkou nebo ubrusem. Děti se otočí zpět, jednotlivě přicházejí ke stolku a pod látkou vyberou jeden předmět, který se snaží určit. Když ho pojmenují, vyndají ho a ukáží ostatním dětem pro kontrolu, zda předmět správně určily. Všechny jednotlivé předměty, které určí, dávají na jiný stolek nebo na koberec. Postupně děti takto určují všechny předměty, které jsou schované pod látkou.

Sluch - určování zvuků

Pomůcky: různé předměty - lžičky, igelitový sáček, nůžky, klacíky, dřevěné kostky a další
Popis činnosti:

Učitelka dětem vysvětlí, že kozlíci hledají potravu někdy i v noci, když je tma, a při cestě za dobrou travičkou špatně vidí, ale slyší různé zvuky, podle kterých se mohou orientovat.

Hra „Na noc" - učitelka otevře okno, děti si sednou na koberec, zavřou oči a určují všechny zvuky, které slyší, i ty, které neumějí správně definovat - slyší jedoucí auta na silnici, traktor na poli, hlasy ve školce, cinkání nádobí v kuchyni, otvírání/zavírání dveří, různé bouchání, šumění, cinkání apod. Hra pokračuje v malé obměně - děti otevřou oči, ale sednou si zády k učitelce a snaží se poznávat a určovat další zvuky, které učitelka předvádí - cinkání lžiček, trhání papíru, šustění igelitového sáčku, stříhání nůžkami, lámání klacíků, stavění z dřevěných kostek, zavírání okna, nalévání vody a další. Jako další obměnu mohou děti samy předvádět různé zvuky, které ostatní děti a učitelka zkouší identifikovat.

Čich - určování potravin

Pomůcky: různé druhy ovoce, zeleniny, koření, bylinky
Popis činnosti:

Učitelka si s dětmi povídá o tom, že lidé konzumují jinou potravu než zvířátka - děti jmenují, co vše lidé jedí a co jednotlivým dětem chutná. Ale pokud bychom měli hůře vyvinutý zrak, stejně jako některá zvířátka, dokázali bychom poznat potravu podle čichu?

Učitelka má na stole různé potraviny - ovoce, zelenina, pečivo, koření, bylinky. Děti jednotlivé druhy nejdříve pojmenují. Po té si sednou do kruhu, zavřou oči a učitelka nechá kolovat různé potraviny, které děti poznávají podle čichu, vůně mohou blíže specifikovat - vůně se jim líbí/nelíbí, voní sladce, málo, výrazně apod. Dále děti určují jednotlivé vůně - učitelka zavazuje postupně jednotlivým dětem oči šátkem a děti rozlišují 2 - 3 vůně různých potravin. Pokud nedokáží přesně určit druh, snaží se alespoň určit, zda jde o ovoce, koření, bylinku...

Chuť - určování ovoce a zeleniny

Pomůcky: různé druhy ovoce a zeleniny, tácky
Popis činnosti:
V předešlé činnosti děti určovaly potraviny podle čichu, nyní se zaměříme na poznávání a určování ovoce a zeleniny podle chuti. Děti-kozlíci mají nakrájenou zeleninu a ovoce na malé kousky (jablka, hrušky, švestky, rajská jablíčka, okurky, papriky, mrkev, meloun, hroznové víno, broskve, nektarinky, meruňky). Rozdělí se do dvou skupin a posadí se na židličkách proti sobě. Jedna skupina dětí má zavázané oči šátkem, druhá skupina dětí má v ruce tácky s různými druhy ovoce a zeleniny a lžičkou dává postupně ochutnat naproti sedícím kamarádům různé druhy. Děti se zavázanýma očima se snaží podle chuti určit, které ovoce nebo zeleninu právě jedí. Po chvíli se děti v této činnosti vystřídají. Učitelka upozorní děti, aby při ochutnávání nechvátaly a snažily se správně určit, co právě jedí, a také specifikovat chuť - je to sladké, kyselé, šťavnaté, popřípadě tvrdé, měkké apod.

Jeskyně pro Trolla

Pomůcky: podložky, modelína, kniha s norskou pohádkou
Popis činnosti:

Učitelka si s dětmi krátce připomene norskou pohádku o Trollovi - Troll bydlel v lese v jeskyni. Zkusíme si jeskyni i skřítka vymodelovat. Děti pracují individuálně, na podložkách tvarují z modelíny jeskyni a skřítka Trolla. Dle fantazie modelují okolí jeskyně - les, lesní zvířátka nebo kozlíky z pohádky.

Říše Trollů

Pomůcky: pracovní listy, nůžky, pastelky
Popis činnosti:
Vyprávění o Trollech, jak vypadají, kde žijí apod. Každé dítě dostane arch papíru, na kterém je znázorněno 5 skřítků Trollů v různé velikosti. Prvním úkolem dětí je všechny skřítky vybarvit. Po té si je děti vystřihnou (mladším pomůže učitelka) a na závěr seřadí podle velikosti od nejmenšího po největšího. Skřítky spočítají a dále pracují dle pokynů učitelky, např.: polož žlutou pastelku na prvního Trolla, modrou na posledního, zelenou na předposledního, který je druhý.

Neposedný skřítek

Pomůcky: skřítek (plyšová hračky), židličky
Popis činnosti:
Učitelka přinese dětem postavičku skřítka (např. plyšový skřítek) a sdělí dětem, že ho potkala ráno při cestě do školky. Skřítek chtěl jít s učitelkou za dětmi. Ale skřítek stále někde poskakuje a chvilku neposedí, učitelka chvílemi vůbec neví, kde je. Požádá děti o pomoc. Do prostoru třídy dá dětskou židličku, děti sedí v půlkruhu poblíž židličky a skřítek je každou chvilku na jiném místě. Děti určují místo vzhledem k židličce - skřítek je na židličce, pod židličkou, za židličkou, vpravo vedle židličky, před židličkou apod.

Hra na skřítky: každé dítě si vezme židličku a posadí se na ni. Učitelka děti promění na skřítky a děti reagují na její pokyny: sedněte si za židličku, stoupněte si před židličku, klekněte si vlevo vedle židličky apod. Hrou si děti procvičují orientaci v prostoru pomocí předložek a rozeznávání vlevo/vpravo.

Hledání Trollího pokladu

Pomůcky: malé obrázky skřítka Trolla, psaníčka s úkoly, poklad (např. hračka)
Popis činnosti:
Učitelka předem připraví v lese malý „poklad" v podobě drobných sladkostí nebo nové hračky do školky. Ráno přijde do školky paní listonoška (po domluvě s učitelkou) a přinese dětem dopis. Děti nejprve hádají, kdo jim asi píše a co v dopise je. Po chvíli jim učitelka přečte, že jim píše hodný skřítek Troll, který pro ně v lese ukryl poklad. Cesta k němu však není jednoduchá, v jejím průběhu musí děti plnit různé úkoly, aby mohly jít dál za pokladem. Cesta vede ze školky do lesa a je označena obrázky Trolla. U každého obrázku děti hledají psaníčko s úkolem, který plní, např.: zazpívejte písničku, vyjmenujte dny v týdnu, přeskočte vymezený úsek. Na konci trasy je vyznačeno místo, kde děti hledají zmíněný poklad a poslední psaníčko, ve kterém skřítek Troll děti chválí za šikovnost při plnění úkolu a přeje jim hodně radosti z pokladu. Poklad si děti odnesou do školky.

Trollí příběh

Pomůcky: skřítek Troll
Popis činnosti:
Děti si v předchozích činnostech vyprávěly o Trollech, přinesly si od Trolla poklad a přemýšlejí, kde a jak asi žije. Učitelka postaví před děti skřítka Trolla, kterého si vyrobily, a snaží se společně o něm vymyslet příběh. Tato činnost rozvíjí fantazii a představivost dětí, příběh skládáme z jakýkoliv myšlenek, které děti spontánně napadnou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída