Odborný článek

Praha – naše město

6. 3. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

Integrovaný blok zaměřený na vytvoření povědomí o městě, ve kterém děti žijí, podpora vlastenectví a vztahu k národnímu bohatství a kultuře.
1. den

Práce s textem - pověst O kněžně Libuši:

 • poslech příběhu, rozbor textu, porozumění obsahu, vysvětlení neznámých slov, rozhovor nad obrázky
 • malba tuší a kolorování temperovými barvami
 • hodnocení hotových obrázků
2. den

Rozhovor o pohádkových postavách:

 • otázky - Jaké znáte pohádkové postavy? Dokážeš nám říct název pohádky, ve které se objevuje kníže a kněžna?
 • charakteristika jednotlivých postav (jaké má povahové vlastnosti král, princezna, čert apod.)
 • poslech a volné převyprávění pohádky Sůl nad zlato
 • seznámení s panovníky České země, nejznámější král Karel IV., jeho činy (Karlův most, Praha srdce Evropy, vzdělanost, hladová zeď, chrám sv. Víta)
 • korunovační klenoty (koruna, žezlo, jablko)
3. den
 • práce s knihou - Praha ve fotografii Karla Plicky
 • děti spolupracují ve skupinách

První skupina - děti si jeden obrázek vyberou a zkusí ho libovolnou výtvarnou technikou zachytit
Druhá skupina
-
děti libovolnou technikou vyobrazí postavu krále

 • vycházka k nejbližšímu historicky významnému místu, možno výtvarné práce venku (uhlem, tužkou), např. nám. Míru, Praha 2, kostel sv. Ludmily
4. den
 • nácvik a zpěv písně „Na tom pražským mostě"
 • vysvětlení a porozumění obsahu písně
 • melodizace, rytmizace částí písně
 • pohybové vyjádření
 • kresba - vyjádření obsahu písně olejovým pastelem
5. den
 • vystřihování obrázků z časopisů a turistických průvodců o Praze
 • práce s lepidlem - nalepování vystřižených obrázků - koláž
 • rozhovor a společné hodnocení kolektivní práce
 • báseň - J. Žáček - Kolik má Praha věží
  • poslech, vysvětlení pochopení obsahu básně
  • nácvik básně
  • práce se slovy - přemýšlet nad obsahem slova - jaký je jeho základ (např. neděle - protože se nedělá, pátek - pátý den v týdnu, kapesník - je v kapse apod.)
6. den a následující
 • stavba města Prahy z kostek Vokáčovy stavebnice
 • kolektivní práce - stavíme město z papírových krabiček

Literatura a použité zdroje

[1] – NĚMCOVÁ, B. České pohádky. Praha : Junior, 2007. ISBN 80-7267-168-5.
[2] – PLICKA, K. Praha ve fotografii Karla Plicky. Praha : NV, 1955.
[3] – DRIJVEROVÁ, M. České pověsti pro malé děti. Praha : Sid & Nero, 2006. ISBN 80-86753-04-2.
[4] – DRIJVEROVÁ, M. České pověsti pro malé děti 2. Praha : Sid & Nero, 2004. ISBN 80-86753-00X.
[5] – HOUŠKA, T. Zpěvník pro 3. - 9. ročník ZŠ. Praha : Tomáš Houška, 1993. ISBN 80-900704-3-4.
[6] – KAINAR, J. Nevídáno neslýcháno: pro děti od 5 let. Praha : Albatos, 1984.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída