Odborný článek

Naše rodina

6. 3. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

Integrovaný blok zaměřený na seznámení dětí s rodinou, její funkcí, pochopení postavení a vztahů mezi jejími členy.

Pomůcky: soubor Kostičky, míč, čepičky pro dramatizaci, katalogy, Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku, lepidlo, nůžky, čtvrtky, zástupné předměty (dřevo, sklo, kov, textil, papír atd.), fotografie, temperové barvy, štětce

První den

Sledování seriálu „Kostičky", oddíl „Naše rodina". Po shlédnutí následuje:

 • rozhovor s dětmi o tom, co si představují pod pojmem domov, rodina
 • seznámení dětí s Právy dítěte (právo na rodinu, na jméno atp.)
 • hra „Kdo to je?" - učitelka popisuje některé z dětí, ostatní mají poznat, o koho se jedná, a sdělit jeho jméno a příjmení (obměna - hádanky dávají děti)
 • hra „na Ludvíka":
  Děti stojí v půlkruhu proti učitelce. Učitelka hází míč dětem a říká jejich jména, děti míč chytají; v případě, že učitelka řekne jméno „Ludvík", děti míč chytit nesmějí. Pokud dítě míč chytí, vypadává ze hry. Vítězí dítě, které zůstane poslední.
  Obměna: učitelka nejdříve říká jména dětí, následně jména rodičů; míč může dětem házet jedno z dětí.

Druhý den

Četba „Jak jsem se ztratila aneb Malá vánoční povídka" (Ludvík Aškenazy)

 • dramatizace - navození situace „ztratil jsem se" a reakce dětí (umět zavolat pomoc, na koho se obrátit, neodcházet s neznámými lidmi - bránit se možnému násilnému odvlečení)
 • „Znáte nějakou pohádku nebo příběh, kde děti neuposlechly rodiče a odešly s někým cizím a jak to dopadlo?"
 • vyvození ponaučení z pohádek Červená Karkulka, O neposlušných kůzlatech, O Budulínkovi apod.

Třetí den

1. Motivační rozhovor na téma „Můj domov"
2. Výtvarné práce - malba na téma Já a moje rodina - malba temperovými barvami

Čtvrtý den

Jak jsem se narodil

Děti si z domova přinesou svatební foto rodičů, u nesezdaných párů foto matky a otce a svoji fotografii, když byly miminka.

 • prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
 • co si pamatujeme, když jsme ještě nechodily do školky, nebo co nám o batolecím a novorozeneckém období říkali rodiče
 • využití materiálu pro sexuální výchovu Program sexuální výchovy dětí předškolního věku, rozhovor nad obrázky, zážitky dětí

Pátý den: Moje maminka

 • sledování dílu ze seriálu „Kostičky" - oddíl „Mámo já bych jedl"
 • rozhovor s dětmi o shlédnutém programu, o tom, co kdo v rodině dělá (maminka, tatínek) - námětová hra „Na domácnost"
 • nácvik básně, písně o mamince dle výběru učitelky
 • kresba, malba na téma „Moje maminka" v kombinaci technikou koláží (textil)

Šestý den

Výroba dárku pro maminku.

Sedmý den: Kdo je kdo v rodině?

 • motivace pohádkou o Červené Karkulce
  • povídání o obsahu pohádky
  • pojmenování postav, kdo chyběl v rodině Karkulky? - děti vyjmenují
 • práce s obrazovým materiálem Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku
 • povídání o tom, kdo je to otec, maminka, babička atd., vysvětlování příbuzenských vztahů

Literatura a použité zdroje

[1] – AŠKENAZY, L. Malá vánoční povídka . Tábor : Zahrada, 2002. ISBN 80-903059-1-1.
[2] – SMOLÍKOVÁ, K. Než se dítě zeptá: Program sexuální výchovy dětí předškolního věku. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-132-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

soubor Kostičky, míč, čepičky pro dramatizaci, katalogy, Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku, lepidlo, nůžky, čtvrtky, zástupné předměty (dřevo, sklo, kov, textil, papír atd.), fotografie, temperové barvy, štětce