Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička
Odborný článek

Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička

4. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě

Příspěvek nabízí možnost prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během prvního pololetí. Cílem jednotlivých aktivit je procvičit zábavnou formou probrané učivo.

Postup

Motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek velkého dortu se sedmi svíčkami (žáci obvykle během první třídy slaví 7. narozeniny). Žáky dále motivujeme tím, že dnešní den prožijeme opět s pohádkou, popovídáme si o obrázku (komu se obvykle dává dort, při jaké příležitosti se dává, jaký dort mají nejraději...). Zakončíme sdělením, že dort se také objevuje v pohádce, se kterou se dnes seznámíme a zároveň budeme plnit stejný počet úkolů, jako je svíček na dortu.

Varianty záznamu splnění úkolů:
 • dort na tabuli má barevné svíčky, které po splnění úkolu postupně umazáváme
 • svíčky necháme bílé a po splnění úkolu je vybarvujeme
 • každý žák dostane okopírovaný obrázek dortu, po splnění úkolu si vybarvuje svíčky sám a nakonec „dozdobí" celý dort

Seznámení s pohádkou - vypravujeme nebo čteme dětem pohádku, Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (používám zkrácený zápis viz Příloha č. 1).

Následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodné je setkání pejska, kočičky a dětí, příprava dortu, rozhovor se zlým psem...).

Plnění úkolů - zeptáme se žáků, jestli by také měli chuť si nějaký dort „připravit" (většinou zájem mají). Aby se jim to povedlo, je potřeba vyřešit připravené úkoly (každá svíčka = jeden úkol):

 • 1. svíčka: Kimova hra - sedneme si do kruhu a vzpomínáme, co dali pejsek s kočičkou do dortu (1. žák: do dortu dali mouku, 2. žák: do dortu dali mouku a mléko, další žák: do dortu dali mouku, mléko a vajíčka ... seznam všech věcí viz Příloha č. 2)
 • 2. svíčka: všichni zůstávají v kruhu, učitel říká dvojice slov a žáci vybírají to, co je zdravější (minerálka x cola, jablko x čokoláda, dort x jogurt ...)
 • žáci jmenují svoje nejoblíbenější jídlo (doporučuji posílat po kruhu nějaký předmět například míček, kamínek, mušličku... odpovídá pouze ten, kdo drží předmět v ruce
 • 3. svíčka: žáci se vrátí do lavic, učitel říká názvy věcí, které dali kočička s pejskem do dortu a žáci určují počet slabik (například vajíčka, sůl, mouka, kost, myš, mléko, cibule, čokoláda...)
 • počet slabik mohou žáci také ukazovat pomocí kartiček s číslicemi
 • žáci si připraví skládací abecedu a složí podle diktátu slova: pes, sůl
 • dvojice dostanou lísteček se seznamem věcí, které dali pejsek s kočičkou do dortu (viz Příloha č. 2) a mají za úkol barevně vyznačit písmena, která znají (doporučuji, aby učitel určil jedno nebo dvě známá písmenka pro všechny žáky, rychlejší žáci mohou vyznačit písmen více)
 • 4. svíčka: zazpíváme si písničky, ve kterých objevuje pejsek nebo kočička (např. Skákal pes, Malé kotě, Kočka leze dírou, Kočka leze dolů ...), skladby můžeme pohybově doprovodit
 • 5. svíčka: žáky rozdělíme do skupinek (doporučuji losování nebo přímé určení jednotlivých skupin) a řešíme jednoduché slovní úlohy (mohou řešit ve dvojicích i samostatně viz Příloha č. 3), řešení žáci zapisují na připravený papír (nebo stírací tabulku), po zapsání provedeme společnou kontrolu
 • 6. svíčka: žáci si sednou do kruhu a povídáme si o zvířátkách, která mají doma, o správném chování ke zvířátkům...
 • hra na pocity:
  • představ si, že jsi kočička a děti na tebe házejí kameny
  • představ si, že jsi pes na dvorku a do domu se dostal zloděj
   (žáci se snaží vypravovat o svých pocitech a říkají, co by asi udělali)
 • 7. svíčka: žáci se vrátí do lavic a vyrobí si pejska a kočičku (mohou pracovat ve dvojicích a dohodnout se, že jeden vyrobí pejska a druhý kočičku)
 • například:
  • podle šablony si vystřihnou požadovaný tvar, potřou klovatinou a posypou krupicí, ozdobí vodovými barvami a vystřihnou
  • podle šablony si obkreslí požadovaný tvar na přeloženou čtvrtku, vybarví a vystřihnou dvojmo (vznikne prostorová figurka)
 • žáci si sednou do kruhu a společně zhodnotíme celý „pohádkový den"
Hodnocení

Žákům se práce líbila, při jednotlivých činnostech byli velmi aktivní. Problémem byla organizace při plnění úkolu u páté svíčky, protože v některých skupinách se nedokázali žáci dohodnout na spolupráci. Vhodnější je v tomto období řešit tento úkol ve dvojicích nebo samostatně.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha č. 1 - pohádka (zkrácený zápis)
pdf
29.3 kB
PDF
Příloha č. 2 - seznam věcí pro přípravu dortu
pdf
16.6 kB
PDF
Příloha č. 3 - slovní úloh

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV