Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička
Odborný článek

Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička

4. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě

Příspěvek nabízí možnost prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během prvního pololetí. Cílem jednotlivých aktivit je procvičit zábavnou formou probrané učivo.

Postup

Motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek velkého dortu se sedmi svíčkami (žáci obvykle během první třídy slaví 7. narozeniny). Žáky dále motivujeme tím, že dnešní den prožijeme opět s pohádkou, popovídáme si o obrázku (komu se obvykle dává dort, při jaké příležitosti se dává, jaký dort mají nejraději...). Zakončíme sdělením, že dort se také objevuje v pohádce, se kterou se dnes seznámíme a zároveň budeme plnit stejný počet úkolů, jako je svíček na dortu.

Varianty záznamu splnění úkolů:
 • dort na tabuli má barevné svíčky, které po splnění úkolu postupně umazáváme
 • svíčky necháme bílé a po splnění úkolu je vybarvujeme
 • každý žák dostane okopírovaný obrázek dortu, po splnění úkolu si vybarvuje svíčky sám a nakonec „dozdobí" celý dort

Seznámení s pohádkou - vypravujeme nebo čteme dětem pohádku, Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (používám zkrácený zápis viz Příloha č. 1).

Následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodné je setkání pejska, kočičky a dětí, příprava dortu, rozhovor se zlým psem...).

Plnění úkolů - zeptáme se žáků, jestli by také měli chuť si nějaký dort „připravit" (většinou zájem mají). Aby se jim to povedlo, je potřeba vyřešit připravené úkoly (každá svíčka = jeden úkol):

 • 1. svíčka: Kimova hra - sedneme si do kruhu a vzpomínáme, co dali pejsek s kočičkou do dortu (1. žák: do dortu dali mouku, 2. žák: do dortu dali mouku a mléko, další žák: do dortu dali mouku, mléko a vajíčka ... seznam všech věcí viz Příloha č. 2)
 • 2. svíčka: všichni zůstávají v kruhu, učitel říká dvojice slov a žáci vybírají to, co je zdravější (minerálka x cola, jablko x čokoláda, dort x jogurt ...)
 • žáci jmenují svoje nejoblíbenější jídlo (doporučuji posílat po kruhu nějaký předmět například míček, kamínek, mušličku... odpovídá pouze ten, kdo drží předmět v ruce
 • 3. svíčka: žáci se vrátí do lavic, učitel říká názvy věcí, které dali kočička s pejskem do dortu a žáci určují počet slabik (například vajíčka, sůl, mouka, kost, myš, mléko, cibule, čokoláda...)
 • počet slabik mohou žáci také ukazovat pomocí kartiček s číslicemi
 • žáci si připraví skládací abecedu a složí podle diktátu slova: pes, sůl
 • dvojice dostanou lísteček se seznamem věcí, které dali pejsek s kočičkou do dortu (viz Příloha č. 2) a mají za úkol barevně vyznačit písmena, která znají (doporučuji, aby učitel určil jedno nebo dvě známá písmenka pro všechny žáky, rychlejší žáci mohou vyznačit písmen více)
 • 4. svíčka: zazpíváme si písničky, ve kterých objevuje pejsek nebo kočička (např. Skákal pes, Malé kotě, Kočka leze dírou, Kočka leze dolů ...), skladby můžeme pohybově doprovodit
 • 5. svíčka: žáky rozdělíme do skupinek (doporučuji losování nebo přímé určení jednotlivých skupin) a řešíme jednoduché slovní úlohy (mohou řešit ve dvojicích i samostatně viz Příloha č. 3), řešení žáci zapisují na připravený papír (nebo stírací tabulku), po zapsání provedeme společnou kontrolu
 • 6. svíčka: žáci si sednou do kruhu a povídáme si o zvířátkách, která mají doma, o správném chování ke zvířátkům...
 • hra na pocity:
  • představ si, že jsi kočička a děti na tebe házejí kameny
  • představ si, že jsi pes na dvorku a do domu se dostal zloděj
   (žáci se snaží vypravovat o svých pocitech a říkají, co by asi udělali)
 • 7. svíčka: žáci se vrátí do lavic a vyrobí si pejska a kočičku (mohou pracovat ve dvojicích a dohodnout se, že jeden vyrobí pejska a druhý kočičku)
 • například:
  • podle šablony si vystřihnou požadovaný tvar, potřou klovatinou a posypou krupicí, ozdobí vodovými barvami a vystřihnou
  • podle šablony si obkreslí požadovaný tvar na přeloženou čtvrtku, vybarví a vystřihnou dvojmo (vznikne prostorová figurka)
 • žáci si sednou do kruhu a společně zhodnotíme celý „pohádkový den"
Hodnocení

Žákům se práce líbila, při jednotlivých činnostech byli velmi aktivní. Problémem byla organizace při plnění úkolu u páté svíčky, protože v některých skupinách se nedokázali žáci dohodnout na spolupráci. Vhodnější je v tomto období řešit tento úkol ve dvojicích nebo samostatně.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha č. 1 - pohádka (zkrácený zápis)
pdf
29.3 kB
PDF
Příloha č. 2 - seznam věcí pro přípravu dortu
pdf
16.6 kB
PDF
Příloha č. 3 - slovní úloh

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV