Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > „Beskyde, Beskyde…“
Odborný článek

„Beskyde, Beskyde…“

27. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Nikola Janotová

Anotace

I vtipně zaranžovanou písní „Beskyde, Beskyde“ lze u dětí posilovat ekologické myšlení a naučit je podvědomě chránit přírodu.

Text písničky na známou lidovou melodii „Beskyde, Beskyde"(Kamarádi Brno):

 1. sl. - Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide, /:černooký bača škodovku roztlača:/
 2. sl. - Aj bačo, bačo náš, vyjetý olej máš, /:copak s tím olejem, copak s ním uděláš?:/
 3. sl. - Beze všech ohledů, k potoku zajedu, /:olej tam vyliju, škodovku umyju:/-zpěv sólo
 4. sl. - Aj bačo, bačo náš, ojeté gumy máš, /:až si je vyměníš, kampak je vyhodíš?:/
 5. sl. - Až si je vyměním, do lesa vyhodím, /:houští je uklidí, nikdo mě nevidí:/-zpěv sólo
 6. sl. - Beskyde, Beskyde, co nám z tebe zbyde, /:ovečky na stráni, kdopak nám ochrání?:/
 7. sl. - Pořádek děláme, ochránce hledáme, /:a naši přírodu zničit si nedáme!:/

Naučili jsme se písničku s výstižným a vtipným textem (zpívali jsme s klavírním doprovodem). Děti se střídaly při zpěvu skupina - sólo (bača). Bylo úžasné pozorovat děti, jak písničku emotivně prožívají, spontánně pochopily negativní chování „bači" (z textu písničky).

Vysvětlili jsme dětem význam nových slov, sousloví - Beskydy, bača, salaš, ojeté gumy, vyjetý olej.

Ukázali jsme si na mapě České republiky, kde a co jsou Beskydy (pro děti to byl doposud abstraktní pojem), jaká jiná pohoří známe - pro nás nejbližší Krušné hory. Povídali si o horách všeobecně - jaký přínos pro člověka mají, jak je využíváme (zdravé ovzduší, využití pro zimní sporty, turistickou rekreaci, výskyt vzácné flóry, zvěře - pomoc člověka v zimním období, ochrana myslivců a ochránců přírody před jejich vyhubením).

„Škodovka" - z velkého kartonu jsme vyrobili 2 auta (cca 120 x 100cm). U prvního jsme karoserii vybarvili temperovými barvami, druhé auto jsme polepili do tvaru koule mačkanými papírovými reklamními letáky (doporučuji, je to velice efektní). Kola jsme vyplnili víčky od pet lahví (tavicí pistole či lepidlo dispercol).

„Ovečka, beran" - na předkreslený tvar z kartonu jsme na tělovou část mačkali koule ze zbytkového kancelářského bílého papíru, dokreslili, nos, pusu. Rohy - zmačkaný novinový papír obtočený vázacím drátkem lze přichytit na zadní část tavnou pistolí. Oči - víčka od pet lahve je třeba opět přilepit pistolí (hotové jsme vystavili ve třídě, využili jako dekoraci při zpěvu písničky).

Ukázali jsme si konzistenci oleje ve vodě, a jakou škodu způsobuje v přírodě - hubí vše živé, je těžko odstranitelný, odstraňuje se pouze pomocí speciálních přípravků a pomůcek. Upozornili jsme na možnost likvidaci oleje z motorových vozidel v servisech. V tomto případě jsme zapojili do spolupráce rodiče - děti měly za úkol se rodičů zeptat, kam dávají „vyjetý olej", ojeté gumy.

Čtyři stejně velké kartónové krabice jsme obalili v krepovém papíru - barvy charakteristické pro daný druh odpadu - žlutý kontejner na plasty, modrý na papír, zelený na sklo, bílý na nebezpečný odpad (monočlánky, plechovky od barev, lékovky). Na přední stranu jsme připevnili jeden předmět charakterizující daný druh odpadu. Z velkého pytle plného odpadků (očištěných) jsme postupně (nejdříve po skupinkách 5 dětí, pak individuelně) odebírali a třídili předměty. Hru lze zpestřit zakrýváním očí dětí - poznávání materiálů hmatem. Pro děti je zábavná a vydržely si hrát velice dlouho. Děti vyjadřovaly i své pocity z předmětů - zda je studený, příjemný, teplý, hrubý, jemný atd.

Využívali jsme nejen prostředí mateřské školy, ale i vycházek do okolí. V blízkosti naší mateřské školy máme lesík. Pozorovali a pojmenovávali jsme stromy, které se v něm vyskytují - listnaté a jehličnaté. Po cestě jsme pozorovali, zda se po cestě či v lese vyskytují odpadky a ukazovali si, kde žijí „Fešáci" a „Smeťáci" - jak a kam měli lidé odpad vyhodit či jej zlikvidovat. Vyjmenovali jsme si plody, které sbíráme a které nám chutnají, popř. jak je využíváme v kuchyni.

V mateřské škole jsme pozorovali dospělé, jak nakládají s odpadem (údržbář, kuchařky a uklízečky), v okolí školy jsme sledovali odvoz odpadu technickými službami, pořádek kolem obytných domů na sídlišti, u rodinných domů, pořádek v parku, kam si chodíme hrát). Do třídy jsme pořídili kartónovou krabici na odpadový papír, sbíráme víčka od pet lahví do zvláštní nádoby (objednali jsme barevné kontejnery na odpad, baterie, sklo, papír, plast). Velké kontejnery na tříděný odpad jsou u nás již samozřejmostí (též na bio-odpad).

Děti spontánně a zábavnou formou pochopily, jak se mají v přírodě chovat a kam mají odkládat odpadky. To bylo naším cílem - vytvořit podvědomí u dětí i do budoucna z jejich strany - nebát se upozornit dospělé na jejich nevhodné chování a zásahy do přírody.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída