Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarně dramatický projekt
Odborný článek

Výtvarně dramatický projekt

21. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Lietavcová

Anotace

Ukázka výtvarně dramatického projektu motivovaného velmi oblíbenou knížkou pro děti Příhody včelích medvídků od J. Kahouna.

 

V průběhu školního roku se vydáváme spolu s včelími medvídky Brumdou a Čmeldou od podzimu do léta za krásami světa. Navazujeme tak na školní vzdělávací program, kde je obsahová nabídka formulovaná v podobě čtyř základních integrovaných bloků dle ročních období.

Tematické celky TVP jsou vlastně příběhy včelích medvídků, od kterých jsou činnosti odvozovány a kterými jsou činnosti motivovány. Společně poznáváme přírodu a svět a učíme se jej ochraňovat. Zaměřujeme se převážně na prosociální vztahy a vazby, což se odráží v práci a komunikaci s dětmi. Náplní každodenních činností jsou tvořivé aktivity výtvarné, hudební i dramatické. Tvořivost a divergentní myšlení u dětí je rozvíjeno při všech činnostech i způsobem komunikace učitelky. Děti mají  dostatek prostoru pro individuální rozvoj, samostatnost, názory, nápady, vlastní aktivity, ale také pro práci skupinovou a kolektivní, kde se nikdo vzájemně neruší a všichni dodržují pravidla. Konkrétní cíle jsou v TVP stanoveny předem, ale mohou být doplňovány cíly dalšími průběžně podle potřeb. Na cestě za poznáním nás tedy v letošním roce doprovázejí včelí medvídci Brumda a Čmelda a jejich příběhy a písničky.

Tento blok je zaměřen na výtvarnou dramatiku. Výtvarná dramatika  je systém sociálně uměleckého učení zacílený jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování, jednak k uměleckému rozvoji. Blok je zpracováván jako příprava učitelky, realizace může probíhat různým způsobem.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – KAHOUN, J. Příhody včelích medvídků. Praha : Albatros, 2002. ISBN 80-00-01052-6.
[2] – KOPŘIVA, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005.
[3] – MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-799X.
[4] – ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-544X.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
166.02 kB
PDF
Výtvarně dramatický projekt

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Lietavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída