Odborný článek

Na skok u indiánů

20. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Nikola Janotová

Anotace

Na skok u indiánů v EKO ateliéru. Zásobník nápadů doplněný o pestrou fotodokumentaci.

 

Materiální a technické zabezpečení:
 • dostupný zbytkový materiál vhodný ke zpracování – slámky, textil, vlna, provázky, papírové ruličky, pet lahve, plechovky, korek, dřívka, těstoviny, karton různých tvarů a rozměrů
 • „kinder vajíčka“ z umělé hmoty
 • bílé povlečení (kapny)
 • barevné papíry, dostupné výtvarné potřeby
 • přírodní materiál – kamínky, skořápky, větve, peří, rýže, čočka, písek
 • knihy, obrazový materiál, encyklopedie
 • MC
 • klavír
 • dětské hudební nástroje
Organizace:
 • třída – skupinové a individuální činnosti
 • školní zahrada – lokomoční, manipulační a poznávací činnosti
Spolupráce s rodinou:

Rodiče a sourozenci dětí se ochotně spolupodíleli na celém projektu:
Koník – z  mateřské školy dostali předkreslenou hlavu koně a s dětmi o víkendu vyrobili koníka na tyčce.

Obrázek
1. Obrázek
 
Obrázek
2. Obrázek
 

V odpoledních hodinách jsme připravili společnou dílnu pro děti, sourozence a rodiče:
Wigwam (típí) – rozpárali jsme po obvodu bílé povlečení, rodiče s dětmi malovali motivy temperou, vyrobili a použili šablony. Po uschnutí upevnili na konstrukci vyrobenou ze silnějších 170 cm dlouhých větví (připravil nám je pan údržbář), v horní části pevně zpevněné k sobě.

Obrázek
3. Obrázek
 
Obrázek
4. Obrázek
 
Obrázek
5. Obrázek
 

Indiánský obleček (návlek přes hlavu) – vyrobeno z bílé kapny – obdélník 50 x 40 cm (dvojmo) v oblasti ramen sešitý, vystřihnout otvor na hlavu, boční strany jsou nesešité. Otvor na hlavu, část od ramen k podpaží a spodní kraj nerozstříhán na podélné ozdobné proužky. Vybarvili jsme suchou křídou, temperou (musí dokonale zaschnout).

Obrázek
6. Obrázek
 
Obrázek
7. Obrázek
 

Dále jsme s dětmi tvořili v malých skupinách:
Pásek, náhrdelník (amulet), náramek – slámka rozstříhaná na třícentimetrové proužky, těstoviny vhodné k navlékání, dřevěné špalíčky, korek, pírka z bažanta, mušle, korálky.

Děti navlékaly na vlasec, dílky jsou nalepené tavnou pistolí.

Obrázek
8. Obrázek
 

Indiánská čelenka – 2x přeložený papírový obdélník (míra podle obvodu hlavy každého dítěte). Děti zdobí pastelkami proužky, indiánské motivy nebo dle fantazie. Pírka vystřihnou dle předlohy, upevní se do horní části sešívačkou nebo tavnou pistolí, zadní část též (doporučuji spojit sešívačkou).

Obrázek
9. Obrázek
 

Dýmka míru – dřívko děti pokreslily fixem motivy (pruhy, vlnky aj. – dle fantazie), na kraj jsme tavnou pistolí připevnili „kinder vajíčko“ z umělé hmoty, dovnitř jsme dětem dali bonbónky. Kolem dřívka jsme barevnou slámou připevnili pírko z bažanta.

Obrázek
10. Obrázek
 

 

Tomahavk – kartónovou ruličku od papírových utěrek děti polepily barevnými pruhy papíru (stříhanými různě tvarovanými nůžkami), vystřihly předkreslené ostří ze čtvrtky. Do ruličky jsme udělali dva zářezy přesně proti sobě v délce ostří a zasunuli. Dozdobili barevnou slámou obtočenou několikrát po obvodu.

Obrázek
11. Obrázek
 

 

Totem – použili jsme kartónovou roli od koberce, tempery. Děti malovaly symboly – hlavní přírodní zdroje, které člověk potřebuje k životu – slunce, vodu, vzduch (mraky s pruhy), oheň, zvíře (např. rybu), rostlinu (strom). Na horní část jsme připevnili plyšového krtka s indiánskou čelenkou.

Povídali jsme si o přínosu, ale i nebezpečí, které nám přinášejí, o vzájemné závislosti a potřebám jednotlivých zdrojů.

Obrázek
12. Obrázek
 

 

Šamanská kouzelnická hůlka

 • větev ve tvaru Y
 • barevné peří
 • vázací drátek
 • ořechové skořápky
 • přírodní provázky

Do skořápek provrtáme dírky, dle obrázku (a fantazie) upevníme skořápky a peří. Lze použít i jako hudební nástroj.

Obrázek
13. Obrázek
 

 

V prostoru herny jsme postavili indiánskou vesnici:

 • ohniště – z kostek, výplň – dřívka, papíry, nad ohniště jsme zavěsili na lano kotlík (pánev Wok zavěšenou na laně)
 • típí
 • totem
 • stáj pro koně – na zelené povlečení jsme rozprostřeli vyrobené koně

Děti si po příchodu do třídy hrály v indiánské vesnici, staraly se o koně, závodily, „vařily“, lovily zvěř. Hry byly velice spontánní a pro děti zábavné. Z konstruktivních stavebnic si vyráběly ozdoby, šperky a čelenky (každá třída má specifické podmínky).

Náš indiánský kmen jsme pojmenovali Ten, kdo vidí ve tmě“ (jsme třída Krtečci). Všichni jsme si vymysleli vlastní indiánské jméno – např. Modré oko, Hnědý vlas, Moudrá sova apod.

Na mapě světa jsme si ukázali světadíl – Ameriku. Děti se vyprávěním příběhu o cestovateli Kryštofu Kolumbovi dozvěděly, jak byla objevena a pojmenována Amerika, indiáni (mýlka – omyl badatele – myslel si, že doplul do Indie).

Každé ráno jsme se vítali kolem ohniště (postaveném z kostek, vyplněným dřívky a papíry).

Hádanky moudré sovy – vysvětlili jsme si význam nových slov a sousloví - totem, típí, wigwam, dýmka míru, terč, luk a šíp, šaman, amulet, válečný tanec, tanec míru, náčelník, kajak.

Společně s dětmi jsme vymysleli indiánský pozdrav a vítali se každé ráno. Děti si vybarvily omalovánku, vystřihly, na zadní stranu lepicí páskou připevnily špejli (zápich, bez špejle), nalepily na papírovou roličku od WC papíru (stojánek na tužky, pastelky).

„Heso lej, já jsem indián šikovnej“
(Heso-pravá pěst na srdci
lej-paži předpažit,
já jsem indián-ukázat na sebe
šikovnej-pohladit si tvář.)

Obměna – v sedu skřižném sedíme kolem ohniště, otočíme se na kamaráda po pravé a pak levé straně. Heso lej, ty jsi indián šikovnej“ – pohladíme kamaráda.

U ohniště – ukázali jsme si, jak správně rozdělat oheň, jeho užitek a nebezpečí.

Záměrně jsme naházeli do ohně předměty (dílo nepřátelského kmene), které tam nepatří (plast, sklo, kov, textil, guma), pojmenovali druh a třídili. Upozornili jsme na to, jaké hořící materiály škodí životnímu prostředí (plasty, textil, guma).

Kouříme dýmku míru – dechové cvičení – sed v sedu skřižném, každý má svoji dýmku – hluboký nádech, výdech, hluboký nádech, přerušovaný výdech.

Indiánský pokřik – dechové cvičení, nádech, výdech s pokřikem, dlaní rytmicky zakrýváme ústa, nahlas, potichu.

Indiánský tanec – vzdáváme úctu slunci, vodě, zemi, větru, zvěři, ohni. Zpívali jsme svoji kmenovou písničku na 4 tónech – F-D-C-A. Předzpívá učitelka (šaman), děti (indiáni) opakují. Doprovázíme improvizovaným pohybem:

F    F   D  C     F   A     F    F     D   C   F    F
He-ja   ko-mu  un-ce,   má-me    rá-di  slun-ce.
(přešlapujeme na místě s otáčením, paše rozpažit vzhůru, díváme se na slunce)

F   F    D  C  F F    A    F  F   D C   F   F
Um-ba  ta-ka ovo-da,  te-če ži-vá  vo-da.
(stoj stranou k ohništi, shodně oběma pažemi předvádíme vlnění vlevo, vpravo)

F   F   D  C  F  A     F    F   D  C   F  F
Ko-va ta-ka  e-mi,  má-me  rá-di  ze-mi.
(dřep, dlaněmi rytmicky pleskáme o zem)

F   F  D  C   F  A   F   F   D    C  F  F
To-vu ta-ka   sí-tr,  tak-hle fou-ká ví-tr.
(stoj stranou k ohništi, paže vzhůru, hluboké úklony vpravo, vlevo)

F  F   D  C F F   A    F    F    D  C  F  F
Ju-ka ta-ka uvo-rel, tak-hle  lé-tá  o-rel.
(stoj na jedné noze stranou k ohništi, pažemi mávání nahoru, dolu)

F   F  D   C   F   A   F    F   D   C  F F
He-ja um-bo ha-jen, tak-hle ho-ří o-heň
(klek, předpažit, třepeme pažemi nahoru, dolu)

Indiánská kapela – relaxační sluchová, improvizační hra s vyrobenými hudebními nástroji.

Vyrobili jsme si:

 • litrovou plastovou láhev jsme naplnili ze ¾ vodou (přelévání či třepání v rytmu)
 • do malé plastové lahve jsme nasypali čočku (přesypáváme či třepeme)
 • do malé plastové lahve jsme nasypali mořský písek, uzavřeme (přesypáváme či třepeme)
 • do plechovky jsme dali rýži (pomalé otáčení či třepání)
 • do mikrotenového sáčku jsme vložili ořechové skořápky (mačkáme nebo třepeme)
 • kbelík z umělé hmoty obrátíme dnem vzhůru (hrajeme dlaněmi, prsty nebo paličkou s plstěným koncem)
 • kamínky a 2 kelímky od jogurtu (přesypáváme kamínky)
 • rytmické DHN – dřívka, drhlo, koníka

Pustili jsme kazetu s indiánskou hudbou, na koho šaman-učitelka ukázala, dle svého hudebního cítění doprovázel na nástroj. Na koho ukázala, přestal hrát – do zklidnění.

Zlí duchové – ať jste pryč!, "šaman/učitelka pomocí „šamanské hůlky“ (vyzdobená větvička cca 30 cm dlouhá) zpívá na 1, 2, 3 tónech (dle fantazie obměňovat) zaklínadla, děti ozvěnou opakují – např. „Henga čenga umba tá – zlí duchové, ať jste pryč!" Děti se postupně říkají, z čeho mají strach, „šaman“ vše odhání.

Indiánská stezka
 • závody na vyrobeném koni ve dvojicích stylem start-cíl na zvukový signál
 • dráha 10 m
 • běh slalomem
 • bez koníka – zdolávání překážek proudem za sebou, chůze po lavičce, plazení pod nízkou překážkou, běh slalomem, výstup na překážku, seskok (30 cm)
 • Indiánka – grafomotorická hra pro 4–5 leté děti, formát A4, trojhranná pastelka:

„Indiánka v kotlíku
vaří dobrou polívku“

 • kreslení smyček shora dolu, vybarvit omalovánku
  Obrázek
  14. Obrázek
   

   

Terč – grafomotorická hra pro 3–4 leté děti, formát – obdélník A3, suchá křída:
„Střílím šípy do terče,
kdo se bojí, uteče“ – krouživé pohyby – začínáme od středu

Obrázek
15. Obrázek
 

 

Hádanky moudré sovy - předloha
16. Hádanky moudré sovy – předloha
 

 

Indián - předloha omalovánka (medaile)
17. Indián – předloha omalovánka (medaile)
 

 


Literatura a použité zdroje

[1] – Barevný atlas světa. Praha : Svojtka & Co, 2006. ISBN 80-7352-490-2.
[2] – VEBEROVÁ, E. Svět kolem nás. Praha : SNDK, 1963.
[3] – AMERY, H. Kouzelný svět pohádek. Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7360-737-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Tomáš Nový
21. 7. 2021, 08:13
Vyrážíme často s přáteli na túry po celé ČR. Ne vždy spoléháme na to, že si budeme moct dát někde jídlo. Proto si s sebou vždy nosím přenosné ohniště. Díky němu jsme nikdy nebyli o hladu a vždy si dokázali pomoc. Přátelé si ho taky zakoupili a jsou spokojeni. Už nemusí pořád hledat někde ohniště. Takhle si neseme vlastni.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

* dostupný zbytkový materiál vhodný ke zpracování - slámky, textil, vlna, provázky, papírové ruličky, pet lahve, plechovky, korek, dřívka, těstoviny, karton různých tvarů a rozměrů * „kinder vajíčka" z umělé hmoty * bílé povlečení (kapny) * barevné papíry, dostupné výtvarné potřeby * přírodní materiál - kamínky, skořápky, větve, peří, rýže, čočka, písek * knihy, obrazový materiál, encyklopedie * MC * klavír * dětské hudební nástroje