Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Dny Země (školní projekt)
Odborný článek

Dny Země (školní projekt)

20. 9. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Jaroslava Kopecká
Spoluautor
Naďa Kudrnáčová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: Bez omezení

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: Bez omezení

Školní projekt
DNY ZEMĚ ANEB KAŽDÝ DEN POZNÁVÁME V PŘÍRODĚ NĚCO NOVÉHO
Hlavní cíle projektu

Vzdělávací projekt Dny Země je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se odrážejí, vzájemně prolínají a ovlivňují všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • poznáváním rozvíjíme rozumovou, citovou a mravní výchovu;
 • vycházky a pohyb v terénu plní poslání tělesné výchovy;
 • vnímání krásy , barevnosti a rozmanitosti přírody využíváme k rozvoji estetické výchovy;
 • poslechem zvuků, hlasů v přírodě naplňujeme cíle hudební výchovy;
 • výtvarné a pracovní činnosti se odrážejí v manipulaci s přírodninami, zachycují prožité události.
Časový rozvrh projektu

Jedná se o celoroční ekologický projekt zaměřený na seznamování s přírodou a její ochranou. Stěžejní část probíhá v měsíci dubnu, vyvrcholení je 22.dubna v den oslav Den Země.

Příprava a realizace projektu
 1. Seznámení rodičů, veřejnosti, zaměstnanců školy s projektem formou nástěnek, letáků, školním časopisem, individuelně.
 2. Zapojení rodičů dětí do realizace projektu.
 3. Zajištění fotodokumentace z jednotlivých akcí.
 4. Zajištění sponzorů projektu.
Organizace projektu
 • Projekt bude realizován ve všech třídách mateřské školy při výchovných činnostech s dětmi v průběhu celého školního roku.
 • Každá třída si vytváří svou vlastní specifickou organizaci v dubnovém týdnu ke svátku Den Země. Výjimku tvoří společně organizované akce dle rozpisu.
Pomůcky

Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých měsíců v obsahové námětové části projektu.

Literatura a zdroje:

 • Metodické listy RAABE
 • Časopis Informatorium 3-8
 • Časopis Ekologická výchova na škole
OBSAHOVÁ ČÁST NÁMĚTŮ A ČINNOSTÍ

Září - Na léto jde stáří
Říjen - V teplíčku - pozorujeme kytičku
Listopad - Lísteček do vody spad
Prosinec - Vánoce a nadílka pro zvířátka
Leden - Zemi pozorujeme dalekohledem
Únor - Únor bílý - pole sílí
Březen - Zimu vyneseme
Duben - Chránit přírodu budeme
Květen - Cesta za pokladem
Červen - Indiánská šoulačka aneb Hledání pramene vody

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Kopecká

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých měsíců v obsahové námětové části projektu.