Odborný článek

U nás doma

27. 7. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Kupcová

Anotace

Když se řekne „u nás doma", tak si každý představí své nejbližší v rodině, jsou to lidé, se kterými se denně setkáváme. Cílem tématu je přiblížit dětem blíže „domov“ jako pojem, ale i jako místo, kde je nám dobře. Konkrétním cílem je i jazykový rozvoj dítěte a seznámení s literaturou.

UNESCO vyhlásilo 15. květen Světovým dnem rodiny.


Domov je místem, kde společně rodina, jako malá sociální skupina, prožívá život, koná, jedná, atd. Domov by měl být pro dítě pozitivním zázemím, místem bezpečí a pohody, prostředím, kde je rádo, líbí se mu a je tam hlavně spokojeno. Celý projekt provází heslo: Všude dobře, doma nejlíp!

V dospělosti by měl být domov místem, kam se rádi vracíme a těšíme se tam. V dnešním moderním světě však najednou rodina a domov ztrácí na originalitě, je něčím na pozadí lidského dění. I proto by toto téma mělo přispět k tomu, aby si již předškolní děti uvědomily nejen, co domov je, ale i jak je pro ně důležitý.

Téma je svým obsahem více zaměřeno na rozvoj jazykových dovedností a literárních poznatků. V rámci integrovaného přístupu však jsou v plánu i ostatní činnosti, které samotný obsah projektu obohacují a umocňují prožitek dětí.

Můžeme zařadit např. výtvarné práce s tématem Nakresli, kde bydlíš nebo Namaluj svůj domov. Samozřejmě pro ty, co neradi malují, volíme práce konstruktivní. Děti, zvlášť chlapci, umějí dokonalé domy z různých kostek a stavebnic.

Hrajeme různé pohybové hry s prvky domova, tedy místa, kde najdou děti útočiště před ostatními - např. hra na honěnou s domečkem. Děti, které chtějí uniknout před babou, se mohou schovat do předem určeného domečku - strom, lavička, paní učitelka..., a tam na ně baba nesmí.

Formou besedy vysvětlíme dětem pojem domov. Pomohou nám v tom obrázky s námětem rodiny či domova. Děti mají možnost vyprávět o svém domově.

Děti dále můžeme seznámit i s naší národní hymnou Kde domov můj, která charakterizuje domov jako místo, kde jsme rádi.

PŘÍKLADY VHODNÝCH TEXTŮ

Domov
M.Lukešová, B. Říha

Bydlíme doma.
Když někam jedeme, vracíme se domů.
Jáchymovi se zdálo, že bloudí a netrefí zpátky.
„Mami", volal ze sna, „já chci domů."
„Pojď domů, Jáchyme,", slyšel ve snu maminku.
Šel po jejím hlase. Až našel svůj domov.

(Velká obrázková knížka pro malé děti)


Podívánky
K. Nepil

Když řeknete u nás, je vám dobře u srdce. U nás, to je tam, kam patříme. Kde nás znají. A kde to známe my. Když řeknu u nás doma, mohu mít na mysli třeba jenom náš byt.

V něm stojí stůl, na kterém jíme, a postýlka, do které se nám nechce večer a ze které se nám nechce ráno. Ale u nás, to je i celý dům. Náš dům se zahradou a dvorkem plným vrabčáků.

A celá ulice, kudy chodíme do školky. Může to však být celá ves. Celé město. A celý kraj. Někdo je doma v Praze a těší se z racků na nábřeží, anebo z dlouhatánských schodů v metru. Jiný je doma na horách a ví, jaké to je, když sníh napadne až po okenní římsu. Někdo je doma mezi rybníky, kde jsou kapři velcí jako lopaty, a jiný v rovinách, kde zrají meruňky velké jako hrnky.

Ale všichni jsme doma ve vlasti. V té vlasti, kam se jaro co jaro vracejí vlaštovky. Tak se jim u nás líbí.
(Podívánky)


Tento úvod z Nepilovy knížky se velmi hodí pro navození situacepovídání o domově". Je zde stručně a jasně naznačeno více typů, jak může domov vypadat. Snad každé dítě zde najde svůj domov.


My dva doma
J. Červenková

„A tohle je naše maminka. Často mívá v ruce vařečku - někdy na míchání, někdy na nás. To podle okolností. Když ji právě nepotřebuje na jedno ani na druhé, vypráví nám třeba o tom, jak semínka slunečnice chodí do školy. To objevila zase ona."

„A tady by měl být náš táta. S tím je často legrace, a tak se na něj vždycky moc těšíme. Jenže on přichází z práce až večer. Například teď zrovna není doma. Kdo ho chce vidět, musí si tady počkat, až se vrátí."

„Ale přes všechny naše objevy žijí s námi doma i bytosti záhadné. Chcete je vidět? Tady jsou."

„Vám se na nich nezdá být nic záhadného? No to už je ale nejvyšší čas, abychom začali vyprávět doopravdy."


Domov znamená nejen dům, byt, ale hlavně bytosti, které v takovém domově žijí. Patří sem nejen maminka, tatínek, sourozenci, ale i různá zvířátka. Můžeme pokračovat ve čtení třeba při odpočinku.


Doma
Jiří Žáček

Každý je doma tam, kde bydlí,
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsou všichni pospolu.

Pes má svou boudu, krtek noru,
zajíc má pelech ve křoví,
vrabčák má místo na javoru.
Doma si všichni vyhoví.

A šnek je doma, ať je, kde je
- svůj dům si nosí na hřbetě.
Ať svítí slunce nebo leje,
je doma všude na světě.

(Moje první čítanka)


Doma
Michal Černík

Koroptvička, zajíček a myška
mají svoje doma na polích,
i když je zima a padá sníh.
Všichni máme svoje doma.
Doma je tatínek a maminka.
Doma to voní a hřejou i kamínka.

(České Vánoce Josefa Lady)


Cestička k domovu
Karel Václav Rais

Cestička k domovu
známě se vine.
Hezčí je krásnější
než všecky jiné.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych na světe
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.

(Z křišťálové studánky)


Kde domov můj?
Josef Kajetán Tyl

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj!


Děti by měly také vědět, že domov je i naše země, vlast. Vždyť naše země je velmi bohatá na přírodní krásy (lesy, hory, řeky, rybníky...), které nás potěší. l k místu, kde děti žijí, bychom měli vytvářet kladný vztah; proto můžeme děti seznámit s textem naší národní hymny.


Vítek se vrací domů
B. Říha

Před Vítkovýma očima se objevil domek, kde bydlila celá rodina Kameníkova. Vítkův domov. Před domem zahrádka s maminčinou skalničkou, za domkem dvorek s tátovými zvířaty, zahrada s ovocnými stromy a pak už jen pole.
Vítek zapomněl na Vlastíka a dal se do běhu. Nezdržovala ho ani taška, ani balíček. Připadal si, že letí jako vlaštovka.
Někdo mu běžel naproti. Byl to pes Princ. Živá hromada chlupů. Kňučel, štěkal, svítil očima, hrabal nohama, kýval ocasem. Byl rád, že Vítek je zase doma.
Princi, Princi!" volal Vítek. Princ zaštěkal, že tomu rozumí. Buď rád, že jsi zůstal doma. V Praze by ses určitě ztratil." Pes začal běhat do kolečka, jako by ho někdo honil. Byl asi opravdu rád, že zůstal doma.
Víš, co to je Praha?" vyslýchal ho Vítek. Princ kňučel, že to neví. Je to tisíc Libicí na jedné hromadě," křičel Vítek. To se Princovi líbilo ještě víc. Vyskočil a olízl Vítkovi ucho. Byl šťastný, že se tenhle klouček vrátil.
Ve světnici našel jen Alenu. Ležela na gauči a četla. Na Vítka se sotva podívala. Když obracela stránku, zeptala se krátce:
Cos mi přivezl z Prahy?"
Kde je maminka?" neudržel se Vítek. Jaký je to domov, když v něm není maminka?
U babičky, protože babička stůně" odpověděla Alena.


Bohumil Říha psal rád knížky pro malé děti, vyprávěl příběhy dětí, které se mohly stát každému. Děti se s postavami dobře identifikují a jejich příběhy s nimi prožívají. I v této knize je naznačen vztah k domovu tím, jak se Vítek domů těší a svůj domov popisuje. K domovu neodmyslitelně patří maminka, která mu hned chyběla. Tato knížka je určena především malým čtenářům, ale hodí se pro svůj stručný a jasný text i pro předškolní děti.


ZÁVĚR

Úryvky z knih jsou krátké a jsou jen příkladem k tématu. Ve čtení uvedených knížek můžeme pokračovat třeba před spaním, při odpočinku. Tento tematický celek je ve svém plánu činností a navrhovaných literárních příspěvků podobný struktuře, jakou koncipují autorky Opravilová a Gebhartová v Kurikulu předškolní výchovy - Jaro, Léto, Podzim, Zima.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída