Odborný článek

Přemýšlíme

19. 9. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Dita Reimerová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Využíváme přirozené dětské hravosti, vnímavosti, představivosti, paměti a pozornosti v těsném spojení s řečí a s potřebou dítěte poznávat a neustále řešit nějaké hádanky. Uplatňováním problémového učení dětem nabízíme k řešení různé situace. Tento integrovaný blok byl součástí celoročního projektu Kdo jsem a co dělám.
Očekávané výstupy: Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických a matematických postupů; plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje hry a činnosti; vzájemně si pomáhat při řešení určitých situací
Časový rozsah: Střednědobý (dle zájmu dětí)
Věková skupina: 5 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Využíváme přirozené dětské hravosti, vnímavosti, představivosti, paměti a pozornosti v těsném spojení s řečí a s potřebou dítěte poznávat a neustále řešit nějaké hádanky. Uplatňováním problémového učení dětem nabízíme k řešení různé situace. Tento integrovaný blok byl součástí celoročního projektu Kdo jsem a co dělám.
Očekávané výstupy: Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických a matematických postupů; plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje hry a činnosti; vzájemně si pomáhat při řešení určitých situací
Časový rozsah: Střednědobý (dle zájmu dětí)
Věková skupina: 5 - 6 let

Cíle tématu

Cílem je přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných funkcí k úmyslným, rozvoj tvořivého myšlení. Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci.

Činnosti k tématu
 • hry
  • Na chytré děti - četba obrázků, cvičení paměti, využití skládačky geometrických tvarů, rozvíjení kombinačních schopností, konstruktivní představivosti, užití symbolů
  • Ukaž, co umíš - sestavování podle předlohy i podle paměti, kombinování tvarů podle vlastního uvážení, názvy geometrických tvarů a jejich barev, poskytnutí rady a pomoci
  • Co přinesl sněhulák? - zpřesňování smyslového vnímání, logicko-funkčních vztahů, názorné vnímání, srovnávání velikostí, pravolevá orientace, skládání celku z částí
  • Co k sobě patří? - vytváření skupin, porovnávání počtu, určování počtu, slovní zdůvodňování, poznávání písmen a číslic, logické myšlení


   Co k sobě patří

  • Udělej, co ti řeknu - cvičení pozornosti a paměti na slovní pokyny, spolupráce dětí
  • Kam vedou cesty? - kultivace smyslového vnímání, myšlení, řešení problému, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, řečových schopností, řešení labyrintů, vzájemné respektování
  • Umíš se dívat? - dokreslování obrázků, orientace v rovině, představivost, postřeh, sledování cesty, výslovnost a výraznost řeči, užívání předložek a příslovcí místa
  • Co viděla vrána? - rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, schopnosti logického uvažování
 • slovní hádanky
 • využívání vyučovacích programů KE-31
 • využívání Miklingu a programových karet
 • řešení situací při hrách dětí
 • pracovní listy, ve kterých děti řeší myšlenkové problémy, hledají různé možnosti, varianty, procvičují si orientaci v rovině, cvičí pozornost, postřeh, řeší labyrinty, znázorňují polohu předmětů, kreslí obrázky do tabulek, vytvářejí dvojice, porovnávají počty a vytvářejí číselnou řadu apod. • obrázkové hříčky, které děti vytvářejí a luští

 • hry, které si děti samy vymyslely
 • přemýšlíme a hádáme
Příklady hádanek

Když jsi před ním, tak jsi taky v něm.
Když jsi v něm, tak jsi taky před ním.

(zrcadlo)

Čím je to větší, tím méně se do toho vejde.
(díra v kapse)

Jednou dírou tam a třemi ven.
(tričko)

Jakých děr je po dešti nejvíc?
(mokrých)

Hodnocení dětí (co měly možnost poznat, dozvědět se, získat, apod.)

 1. U dětí se zlepšilo poznávací zaujetí, pozornost, paměť i smyslová citlivost. Dokáží si všimnout toho, co se změnilo, co schází, co přibylo.
 2. Naučily se chápat elementární matematické souvislosti, porovnávat a třídit soubory předmětů podle daného pravidla.
 3. Děti se naučily postupovat podle pokynů, dokončit, co započaly, vyvinout úsilí a plně se soustředit.
 4. Naučily se nové hádanky, radovaly se z toho, co dokázaly a zvládly.
 5. Spolupodílely se na společných rozhodnutích, dokázaly respektovat vytvořená a dohodnutá pravidla her.
 6. Rozšířila se jejich slovní zásoba a zlepšila vzájemná komunikace, jsou sociálně ohleduplnější a pohotovější ve vyjadřování i v myšlení.
 7. Rády vymýšlely vlastní hádanky, staly se tvořivějšími.
Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů ohrožuje např.:

 • nedostatečná motivaci dítěte k jeho sebevyjádření a sebeuplatnění,
 • ironizování a znevažování úsilí dítěte,
 • nepřiměřené nároky na dítě,
 • podporování nezdravé soutěživosti,
 • nemožnost spolupodílet se na volbě a realizaci činností a her,
 • nedostatek příležitostí k samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací,
 • nevhodné hádanky,
 • převažující důraz na pamětní učení,
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založenými na vlastní zkušenosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dita Reimerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň