Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Školní muzikál „Ludvík“
Odborný článek

Školní muzikál „Ludvík“

9. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gymnasium Jižní Město
Spoluautor
Ivona Kestlová

Anotace

Příspěvek seznamuje s celoškolním projektem Gymnasia Jižní Město – školním muzikálem Ludvík.

Muzikál Ludvík byl realizován ve školním roce 2007/08 jako celoškolní projekt šestiletého všeobecného Gymnasia Jižní Město (GJM), na němž se podíleli všichni studenti 1. až 5. ročníku a jejich učitelé. Celý muzikál byl plně autorský a kompletně v produkci gymnázia. Z projektu se zrodila i studiová nahrávka CD, nahrávka představení a dokumentární DVD.

Samotné představení nebylo tím úplně nejdůležitějším cílem, jakkoliv bylo pro všechny účinkující samozřejmě vrcholem. Koneckonců - pocit z dobře odvedené práce si budeme pamatovat všichni celý život.

Hlavním naplněním smyslu celoškolního projektu byla moderní výuka. Chtěli jsme dát žákům poznat a zažít metody a situace, které by v klasické výuce zažili jen stěží, a které jsou přesto pro jejich úspěch v životě a v zaměstnání často rozhodující.

Naše výchozí představy o projektu

 • Všichni budou pracovat v týmech během projektových dní, kdy nepoběží klasická výuka. Na ten první si přizveme profesionály z daných oborů, kteří nám pomohou nastavit procesy a naučí nás věci kolem divadla, hudby a produkce, které většina z nás (včetně učitelů) detailně nezná, a bude to novinka.
 • Pracovat budeme v ateliérech, do nichž se žáci přihlásili dobrovolně na základě svého zájmu. Svůj obor najde každý - nejen kreativci, ale i exaktní lidé inklinující k technice.
 • Týmy budou zásadně věkově heterogenní, mnozí si jistě najdou kamarády napříč ročníky, budou se muset naučit dělit práci mezi mladší a starší. Určitě se ukáže, že leccos umí žáci lépe než jejich profesoři, i to povede k většímu stmelení celé školy do jednoho velkého týmu s jedinečným cílem - muzikálem Ludvík.
 • Během projektu mnozí žáci zjistí, jak náročná je jeho organizace, je nutno vytvořit systém, který povede k cíli. Např. že z porad je třeba dělat zápis, další poradu začínat kontrolou splnění úkolů z té předchozí a podobné postupy, které dospělí ovládají z práce, ale studentům zatím tyto zůstávají skryty.
 • Na co určitě budeme moci navázat, co už žáci z hodin umí, je řízení diskuze - to zkouší v mnoha předmětech a střídají se v tom.
 • Věříme, že mnoho žáků i studijně průměrných získá nový vítr do plachet - ostatní budou vědět, proč si jich vážit. Všichni si uvědomí, že bez úsilí nic nepřichází samo. Kdo nebude pracovat naplno, sám sebe během chvíle izoluje a ujede mu vlak.
 • Každý bude kousek ve velké mozaice a pochopí, že řetěz se skládá z jednotlivých článků. Nebude záležet zdaleka jen na těch na pódiu, potlesk po představení bude jistě patřit i všem ostatním, bez jejichž práce by představení nemohlo vzniknout.

S čím už jsme měli zkušenosti

Myšlenka tak rozsáhlého projektu se nezrodila jen tak naráz, na GJM existuje dlouholetá tradice vánočních koncertů, na kterých vždy participují žáci i profesoři společnými silami.

Celá akce se tedy zprvu vyvíjela nenápadně, jako každoroční vánoční koncert. Do toho nesměle přišel učitel matematiky Jan Volt s tím, že má v šuplíku pár vlastních melodií. Melodie se líbily, postupně byly dopsány další, školní psycholožka vytvořila texty. Libreto bylo velmi jednoduché - mladík Ludvík má zázračnou schopnost, že vidí všechny špatnosti. Zamiluje se do Rebeky. Ta mu ukradne jeho zázračné hodiny, které mají schopnost vracet se v čase a špatnostem zabraňovat. Příběh končí klasickým happy endem - láska nakonec zvítězí.

Popis cílů, rozvoj kompetencí

Vytvoření školního muzikálu je samozřejmě komplexní proces, jehož cílem není a ani nechce být představení samotné. Koneckonců nejsme uměleckou školou. Nešlo o tvůrčí uměleckou práci - hudba už byla hotova, libreto též.

Kromě výše uvedených představ o projektu se v rámci „Ludvíka" podařilo naplnit důležité cíle vzdělávání. Kromě jednotlivých dílen (viz níže), v nichž žáci rozvíjeli své znalosti a dovednosti, např. grafická dílna je autorem celého corporate identity projektu, projekt rozvíjel bez nadsázky všechny klíčové kompetence a naplňoval průřezová témata, jež podle RVP-G, „...mají ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků".

Projekt směřoval k tomu, aby si žáci uvědomili hodnotu týmové spolupráce, naučili se řešit problémy v konsensu s ostatními, naučili se pracovat pod časovým tlakem, práci si plánovali, postupovali systematicky. Aby uměli svou práci objektivně zhodnotit, naučili se přijmout úspěch i případný neúspěch; naučili se být zodpovědní - vždyť na každém dílčím kroku záviselo mnohé. Aby si uvědomili, že nemusejí být zrovna sólisty, a přesto je jejich práce důležitá.

Časový průběh projektu a úkoly jednotlivých týmů

Celý projekt se v podstatě skládal ze tří částí: přípravné fáze, samotných představení a „dokončovacích" prací - např. studiová nahrávka CD a tvorba DVD.

Přípravná fáze se odehrála v rámci tří projektových dní, kdy se nerealizovala klasická výuka a kdy žáci pracovali v jednotlivých týmech (velikost skupin podle zájmu, cca 20 žáků). Projektové dny se nakonec z důvodu rozsáhlosti projektu rozrostly o dobrovolnou práci mimo vyučování a o víkendech.

V pronajatém divadle proběhlo pět představení, dvě v předvánoční náladě, dvě po Novém roce a květnová derniéra spojená s křtem CD.

Hudebníci, sólisté a sbor nahráli v květnu 2008 studiovou nahrávku, tým kameramanů a střihačů vytvořil záznam z představení a grafici se postarali o průběžné doplňování webových stránek a dokumentární DVD.

Oficiální projektové dny

Na první projektový den jsme si přizvali profesionály z daných oborů, kteří nám pomohli nastavit procesy a naučili nás věci kolem divadla, hudby a produkce, které většina z nás (včetně učitelů) detailně nezná.

Pracovali jsme v ateliérech, do nichž se žáci přihlásili dobrovolně na základě svého zájmu. Seznam dílen a rámcová náplň práce v nich byly vypsány na nástěnce předem, takže se účastníci mohli včas zapsat do ateliéru, který je nejvíc zajímal. Velikost týmů byla různá, většinou cca 15 - 20 žáků. Týmy byly věkově heterogenní, žáci byli nuceni dělit práci mezi mladší a starší.

První projektový den tedy vedli odborníci z daných oborů, každého ateliéru se zúčastnili také dva vyučující, kteří měli rovněž možnost vybrat si dílnu a kteří se pak při druhém projektovém dnu stali „garanty" jednotlivých dílen.

Seznam studentských dílen a jejich úkoly

 • Hudebníci (orchestr)
  Nácvik hudebního doprovodu, diskuse o provedení, aranžmá.
 • Zpěváci (sólisté + sbor)
  Nácvik sborových partů, nácvik sólových partů, následné zkoušky s orchestrem.
 • Tanečníci a choreografové
  Zhodnocení tanečních možností, vytvoření choreografie podle instrukcí režisérů a na základě „provizorní" hudební nahrávky.
 • Kostyméři
  Možné varianty kostýmů podle instrukcí scénografů, režisérů, následná tvorba kostýmů.
 • Scénografové
  Možné varianty scénického ztvárnění (návrhy scény, realizace scény).
 • Scénáristé
  Úprava scénáře, úprava dialogů, diskuse s režiséry a scénografy.
 • Produkce
  Celková organizace představení, koordinace jednotlivých dílen (co, kdy, kde, jak).
 • Producenti
  Celková ekonomická stránka projektu, návrh rozpočtu, hledání zdrojů financí...
 • Režiséři
  Celková vize představení, výběr protagonistů, návrh dramatických situací, úzká spolupráce se všemi „uměleckými" složkami muzikálu.
 • Kameramani
  Dokumentární záběry z průběhu projektu, z jednotlivých dílen, záznam představení.
 • Střihači
  Střih obrazového materiálu, střih záznamu z představení.
 • Fotografové
  Fotografické reportáže z jednotlivých dílen, obrazová dokumentace jako taková.
 • Public relations
  Prezentace projektu směrem ven, k médiím, se vším, co k tomu patří - oslovení novin, časopisů, tiskové zprávy...
 • Reklamní tiskoviny a grafika
  Tvorba webových stránek, tvorba celkové corporate identity projektu, plakátů, vstupenek, prostě grafické ztvárnění se vším všudy.
 • Kulturní publicisté
  Reportáže o tvorbě představení, recenze představení, programy, medailony vystupujících.
 • Estetika - výzdoba
  Předvánoční výzdoba divadla, ve kterém se Ludvík hrál.

Výstupem z prvního projektového dne byl zápis z jednotlivých dílen o jeho průběhu, o náplni jednotlivých dílen, o jejich organizaci a o úkolech, které si účastníci rozdali a určili.

Po každém projektovém dni se uskutečnila koordinační porada za účasti garantů projektu a vybraných zástupců z řad žáků (z každé dílny 2 - 3), na které se projednával další postup a úkoly, které je potřeba zvládnout.

Druhý a třetí projektový den už byly zcela v režii žáků a profesorů školy. Žáci dál pokračovali v plnění zadaných úkolů a vše směřovalo k velkému finále.

Zhodnocení projektu (sebereflexe)

Dlužno dodat, že Ludvík byl prvním projektem naší školy, a tudíž jsme i my nuceni přiznat, že by šla spousta věcí příště udělat lépe. Rozhodně by projektu prospěla o dost větší hodinová dotace, lepší plánování. Některé věci nás překvapily, např. zjištění, že nemáme ve školním informačním systému žádnou platformu, která by umožňovala oboustrannou komunikaci mezi učiteli a žáky. Nebo skutečnost, která nás neměla překvapit, že samozřejmě bohužel nelze do projektu vtáhnout stoprocentně celou školu jen na základě pozitivní motivace a příkladného nadšení. Otázkou tak zůstává systém hodnocení celého projektu, pro nějž jsme totiž nevyvinuli žádné speciální nástroje. Spoléháme se na sebereflexi každého žáka i učitele, na pocit z dobře vykonané práce.

Přílohy, dokumentace

Jelikož se v případě našeho projektu jedná o velice komplexní záležitost, kterou nelze jen tak stručně představit, přikládáme alespoň několik ilustrujících dokumentů (viz níže).

O projektu vzniklo DVD, jehož součástí je například studentský dokument o zrodu „Ludvíka", který přiblíží na vlastní oči práci v jednotlivých dílnách. DVD je k dispozici v kanceláři školy.

Oficiální stránky projektu: www.gjm.cz/ludvik/

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
zip
2.56 MB
Archiv
Fotografie z jednotlivých dílen a z premiéry
pdf
250.98 kB
PDF
Plakát
pdf
26.37 kB
PDF
Pozvánka na muzikál
pdf
141.6 kB
PDF
Rozpočet projektu
pdf
134.77 kB
PDF
Scénář představení
pdf
55.66 kB
PDF
Trička s motivem muzikálu
pdf
3.67 MB
PDF
Ukázka práce kulturních redaktorů - program muzikálu
pdf
33.2 kB
PDF
Ukázka zápisu z dílny PR z druhého projektového dne

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gymnasium Jižní Město

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna