Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Děti pilné jako včeličky – 3. část
Odborný článek

Děti pilné jako včeličky – 3. část

Anotace

Pokračování seriálu Děti pilné jako včeličky – svět kolem nás v kresbě a malbě předkládá výtvarné náměty pro práci s dětmi v mateřské škole. Tématem je včela podporující kladný vztah k přírodě a její ochraně.

Lidé se radují létu, včelky květu (pořekadlo z Čech)
Znáš včelí rodinu? V úlu (příběh s otevřeným koncem)

Učitelka přečte celý příběh a děti říkají různé konce příběhu. Povídají si o příběhu, o včelách.

Za devatero horami a devatero řekami na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný úl. Bydlela v něm velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Tato královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Ti nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.

V tomto úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky, zvané mladušky, zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který dále chránily proti nepřátelům, jakými jsou vosy a sršni, neboť ti tento med neumějí vyrobit, a proto jim ho chtějí vzít.

Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Tu pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. A z opylovaných květů vyrostla semínka, která vítr i ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola.

Až jednoho dne se v úlu narodila nová královna. Byla velice pyšná a hned chtěla v úlu kralovat sama a naléhala na starou královnu, aby odešla. Stará královna již byla rozumná, a tak spolu s několika věrnými včelami odletěla na jeden strom v sadu, kde bydlel moc hodný včelař, který se zrovna díval z okna. Hned věděl, co se stalo. Řekl si, letí sem královna se včelím rojem, to znamená, že nastalo včelí rojení a tak šel ven a...

Kresba dokončeného příběhu (pastelem)
Jak se včela vyvíjí?

Učitelka vypráví dětem o tom, jak královna naklade vajíčka do plástve a jak se o ně starají mladušky. Z vajíček se postupně stává larva, která svléká košilku, a z ní vznikne nymfa, která se zakuklí a z ní se vylíhne včela.

Dokonalá proměna (dramatizace - improvizace)

Děti se rozdělí na vajíčka a mladušky, nepřátele a celý proces vývoje dramatizují jako improvizaci na relaxační hudbu. V určité fázi přilétnou do úlu nepřátelé. Vajíčka se nesmějí hýbat, mladušky brání úl, med i miminka. Následně si vymění role. Po skončení je nutná reflexe - co jsi cítil, jak ti bylo v určité fázi, bál ses? Do jednotlivých skupin se děti rozdělují losováním kartiček rozložených na stole obrázkem dolu (obrázky včely, kytičky, sluníčka).

Epaketáž včelí kukly

Hlavní zaměření - práce s papírem, popřípadě dekou, prostorová tvorba, prožitek, Procvičení jemné i hrubé motoriky, směr i způsob zavinování.

Puzzle

Hlavní zaměření - skládání obrázku včely, prostorová orientace, představivost, logická úvaha, trpělivost.

Pexeso

Hlavní zaměření - hraní pexesa se včelí tématikou, paměť, pozornost, trpělivost, přiřazování dvojic.

Loto

Hlavní zaměření - hraní lota se včelí tématikou, práce s předlohou, prostorová orientace, přiřazování dvojic, pozornost, trpělivost.

Závěsná včela (prostorová tvorba)

Hlavní zaměření - výroba dárku pro blízké, dekorace, estetika, procvičování jemné motoriky, představivost, pečlivost, přesné provedení.

Pomůcky - rolička od toaletního papíru, žluté a hnědé barevné papíry, žlutý krepový papír, vata, přízdoba na oči, tykadla z přírodních materiálů, provázek pro zavěšení, lepidlo Herkules, štětec pro nanášení lepidla, lepicí pistole s lepidlem, nůžky.

Postup - nastříháme 2 cm široké proužky podél žlutého a hnědého papíru. Lepíme je Herkulem na roličku. Z hnědého papíru vytvoříme křídla, přilepíme je k roličce. Z hnědého papíru dále uděláme malý trojúhelník pro žihadlo a přilepíme jej na konec trubičky. Nůžkami uprostřed křídel uděláme do roličky díru a protáhneme jí provázek pro zavěšení. Na konci provázku uděláme uzlík. Vatu dáme do žlutého krepového papíru ve tvaru čtverce 10 x 10 cm, a to ve dvou kusech pro hlavičku a zadeček. Z přízdoby lepící pistolí přilepíme oči, tykadla, sosáček. Včelku lze pověsit do okna či pod lustr jako ozdobu dětského pokoje.

Příběh s obrázky

Děti si sednou do kruhu a vytvoří tak střed velké květiny. Učitelka vyndá velký list papíru, na kterém je napsaný příběh, doplněný kresbami. Děti čtou společně s učitelkou.

Hlavní zaměření - všechna podstatná jména jsou nahrazena obrázkem pro procvičení slovní zásoby, zavedení představy počtu slovy v jednom, mnoho, jednoho, všem, málo. Příběh s obrázky je zařazen v pracovních listech pod názvem Včelí den s číslem 12.

V jednom dřevěném.... Bydlela ... Tato... měla...., což znamená, že to byla...... V tom... bydlelo mnoho pilných.... Jednoho dne, když pěkně svítilo..., řekla... Všem...... V našem... máme málo.... A tak leťte na louku a najděte voňavé... a přineste sladký nektar. Vyrobíme z něho.... A protože to byly hodné..., udělaly vše, jak jim... řekla. Přinesly sladký nektar a udělaly z něho mnoho...... i...měly velkou radost, že mají dostatek ... a že budou moci nakrmit....

Letící včela (malba)

Hlavní zaměření - rozvoj jemné motoriky, znázornění pohybu, počet vyjádřen množstvím květin na louce.

Pomůcky - čtvrtka, temperové barvy, štětec.

Postup - na bílou čtvrtku děti namalují včelu za letu nad rozkvetlou loukou.

Jaká je včela?

Učitelka zdůrazní vlastnosti včely jako pracovitost, výborný instinkt. Dále vysvětlí zrak - včela vidí pouze odstíny žluté barvy, modré a zelené. Nevidí červenou. Vidí ultrafialové paprsky. Dále čím se živí, jak se včely dorozumívají, co to je rojení a podobně. Odpovídá na všechny otázky dětí.

Zdobený úl (dlaždice, mozaika)

Hlavní zaměření - prostorová představivost, představa n-úhelníků, přesnost, trpělivost.

Pomůcky - čtvrtka s narýsovaným úlem, kousky čtvrtky nastříhané do tvarů malých n-úhelníků, obyčejná tužka, pastelky.

Postup práce - dítě si vybere n-úhelníky tak, aby se jimi dala vytvořit plocha (pomoc učitelky), obkreslí jednotlivé n-úhelníky tak, že vytváří plochu. Tvary dítě vybarví pastelkou.

Dřevěný úl (frotáž dřeva)

Hlavní zaměření - přítlak a odlehčení, uvolňování zápěstí, představa tvaru.

Pomůcky - dřevo, papír, černý uhel, rudka.

Postup - na dřevo přiložíme list papíru a uhlem či rudkou přejíždíme přes papír. Vhodné střídat barvy pro větší efekt.

Úl (studijní kresba dřeva)

Hlavní zaměření - kresba linie, uvolňovací cviky, představa tvaru, přepis tvaru, kresba perem, tužkou, uhlem, podobnost, zvětšení, porovnání, pozorování, přesnost, trpělivost.

Pomůcky - kousek dřeva, černá tuš, redispero, kolíček na prádlo, řídká tempera, hledáček.

Postup - děti pozorují strukturu dřeva se všemi cizopasníky. Vyberou si určitou část, kterou zakreslí tuší a redisperem. Dále si pomocí hledáčku vyberou určitý úsek vlastní kresby, který zvětší a zakreslí kolíčkem na prádlo a řídkou temperou.

Střecha úlu (kresba)

Hlavní zaměření - pravoúhlý průmět střechy, představa tvaru.

Pomůcky - čtvrtka, pastelky.

Postup - mnohokrát jsme si povídali o úlu a byli jsme se na něj také podívat. Zkuste si představit jakou má úl střechu, když se na ni díváme shora. Jak ji vidí sluníčko a nebo včely? Zakresli střechu svého úlu.

Co je opylování? Hra s doprovodnými hudebními nástroji

Včelky sbírají med nejenom na louce, ale i v lese. A naše malá, zvědavá včelka zaletěla také do lesa. A jak to vypadá v takovém lese?

Hlavní zaměření - seznámení doprovodnými hudebními nástroji, představa zvuku, propojení představy se zvukem, představa čísla - dvě flétničky, tři kačenky, za devatero horami, jeden nástroj, všechny nástroje, výběr nástrojů, rozvoj představivosti a logického úsudku, spolupráce. Děti si rozdají doprovodné hudební nástroje - ozvučná dřívka, xylofon, bubínky, PET láhev s vodou, zobcové flétničky.

Učitelka vypráví:

Za devatero horami, devatero řekami, nedaleko našeho krásného úlu byl kouzelný les. Právě začalo svítat a kouzelný les se pomalu probouzel do krásného dne. Do děje se postupně zapojují všechny nástroje, které učitelka představuje a zároveň říká, co znázorňují. Byl slyšet potůček, jak teče, bublá, přeskakuje kamínky (PET lahve do půlky naplněné vodou, bublání do sklenice s vodou a brčkem), rozednívá se a na trávu, květinky padá rosa (xylofon), potichounku je slyšet zpěv ptáků (2 flétničky - vrchní díl, dlaní přikrýváme a odkrýváme spodní otvor), vrcholky stromů se začíná prodírat hřejivé sluníčko (triangl), a už je slyšet ťukání datla (dřevěné drhlo), i ostatní ptáci se přidali (další 2 flétničky rozložené, používá se pouze horní díl), rákosím se prodírá kačenka (vajíčka, rumba koule..), a v dálce je slyšet klapot mlýna. Mlynář mele obilí (ozvučná dřívka, dřevěný blok...). Dle nástrojů lze zapojit do děje cokoliv hodící se do daného příběhu. Například může jít do lesa dřevorubec, může pískat, řezat pilou, proběhne kůň, kvákají žáby u tůňky... Po chvíli sluníčko začne pomalu zapadat. Mlynář přestane pracovat a jde spát, mlýn ztichne, ptáčci jdou spát i les jde pomalu spát, je slyšet jenom vodu, která je slyšet méně a méně a méně.

Písnička Bzum, bzum, bzum ze zpěvníku Maličká su 3 s doprovodem vlastnoručně vyrobených (Orffových) nástrojů. Na slova bzum, bzum, bzum děti cinkají.

Z květiny na květinu (míchání barev)

Hlavní zaměření - Zavedení představy linie, přímky, jedna včelka - mnoho cest různými směry, prolínání barev, poznávání barev, světlocit, netradiční práce.

Pomůcky - Krabička od bonboniéry, kulička, golfový míček, temperové barvy, štětec.

Postup - vyprávíme dětem o opylování a létání z květu na květ. Do krabičky naneseme štětcem větší množství barvy - do každého rohu jinou barvu. Vložíme kuličku a posouváme ji z místa na místo. Kulička nám mísí barvy a vytváří stopu letících včel.

Rozkvetlé slunce (kresba tuší na barevném podkladě, dokresleno temperovou barvou)

Hlavní zaměření - kresba linie, jemná motorika, přesnost, čistota práce.

Pomůcky - žlutý papír, černá tuš, špejle, temperové barvy.

Postup - na žlutý papír nakreslíme černou tuší rozkvetlé slunce. Po zaschnutí vybarvíme květy temperovými barvami.

Rozkvetlá květina (kresba temperovými barvami, vymývaná klovatina)

Hlavní zaměření - práce podle zadaného postupu, jemná motorika, trpělivost, čistota práce, objevování, kompetence k samostatnosti.

Pomůcky - černá tuš, temperové barvy, štětce, žlutý papír, klovatina, voda pro vymytí klovatiny.

Postup - na žlutý papír nakreslíme temperovými barvami květinu, po zaschnutí květinu přetřeme klovatinou. Po dalším zaschnutí přetřeme celý obrázek černou tuší. Po zaschnutí vymyjeme klovatinu pod tekoucí studenou vodou. Z obrázku tak vystoupí barevná květina.

Vítr (kresba linie větru)

Hlavní zaměření - kresba linie, uvolnění zápěstí, jemná motorika, představa větru.

Pomůcky - bílá čtvrtka, černá tuš, štětec.

Postup - představíme si závan větru. Na bílou čtvrtku kreslíme černou tuší a štětcem linii větru.

Déšť (roztahovaná skvrna)

Hlavní zaměření - jemná motorika, uvolnění zápěstí, linie deště, směr deště, zemská přitažlivost.

Pomůcky - bílý papír, řídké temperové barvy - modrá, černá, hřeben.

Postup - představíme si nebo pozorujeme oblohu při dešti. Na bílou čtvrtku uděláme modré a černé skvrny, které roztáhneme hřebenem směrem dolů.

Motýl na louce (zažehlené voskovky)

Hlavní zaměření - druhy barev, podobnost, stejnolehlost, objevování, představa, logická úvaha - co se stane, když...

Pomůcky - bílá čtvrtka, nastrouhané voskovky různých barev, žehlička.

Postup - bílou čtvrtku přehneme v polovině. Na jednu polovinu čtvrtky naneseme voskovky do tvaru motýla na rozkvetlé louce. Přehneme druhou polovinou a zažehlíme.

Rozkvetlá louka (dripting)

Hlavní zaměření - představa tvaru kapky různých materiálů, barvy, prostorová orientace, jemná motorika, barvocit a fantazie v hledání tvaru.

Pomůcky - bílá čtvrtka, klovatina, velmi řídké barvy, štětec, kelímek s dírkami ve dně.

Postup - na bílou čtvrtku kapeme klovatinu, různé řidší barvy a stříkáme štětcem.

Strom (vymývaná klovatina)

Hlavní zaměření - jemná motorika, provedení změny, objevování, linie.

Pomůcky - bílá čtvrtka, klovatina, barevné tuše.

Postup - na bílou čtvrtku klovatinou nakreslíme strom a slunce. Obrázek potřeme barevnou tuší, necháme zaschnout. Po zaschnutí vymyjeme klovatinu pod tekoucí teplou vodou.

Vůně květin (čichová abstrakce)

Hlavní zaměření - ztvárnění čichové abstrakce, zapouštění barev, prolínání barev, rozpoznávání odstínů barev, představivost, soustředění.

Pomůcky - klovatina, barevné tuše, tempery, štětec, čtvrtka.

Postup - přivoníme si ke květině a ztvárníme její představu. Celou čtvrtku potřeme klovatinou, do které zapouštíme barvy.

Louka (sluchová abstrakce - kresba pocitu z relaxační hudby)

Hlavní zaměření - ztvárnění sluchové abstrakce, vyjádření pocitu.

Pomůcky - CD přehrávač s relaxační hudbou, znázorňující jarní louku, čtvrtka, temperové barvy, štětec.

Postup - pustíme CD přehrávač s relaxační hudbou, děti mají oči zavřené. Na čtvrtku zakreslí pocit z hudby.

Otisk květin (otisk)

Hlavní zaměření - podobnost, představa počtu - dva květy a jeden list, poznávání druhů a částí rostlin, barvy, fantazie, logický úsudek.

Pomůcky - části květin, stonky, listy, barevný papír nebo čtvrtka, vodové barvy, barevné tuše, štětce.

Postup - na vycházce natrháme různé části rostlin. Na hodině VV si připravíme čtvrtky a části rostlin, které potíráme barvami a otiskujeme do tvarů rostlin.

Za oknem (monotyp květiny)

Hlavní zaměření - jemná motorika, logické vysvětlení náhlé změny obrázku, čistota práce, barvy, prostorová orientace, trpělivost, přesnost.

Pomůcky - čtvrtka, uvařený řídký škrob, podložka, temperové barvy, štětec.

Postup - na podložku namalujeme květinu. Čtvrtku potřeme řídkým škrobem a otiskneme na podložku.

Za větru (rozfoukávaná skvrna)

Hlavní zaměření - zavedení představy počtu - počet květin různých barev, nácvik správného dýchání, síla dechu, kresba pomocí dechu.

Pomůcky - zelený papír, barevné tuše.

Postup - na zelený papír nakapeme barevné tuše a rozfoukáváním vytváříme květiny.

Za letu (rozpíjení barev)

Hlavní zaměření - bod v prostoru, rozpíjení, změna tvaru, jemná motorika.

Pomůcky - bílá čtvrtka, uvařený tekutý škrob, barevné tuše, špejle, štětec.

Postup - čtvrtku potřeme velmi řídkým škrobem, tuší děláme skvrny květin, pomáháme si špejlí.

Znáš včelí produkty?

Ve třídě učitelka připraví výstavku včelích produktů (luční, lesní med, včelí vosk, mateří kašičku, propolis, včelí plástev). Ukazuje dětem jednotlivé produkty a povídá, z čeho jsou. Děti mohou ochutnat, přivonět, namazat se.

Práce se včelími produkty: Med - porovnání med a cukr, výroba čaje a pečení perníků, včelí vosk - výroba svíček.

Ukázky medu

Hlavní zaměření - fyzikální jevy, zacházení s medem, hustota medu, druhy medu, chuť medu, barva medu, zdravotní význam medu.

Ukázky jednotlivých druhů medu. Učitelka ukáže dětem, jak med vytéká ze skleničky. Vytéká pomaleji než voda, říká se, že med je vazký (má svoji viskozitu stejně jako olej). Ukáže dětem, jak se správným způsobem maže med na chleba tak, aby netekl, a speciální lžičku na med. Co se stane s medem, když se dá do teplého čaje?

Monotyp medu (monotyp teplých barev na vlhkém podkladu)

Hlavní zaměření - znázornění představy chuti a hustoty medu, jemná motorika, čistota práce, představivost, pozornost.

Pomůcky - podložka, čtvrtka, temperové barvy, štětec, uvařený řídký škrob.

Postup - po ochutnávce medu děti na podložku namalují představu chuti medu. Čtvrtku potřou řídkým škrobem a otisknou podložku.

Včelí plástev (pravidelné šestiúhelníky, vybarvování)

Hlavní zaměření - dlaždice, vybarvování bez přetahování, trpělivost, střídání teplých barev - žlutá, béžová, oranžová, světle hnědá, představa tvaru šestiúhelníků.

Pomůcky - čtvrtka s předkreslenými pravidelnými šestiúhelníky jako plástev.

Postup - děti vybarvují jednotlivé šestiúhelníky tak, že střídají barvy - žlutá, béžová, oranžová, světle hnědá... Vznikne mozaikový vzor.

Vejce a med jako surovina do perníků

Hlavní zaměření - základní vědomosti z přírody, fyzikální jevy, názorná ukázka, učení zkušeností, představa počtu - jedno vejce, dvě vejce, tři perníčky...

Při pečení perníků používáme vejce. Kde se vejce berou a proč? Jaký je rozdíl mezi syrovým a vařeným vejcem. Jak je od sebe rozeznáme? Jak se chová syrové a vařené vejce, když jej roztočíme? Lze postavit vejce na špičku? K čemu používáme syrová a k čemu vařená vejce? Umíme oloupat vařená vejce a rozklepnout vejce syrová? Co je skořápka a z čeho se skládá? Jaký symbol vejce znázorňují?

Recept na perníkovou chaloupku a figurky:

560 g hladké mouky, 250 g cukru moučky, 2 celá vejce, 2 lžíce medu, 1 - 2 lžíce mléka, prášek do perníku, citrónová kůra, půl kávové lžičky jedlé sody. Zpracujeme v těsto mouku s vodou, vlahým medem a s ostatními přísadami. Vyválíme silnější placku, ze které vykrajujeme jednotlivé části chaloupky dle předem připraveného papírového střihu. Hotové díly pomažeme rozšlehaným vejcem a dáme zprudka upéct. Jako polevu můžeme použít různé ovocné příchutě - citrónová, malinová, pomerančová (250 g moučkového cukru, 2 lžíce citrónové šťávy a 2 - 3 lžíce vřelé vody).

Výroba svíček

Hlavní zaměření - význam a vysvětlení slov - med, včelí vosk, mateří kašička, propolis, včelí plástev, představa geometrického tělesa, způsob výrob, zavedení představy čísla - jedna svíčka, dva válce, tři výrobky...

Ve včelařských obchodech se dají zakoupit voskové plástve, které se různě nařezávají a rolují do tvaru svíčky (válec). Ukázka dalších včelích výrobků, výroba vlastní svíčky.

Výroba svíček z plastelíny, moduritu, modelovací hmoty, vizovického těsta, slaného těsta ve tvaru těles koule, krychle, kvádru, jehlanu, kužele a válce. Prohlížíme jednotlivá tělesa a povídáme si o stranách, hranách i vrcholech těles. Co se stane, když rozkrojíme dané těleso? Co nám který útvar připomíná a kde se s ním v přírodě setkáme? Plastovým nožíkem rozpůlíme těleso, popřípadě uřízneme vrchol.

Zapálení svíčky

Hlavní zaměření - fyzikální jevy, bezpečnost a ochrana zdraví.

Učitelka zapálí vyrobenou svíčku a seznámí děti s klady a zápory svíček a ohně. Svíčka vytváří příjemnou sváteční atmosféru, pěkně voní, pohled do ohně uklidňuje. Oheň však také dokáže ublížit spálením kůže, uhořením majetku i osob. Učitelka předvede, jak snadno shoří list papíru, co se stane s vlasy, umělou tkaninou, silonem, kůží, dřevem a dalším materiálem. Učitelka dbá na bezpečnost a neponechá bez dozoru zapálenou svíčku!

Dbáš na bezpečnost a ochranu zdraví?

Učitelka si s dětmi povídá o bodnutí včelou, první pomoci, alergii a prevenci.

Pavouk Křižák (kresba pavučiny a pavouka tuší na barevný podklad)

Hlavní zaměření - kresba linie, jemná motorika, uvolnění zápěstí, čistota provedení.

Pomůcky - na bílou čtvrtku naneseme houbičkou najednou barvu žlutou, oranžovou a růžovou. Po zaschnutí černou tuší nakreslíme pavučinu a na ni pavouka. Zaschlého pavouka označíme bělobou na zadečku.

Patří včely do dětského světa?

Učitelka dá na stůl ukázky knih, časopisů, mluveného slova, hudby, filmu. S dětmi krátce pohovoří a přečte ukázku, pustí hudbu či krátký film o včelce Máje, Včelích medvídcích. Děti si listují v dětských časopisech a vyhledávají informace o včelách.

Ukázky knih, poslech

Kniha Včelka Mája, Ferda mravenec, Včelí medvídci, mluvené slovo, hudba, populárně naučný film pro předškolní věk, dětské časopisy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída