Odborný článek

Výtvarná řada Jaro

11. 12. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Iva Burešová

Anotace

Výtvarné činnosti pro děti předškolního věku motivované jarním obdobím.

Námět: Jarní sluníčko
Výtvarný úkol
: práce s linkou
Technika: kresba tuší, temperou
Pomůcky žák: temperové barvy, štětec, kelímek, hadřík na vytření štětce, tuš, oblečení pro VV
Pomůcky učitel: špejle, voda, ubrusy na stůl, žluté papíry A4 dle počtu dětí

Motivace:
Vycházka do lesa. Mezi stromy září paprsky slunce, sníh pomalu taje. Na pasece je teplo, sluníčko hřeje. Děti zavřou oči, nastaví sluníčku tváře a prožívají pocity tepla a světla. Ve třídě krátká vzpomínka na vycházku a prožívání sluníčka. „Zavřete oči a představte si, jak stojíme na pasece a hřeje nás sluníčko. Jak to sluníčko vypadá? Je veselé, anebo smutné? Je barevné?"

Zadání úkolu:
Na žlutý papír nakreslete tuší a špejlí sluníčko tak, jak si ho představujete. Po zaschnutí dokreslete barvou.

Postup práce:
Na žlutý papír nakreslíme špejlí a tuší černé sluníčko - kresba linií. Necháme zaschnout. Po zaschnutí dokreslíme štětcem a barvou sluníčko tak, jak jsme jej cítili - vesele, teple, barevně, jarně.

Samostatná práce žáků:
Učitelka nezasahuje do kresby dítěte, pouze pomáhá v případě potřeby. Povídá si s dětmi o jejich sluníčku i výkresu. Pojmenování barev.

Námět: Jarní květina
Výtvarný úkol
: kresba štětcem, práce s barvou, kresba klovatinou, vymývání
Technika: vymývaná klovatina, kresba temperou
Pomůcky žák
: temperové barvy, štětec, oblečení pro VV
Pomůcky učitel
: klovatina, žluté papíry A4 dle počtu dětí, tuš, velký kulatý štětec na tuš, miska na tuš, ubrusy na stůl

Motivace:
Prohlédnutí školní zahrady a přilehlého parku. Hledání květin, podrobnější studium květiny - stonek, listy, květ, vůně, barva, hlína, slunce, vláha. Vyhledávání květin v knižním herbáři, vytvoření vlastního herbáře. Improvizace - předvedení pohybem klíčení, růst a květ rostlin - co dělá květina v noci, ve větru, v dešti, bouřce. Co asi cítí? Co by chtěla říci? Jak mluví?

Zadání úkolu:
Předvedení ukázky. Na žlutý papír nakreslete štětcem a temperovými barvami květinu. Po zaschnutí květinu překreslete klovatinou.

Postup práce:
Na žlutý papír nakreslíme květinu štětcem a temperovými barvami. Po zaschnutí kresbu obtáhneme klovatinou. Po dalším zaschnutí učitelka přetře celý obrázek černou tuší, po zaschnutí vymyje klovatinu.

Samostatná práce:
Netlačíme na štětec - uvolnění zápěstí. Nanášení barev - správné pojmenování jednotlivých barev, rozvržení kresby v ploše. Při práci s klovatinou zmáčknout nádobku a zároveň provádět tah. Učitelka obrázek přetírá tuší a vymývá ho, ale nezasahuje do výtvarné kresby, pouze pomáhá v případě potřeby. Děti pozorují postup přetírání tuší a vymývání a sledují změny obrázku.

Námět: Co se skrývá v duze
Výtvarný úkol
: prolínání barev, kresba linie
Technika:
malba do škrobu, kresba tuší
Pomůcky žák:
temperové barvy, štětec, tuš, oblečení na VV
Pomůcky učitel:
uvařený tekutý škrob, čtvrtky dle počtu dětí, dřívka, ubrus na stoly

Motivace:
V případě ideálního počasí a výskytu duhy - vycházka. Pokus s vodou - stříkáme hadicí vodu proti slunci, a tak vytvoříme jemnou mlhovinu, ve které když se odráží sluneční paprsky, můžeme pozorovat duhu - barevné spektrum. Které barvy vidíte? Vidíte skrz duhu (vodní mlhu) stromy? Jak by vypadalo zvíře, které by tam stálo?

Zadání úkolu:
Namalujte duhu, kterou jste viděli na zahradě, a zvířátko stojící v pozadí.

Postup práce:
Použijeme velký plochý štětec a přetřeme celou čtvrtku tekutým škrobem. Na vlhkou plochu nanášíme temperové barvy tak, že tvoříme barevné pruhy. Sledujeme rozpíjení a prolínání barev. Po zaschnutí kreslíme dřívkem a černou tuší linie zvířete.

Samostatná práce:
Učitelka dohlíží na přetření celé plochy čtvrtky škrobem. Děti si vybírají barvy, sledují prolínání barev. Výběr zvířete je individuální.

Námět: Jak vypadá naše město na jaře
Výtvarný úkol
: výtvarná kompozice, architektonika
Technika: koláž
Pomůcky žák: barevné papíry, pastelky, štětce na lepidlo, oblečení na VV
Pomůcky učitel: čtvrtky A4 a nůžky dle počtu dětí, lepidlo Herkules, mističky na lepidlo, ubrus na stůl

Motivace:
Procházka městem - všímáme si různorodých staveb ve městě, seznamujeme se se stavebními slohy.

Zadání úkolu:
Postavíme město, ve kterém bydlíš.

Postup práce:
Barevné kousky papíru lepíme přes sebe na podložku (doporučuji větší formát).

Závěrečná reflexe:
V závěru provedena výstavka všech prací dětí s jednotlivými názvy. Na výstavku byli pozváni rodiče, žáci základní školy i všichni zaměstnanci dětské ozdravovny. Výstava obrázků měla velký úspěch a na přání žáků základní školy jsem danou výtvarnou řadu prováděla i s nimi.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí