Odborný článek

Slunce patří létu

19. 8. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Program pro prázdninový provoz. Prázdninové období je ovlivněno uzavíráním některých MŠ a soustřeďováním všech dětí do vybraných zařízení. Příspěvek upozorňuje na některé důležité momenty tohoto období, zejména pak klade důraz na adaptační proces dětí.

Prázdninový provoz je zvláštní situací pro celou mateřskou školu i děti, které ji v tuto dobu navštěvují. Prázdniny totiž znamenají omezení provozu některých MŠ, a tak dochází k soustředění dětí do vybraných zařízení. Tím dochází k vytváření nových kolektivů, vztahů a přátelství. Děti, které nejsou v dané mateřské škole "domácí", samozřejmě procházejí normálním adaptačním procesem, k čemuž je nutné přihlédnout a citlivě vybírat vzdělávací nabídku. Při jejím plánování se více využívá příznivých přírodních podmínek, resp. možnosti pobývat co nejvíce venku.

Prázdninový provoz MŠ by měl probíhat ve volnější formě a v uplynulém roce nabyté očekávané kompetence by se měly jen prohlubovat a zdokonalovat. I během prázdnin posilujeme u dětí jejich kompetence, především z oblasti pohybových dovedností, protože jsou děti více venku a sociálních dovedností, kdy se děti setkávají s novými kamarády.

Adaptace

V době letního provozu bývají umisťovány do mateřské školy děti z různých předškolních zařízení. Protože je neznáme a ony neznají naše prostředí, zařazujeme do programu činností i prvky adaptace, pomáháme jím při přechodu do nového prostředí, tj. seznamujeme je s dětmi, prostorami a zaměstnanci mateřské školy.

Péče o zdraví

Je velmi důležité získat od rodičů veškeré potřebné informace o zdravotním stavu dítěte, o možných alergických reakcích (např. na štípnutí hmyzem, určitou stravu, reakce na slunění a ochranu proti nadměrnému slunění apod.). Upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence. Otužujeme je vzduchem a vodou.

Zdravá výživa

Ve spolupráci s hospodářkou školy a se školní jídelnou se snažíme zajistit pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny i mléčných výrobků. Umožnit dětem dostatečný přísun tekutin, vedeme je k dodržování pitného režimu, podáváme i vitamínové nápoje a neslazené pití.

Pohybové aktivity

Využívání pobytu venku, pohybové hry v brouzdališti, dětském hřišti, využití tělovýchovného náčiní a nářadí, výlety do lesíka a blízkého okolí.

Nabídka činností a příležitostí
 • seznamování s prostředím, dětmi, sociální hra Jak se jmenuji,
 • poslech příběhu, rytmizace slov, zpěv Sluníčko a ptáček zpěváček,
 • cvičení grafomotoriky Sluníčko, Letní bouřka,
 • rozvíjení pohybových dovedností, cvičení s náčiním, skákání panáka,
 • hry s vodou, experimentování, manipulace s předměty,
 • seznámení s pohybovou hrou Král vysílá své vojsko, dodržování pravidel,
 • vytváření kompozic řazením a pokládáním přírodních materiálů Sluníčko,
 • uvědomování si potřeb druhého, spolupráce, hra Sedánky,
 • manipulace a třídění obrázků, popis, charakteristické znaky léta, tematické říkanky,
 • rozvíjení motorických dovedností hra Kouzelné ořechy
 • kreslení, malování Co vidí sluníčko
 • přímé pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
 • herní a pohybové aktivity dle přání dětí
 • relaxace při hudbě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní