Odborný článek

Projekt

27. 7. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Soňa Buchwaldková

Anotace

Příspěvek je metodickou pomůckou, jak děti seznámit s jednotlivými měsíci a ročními obdobími. Podrobně rozpracovává podzimní měsíce. Za pomoci písniček z CD Rok se děti učí poznávat procesy v přírodě, výtvarně i hudebně tyto procesy vyjádřit.

Před časem vydalo pro děti hudební studio MusicLand CD s názvem "Rok" - písničky pro nejmenší dětičky. Několik stovek mateřských škol vlastní tuto nahrávku, a proto bych se ráda podělila o zkušenosti, jak písničky z uvedeného CD tematicky využít při práci s dětmi. Námět celého CD je možno použít jako dlouhodobý projekt, který má za cíl děti motivovat k poznávání ročních dob a jednotlivých měsíců.

Písnička Rok je úvodem pro zahájení nového měsíce v celém ročním projektu školního programu. Po poslechu písničky (děti se ke zpěvu brzy přidají) si s dětmi v kruhu přiblížíme nový měsíc, otočíme list v kalendáři a přečteme si, jak se měsíc jmenuje. Ke každému měsíci připojíme jednu z písniček, krátce ji uvedeme a děti s písničkou seznámíme. Písničku v daném měsíci můžeme využít při dalších činnostech. Děti si v průběhu roku vytvoří vlastní obrázkový kalendář - jednotlivé listy si mohou zakládat do složky. Obrázky k jednotlivým měsícům mohou děti kreslit, nalepovat, nebo je možné využít omalovánky, které jsou součástí CD Rok. K práci s menšími dětmi je možné připravit projekt k poznávání ročních období.

Kalendář písniček CD "Rok"

ZÁŘÍ
Dílčí vzdělávací cíle
 • přiblížení dětem změny v přírodě související s odchodem léta;
 • získání pocitu pohody a sounáležitosti ve skupině.
Očekávané výstupy
 • rozlišovat ovoce všemi smysly;
 • charakterizovat roční období;
 • chápat slovní vtip a humor;
 • zachytit a vyjádřit své prožitky;
 • třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.

Skončily prázdniny, sluníčko září ještě posledními letními paprsky, aby na stromech dozrálo ovoce. Poslechněte si písničku o hrušce a jablíčku - "Ze sadu".

Práce s písní: CD Rok - 10. Červíček, 11. Ze sadu

Navrhované činnosti:

Maňásková scénka
Děj - Maňásek zalévá dva stromečky, na kterých je jablíčko a hruška. Přitom si libuje, jak je ještě krásně, ale povzdychne si, že léto už končí a nastane studený a deštivý podzim. Odchází do domečku. Slečna Jablíčková a pan Hruška si začnou povídat. Mají strach z podzimu a rozhodnou se utéct za sluníčkem. Maňásek přichází do zahrady a hledá u dětí ovoce, kouká dalekohledem a ustrašeně utíká, protože zahlédl velkého hada. Nebyl to had, ale červíček, který v dalekohledu vypadal veliký. Červíček chce, aby mu děti prozradily, kde jablíčko a hruška jsou. Když ovoce nenachází, opouští sad. Maňásek se vrací s rozhodnutím hada vyhnat. Zeptá se dětí, kde had je. Vedeme děti tak, aby pomohly maňáskovi vysvětlit, že to byl červíček. Maňásek je však smutný, protože ovoce je pryč a drží prázdný košíček a ukazuje dětem, jak příjemně by v košíčku jablíčku a hruštičce bylo. Když to ovoce uslyší, skočí do košíčku, protože se zakutálelo jen kousek od stromu. Maňásek se raduje a to je čas pro písničku "Ze sadu".

Ochutnávka ovoce
Realizace - Maňásek přináší dětem v košíčku ovoce (hrušku, jablko, švestky, …). Povídá si s dětmi o tom, co je to sad a co v něm roste. Děti si ovoce prohlédnou, hmatem zkoumají povrch a tvar, vůni. Ovoce rozkrojíme a dáme dětem ochutnat. Děti na základě získaných zkušeností poznávají jednotlivé druhy ovoce. Můžeme děti upozornit na rozmanitou chuť různých odrůd. Maňásek dětem připomene, že červíčkovi ovoce také chutná, ale nechoval se hezky. Jak to zpíval v písničce? V písničce se zpívá, že nám nic nechce nechat! Je to hezké, takhle se chovat? Jaký je červíček? Jak se to říká? - Je lakomý. A co vy, děti? Umíte se rozdělit? Na co nezapomeneme, když něco dostaneme? - Poděkovat.
Z ovoce si s dětmi můžeme připravit ovocný salát.

Poslech písně s klavírním doprovodem, a pak její nácvik
Maňásek dětem připomíná písničku, kterou děti slyšely. Víte, kdo jsou to "hrušátka"? Že jste to podivné slovo nikdy neslyšely? Nevadí! Poslechněte si znovu písničku "Ze sadu". Hrušátka jsou děti slečny Jablíčkové a pana Hrušky. Necháme děti vyjádřit se, jestli se v obchodě s ovocem dostanou koupit hrušátka. Přivedeme je k závěru, že je to vymyšlené slovíčko a společně se tomu zasmějeme. Refrén je jednoduchý, při opakování se mohou děti připojovat ke zpěvu.

Společná výtvarná práce - pohádka Ze sadu
Na delší pruh papíru přilepíme na jeden okraj jablíčko, na druhý hrušku. Děti dokreslují "hrušátka" (mohou je vystřihovat, nalepovat, otiskovat rozkrojené ovoce na pruh látky, záleží na věkové skupině dětí).

Sběr ovoce do košíčků
Maňásek běží do sadu sbírat ovoce. Má přichystané košíčky pro své kamarády. Zeptá se dětí, kdo mu pomůže. Děti podle slovní instrukce plní košíčky (pro Martínka 3 jablíčka a 2 hruštičky, pro Pavlíčka 4 hrušky a 1 jablíčko atd.). Počty dále procvičíme v pracovním listě.

ŘÍJEN
Dílčí vzdělávací cíle
 • orientování se v časových pojmech;
 • respektování pravidel.
Očekávané výstupy
 • sledovat časovou posloupnost ve spojení s činnostmi;
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu;
 • zachytit a vyjádřit své prožitky pohybovou či dramatickou improvizací;
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.).

Venku se už docela brzy stmívá. Podívejte se, děti, až půjdete spát, na oblohu. Všimly jste si, kolik je na nebi hvězdiček? A Měsíc, jak vypadá? Dívejte se každý den a uvidíte, jak se mění. Někdy je jako rohlíček a jindy zase kulatý jako míč. To se to spinká ... Zavřeme očka a poslechneme si písničku "Sen".

Práce s písní: CD Rok - 3. Sen

Navrhované činnosti:

Maňásková hříčka
Děj - Maňásek před sebou tlačí velikou krabici. Poví dětem, že v ní má celý den. V krabici jsou uloženy různé předměty (kartáček na zuby, hřeben, bačkůrky, příbor, hračka, pastelky, pyžamo, knížka atd.). Postupně vytahuje rekvizity a povídá dětem, na co je má. (Ráno, když se probudím ...) Zeptá se dětí, jak to dělají ony. Tak postupně probere s dětmi celý den. A protože se dostal až k večeru, je za celý den unavený, uložíme maňáska do postýlky a pustíme nebo zazpíváme písničku "Sen".

Výlet do "Země beze slov"
Na kartičkách máme připravené obrázky činností v průběhu dne. Dvojice dětí si vybere obrázek a pokusí se činnost předvést pantomimou. Ostatní děti hádají, o jakou činnost šlo. Vybraný obrázek připevníme na magnetickou tabuli. Po vyčerpání všech kartiček seřadíme s dětmi obrázky podle časové posloupnosti.

Časové kotouče
Připravíme dva kotouče, jeden pro ráno, dopoledne a odpoledne, druhý pro večer a noc. První označíme obrázkem vycházejícího sluníčka a celým sluníčkem, druhý zapadajícím sluníčkem a měsíčkem. Kotouče mohou sloužit pro individuální práci každého dítěte. Děti nakreslí a vystřihnou svůj obrázek a nalepí ho do kotouče.

Výlet do "Země písniček"
Děj - Maňásek si vesele prozpěvuje, přichází za dětmi ze Země písniček. Je tam veselo, protože si tam děti i dospělí zpívají celý den. Třeba tuhle, znáte ji, děti? ("Ivánku náš") Děti se ke zpěvu mohou připojit. Maňásek se dětí zeptá, kdy asi tuhle písničku maminka Ivánkovi zpívala a jak to poznaly. Písničku si s dětmi znovu zazpíváme a dramaticky ztvárníme. Zařadíme další písničky a stejným způsobem pracujeme s jejich obsahem (např. písničku "Šel zahradník" - na zahradě pracuje dopoledne nebo odpoledne?). Poslední písničkou je "Sen". Děti si vyberou plyšovou hračku a zahrají, že je noc a chystají se jít spát.

LISTOPAD
Dílčí vzdělávací cíle
 • přiblížení dětem změny v přírodě související s přípravou na zimu;
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní.
Očekávané výstupy
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou;
 • tvořivě myslet a řešit problémy;
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální;
 • poznat jednoduché obrazně znakové systémy (algoritmy).

Co nám napovídá název tohoto měsíce?
Padá listí. Je podzim a stromy se chystají k zimnímu odpočinku. Kterými barvičkami maluje podzim? Hnědou, červenou, žlutou. Co dál nám podzim přináší? Pojďte si zatančit na veselou písničku "Listí". Prozradí vám o podzimu více.

Práce s písní: CD Rok - 7. Listí

Navrhované činnosti:

Jak chodí stromy spát?
"Než stromy půjdou spát, deštík jim může hrát tak, jako vloni. Písničkou podzimní kaluže zvoní."
To se zpívá v písničce "Listí".
Jak a kam chodí spát stromy? Mají svoji postýlku s polštářkem jako vy, děti?
Viděly jste, děti, že by stromy z naší zahrady někam na podzim odcházely?

Otázkami vedeme děti k tomu, aby pochopily, že stromy zůstávají na svém místě, i když se říká, že jdou spát. Tím jsme si odpověděli na otázku "kam" a zbývá nám otázka "jak":
Jak, děti, spíte vy? Proč spíme? (Abychom si odpočinuli a měli sílu na další den. Také stromy si potřebují odpočinout a nabrat sílu.)
Jak spí stromy? (Odloží si svůj letní šat - listy.)
Proč? (Odpovíme si dvěma pokusy.)

Pokus č.1
Budeme potřebovat dvě nádobky. Do jedné nalijeme vodu, do druhé ne. Do obou dáme list ze stromu. Děti zjistí, že list v nádobce bez vody uschnul. Závěr: Listy potřebují vodu.

Pokus č.2
Malou plastovou láhev naplníme vodou a dáme ji zmrznout. Láhev praskne. Závěr: Obal praskl vlivem zmrzlé vody.

Uplatnění poznatků:
Co, děti, potřebují listy? - Vodu. Strom dodává lístečkům vodu po celou dobu, co vidíme listy na stromech. Nevidíme ji, protože cestičky, kudy se voda dostává k lístečkům, jsou schované uvnitř stromu. Na podzim se cestičky pro vodu uzavřou. Proč? - Vzpomeňte si, děti, co se stalo s láhví. Poškodil ji mráz. Stejně tak by poškodil mráz strom. Proto stromy na podzim shazují listy, aby je mohla přikrýt sněhová peřinka paní Zimy a stromy mohly odpočívat.

Otisky podzimu (využití výtvarné techniky - frotáž)
Nasbíráme si s dětmi opadané listy, necháme je vylisovat. Na podložku děti položí list, překryjí ho tenkým listem papíru a plošně vybarvují voskovým pastelem, až se zobrazí celý list. Obrázky listů nalepíme na barevný papír, vytvoříme dojem rámečku.

Podzimní zvuky
Můžeme podzim slyšet? Jak k nám promlouvá příroda? Zavřeme oči a zkusíme poslouchat, jestli poznáme, co uslyšíme (zvukový záznam deště). Napodobíme, jak padají kapičky deště (od malých po veliké kapky). Nejdříve tak, že začneme šeptem "kap, kap, ..." a postupně budeme zesilovat hlas, ale ne příliš. Následně budeme intenzitu deště znázorňovat vyťukáváním do dlaně. Předložíme dětem rytmické nástroje a zvonkohru a necháme děti zkoumat, který nástroj by zvolily pro znázornění deště. Tak jako déšť, patří k podzimu i vítr. Znázorníme si ho foukáním do dlaní. Děti by měly cítit postupné zesilování.

Vybereme skupinku dětí, která bude představovat stromy. Do rukou jim dáme lehké barevné monofilové šátky nebo hedvábný papír (listy). Další skupina dětí bude představovat déšť, poslední skupinka vítr.

Podzimní korálky
Vyzdobíme si třídu dary podzimu. Navlékáme na režnou nit šípky, jeřabiny, kaštany, listy atd. Děti navlékají podle vzorového algoritmu (např. 2x šípek, 3x jeřabina, další skupina dětí navléká jiné přírodniny). Podzimní korálky pak navážeme k sobě, aby obsahovaly všechny přírodniny a použijeme je pro výzdobu třídy.


Druhou část projektu naleznete zde.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Soňa Buchwaldková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída