Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > E-learning na ZŠ a SŠ
Odborný článek

E-learning na ZŠ a SŠ

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Roman Úlovec

Anotace

Použití e-learningového systému Moodle na ZŠ a SŠ má mnoho specifik, úskalí i výhod. Přinášíme možnosti použití e-learningových kurzů ve výuce.

Použití e-learningu na základní a střední škole má mnoho specifik, úskalí i výhod. Nejprve se podívejme na definici pojmu e-learning. Definic je několik a pojetí e-learningu může být velmi různorodé. Uvádím moji oblíbenou:

„E-learning je vzdělávání, které je poskytováno elektronicky, nezbytným prostředkem je počítač se softwarem a prohlížečem, který umožňuje pracovat v síti (internet i intranet), součástí je i multimediální platforma založená na CD-ROM nebo DVD. Primární je užívání počítače, sítě a vizuálního a interaktivního prostředí, hlavní je zaměření na vzdělávací cíle."
(Eger, 2004)

Jedná se tedy o vzdělávací proces spojený s počítači, počítačovými sítěmi, tudíž o „technologii vzdělávání". Jakou počítačovou technologii použijeme, je už jen na nás. Můžeme použít e-mail, sdílené disky nebo i specializované LMS (Learning management system - Systém pro správu vašeho učení). LMS je ovšem více než didaktický prostředek, protože umožňuje i administrovat, řídit celý proces, podle komplexnosti má i další možnosti. Jako příklad LMS bych vybral LMS Moodle, který je plně lokalizovaný a je dostupný zdarma (www.moodle.org, www.moodle.cz). Moodle dnes najdete na mnoha základních a středních školách v ČR. Na www.moodle.org je dobrovolně registrováno více než 100 českých Moodle serverů, takže jejich skutečný počet bude jistě podstatně vyšší.

Výhody a nevýhody e-learningu

Slovo e-learning je velice módní, ale neměli bychom podléhat pokušení a nasazovat jej vždy a všude. Je potřeba pečlivě vážit, zda je použití e-learningu efektivní a co konkrétně přináší ve výuce na ZŠ a SŠ. Například v matematice (pro jiné předměty laskavý čtenář pouze zamění použité externí programy).

Mezi výhody patří:

 • Flexibilita - možnost studovat doma.
 • Přístupnost - možnost použít různé operační programy.
 • Dostupnost - na školách je velmi vysoké procento žáků, kteří mají dostupný počítač a internet.
 • Jednoduchá modernizace.
 • Dynamičnost - můžeme použít otevřené systémy podporující výuku matematiky. Například Cabri, Derive...
 • Strukturovanost - možnost individuální volby obtížnosti.

Mezi nevýhody patří:

 • Velké počáteční náklady - vzdělání učitelů, tvorba kurzů.
 • Obtížná komunikace v některých předmětech - Matematické texty se obtížně zapisují a ještě obtížněji se opravují.

Na základních i středních školách můžeme využít výhody blended learningu (kombinace prezenční výuky a e-learningu) a tím eliminovat nevýhodu obtížné komunikace a částečně snížit náklady na výuku (nejen peněžní).

Praktické využití e-learningu prvotně zasahovalo akademickou oblast. Později se uchytil i v komerčních firmách a státních institucích. Spolu se zpřístupněním odpovídající techniky na středních a základních školách se e-learning dostává i do této oblasti školství. Na základních a středních školách slouží k různým činnostem:

 • vzdělávání nadaných dětí
 • vzdělávání hendikepovaných dětí
 • podpora běžné výuky
 • komplexní podpora žákovských projektů
 • mimoškolní činnost
 • příprava a aktualizace ŠVP

Možnosti

Chcete s e‑learningem začít doopravdy? Pak jistě oceníte možnosti LMS Moodle, který je zcela zdarma. Co všechno Moodle „umí"? Nejužitečnější činnosti, které podporuje:

 • získávání studijních materiálů
  • vše přehledně na jednom místě (texty, obrázky, soubory, odkazy)
 • plánování studia, plnění úkolů
  • v kalendáři jsou důležité termíny, které hlásí automaticky, a žák si může přidávat i svoje postupné termíny
 • komunikace s žáky a tutory
  • vzájemnou komunikaci zajišťuje systém interní pošty, chat a fóra; komunikace ke kurzu je na jednom místě, nemusíte si zahlcovat schránku
 • odevzdávání úkolů
  • jednoduše odevzdají požadovaný soubor podobně, jako když přikládají soubor k poště, učitel i žák mají přehled o odevzdaných úkolech a jejich hodnocení; přehledná zpětná vazba
 • testy
  • testy vám pomohou se sebehodnocením žáků; uvidí, zda studovali pozorně, a pokud budou chybovat, také se dozví, kde a jak, včetně stručného komentáře

Moodle pomáhá rozvíjet zejména kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální. Pro žáky je lehce zvládnutelným, velice intuitivním a atraktivním prostředím.

Ukázky prostředí Moodle

Motivační kapitola kurzu 1
1. Motivační kapitola kurzu 1
Odevzdávání úkolů, test, diskuse 1
2. Odevzdávání úkolů, test, diskuse 1


Kurzy zdarma a podpora uživatelům

Tvorba kurzů je časově poměrně náročná, a tak pro začátek můžete použít některý z již vytvořených kurzů, které jsou zdarma ke stažení. Například na www.metodik.cz najdete v databázi více než 50 kurzů z různých předmětů. Další stále přibývají, až budete tento článek číst, určitě jich bude mnohem víc. Nejprve se na ně můžete podívat v ukázkách a pak si zálohu vybraného kurzu stáhnout a začít učit (úpravy pro vlastní potřebu jsou povoleny). Studijní materiály pro žáky, učitele a tvůrce najdete na www.metodik.cz. Pokud budete potřebovat další informace a komunitu, která vám pomůže s Moodle, najdete ji na www.moodle.cz.

Další možnosti a pohledy na Moodle najdete v článku Osobní zkušenost s Moodle a Testy v Moodle Petra Chlebka.

Ukázky kurzů ke stažení zdarma:
moodle.gymcheb.cz/course/category.php?id=20&perpage=20&page=0&username=guest

Kurzy zdarma ke stažení:
moodle.gymcheb.cz/course/view.php?id=250&username=guest

Studijní materiály pro žáky, učitele a autory:
moodle.gymcheb.cz/course/category.php?id=10&username=guest

Komunita Moodle:
moodle.cz

Alternativy k vlastním kurzům

Pokud si zatím na vlastní kurz netroufáte, podívejte se na několik příkladů kurzů z praxe, které nemusíte tutorovat přímo v LMS. Možná vám dají alespoň nahlédnout do světa e‑learningu v přírodních vědách.

Příklady z praxe

Podpora nadaných žáků

Název: Talent
Adresa: www.talnet.cz
Organizace: MFF UK Praha, NIDM MŠMT
Autoři: kolektiv autorů
Přístup: uzavřené tutorované kurzy; pokud budou žáci vybráni, je kurz zdarma.
LMS: neuveden (zřejmě IBM Learnig Space)

Kurzy jsou určeny pro nadané žáky ve věkovém rozmezí 14 - 17 let se zájmem o přírodní vědy. Nejprve se žák musí přihlásit a získat doporučení svého učitele. Přihlašování probíhá obvykle o prázdninách. V polovině září jsou přihlášení informováni o přijetí (nepřijetí). Po výběru žáků začínají vlastní tutorované kurzy, včetně exkurzí a dalších doprovodných akcí. Žáci si pod odborným vedením rozšiřují znalosti z přírodních věd. Ve školním roce 2007/2008 se v nabídce objevuje i matematika.

Název: Geometrie na ZŠ
Adresa: roland.gymcheb.cz
Organizace: Gymnázium Cheb
Autoři: kolektiv autorů
Přístup: otevřený netutorovaný kurz
LMS: Unifor

Systém řešených příkladů může sloužit pro přípravu žáků ZŠ na MO (jak si přečtete níže, je vhodný i pro jiné aktivity). Učitel si podle aktuálního zadání MO najde vhodné příklady a zadá je žákům k samostudiu. Úlohy slouží podobně jako návodné úlohy ze zadání a navíc obsahují kompletní dynamické řešení úloh. Je to velmi přínosné ve fázi diskuze o počtu a podmínkách řešení. V systému je i řada příkladů z minulých olympiád.

Poznámka: Lze provozovat i bez připojení na internet.

Podpora hendikepovaných žáků (často chybějící žáci) a běžné výuky

Název: Geometrie na ZŠ, Geometrie na SŠ
Adresa: roland.gymcheb.cz
Organizace: Gymnázium Cheb
Autoři: kolektiv autorů
Přístup: otevřený netutorovaný kurz
LMS: Unifor

Systém řešených příkladů může sloužit pro přípravu hendikepovaných žáků SŠ a ZŠ. Někteří žáci často chybí (dlouhodobé nemoci, sportovci, tělesně postižení). Takovým žákům může učitel zadat rozsah řešených příkladů k samostudiu, eventuelně vést elektronické konzultace k příkladům. Příklady obsahují kompletní dynamické řešení úloh. Je to velmi přínosné ve fázi diskuze o počtu a podmínkách řešení. V systému najdete i nejjednodušší příklady pro ZŠ, stejně tak jako obtížné příklady pro žáky gymnázií. Proto je nejdůležitější role učitele (nahrazuje klasického tutora). Osobní komunikace se nám jeví jako mnohem efektivnější než elektronická, proto doporučujeme stanovit žákům systém osobních konzultací.

Poznámka: Lze provozovat i bez připojení na internet.

Výše zmíněné kurzy jsou řešené v rozsáhlých LMS a jejich provozování pro běžnou školu je jen těžko představitelné. Jejich výhodou je snadné použití, jejich nevýhodou je nemožnost úprav učitelem. Berte je jako možnost jednoduchého rozšíření výuky.

Literatura a použité zdroje

[1] – EGER, L. E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius. ZČU v Plzni, 2004.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie