Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth
Odborný článek

Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

Žáci si díky programu Google Earth „projedou“ trasu po Jižní Americe, kterou absolvovali Zikmund s Hanzelkou v roce 1949. Navštíví významná města (včetně vybraných budov), přírodní lokality nebo památky UNESCO. Během této „projížďky“ plní žáci řadu úkolů.

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Díky Google Earth během chvilky v teple svého pokoje vyšplháme na nejvyšší vrchol světa, navštívíme New York, či kterékoli jiné místo na světě. Google Earth využívá družicových snímků, map, modelování terénu i 3D modely budov a dává uživateli jedinečné zeměpisné informace. Program Google Earth je volně dostupný pro každého, a to na internetové adrese www.earth.google.com.

Ovládání Google Earth je velice jednoduché.

Ovládání Google Earth
1. Ovládání Google Earth

 

 1. Prvky navigace - přibližování, oddalování, nakláněné, otáčení úhlu pohledu.
  2. Panel Hledat - pomocí tohoto panelu můžeme hledat místa, trasy nebo konkrétní objekty.
  3. Panel Místa - díky tomuto panelu si můžeme ukládat a znovu navštěvovat naše oblíbená místa.
  4. Panel Vrstvy - tento panel zobrazuje různé položky (silnice, terén, počasí, hranice, sídla...atd.).
  5. Řádek pod zobrazením místa ukazuje souřadnice, stav datového proudu a nadmořskou výšku.
  6. Ikona skrývá postranní panel
  7. Ikona přidává značku místa.
  8. Ikona vkládá mnohoúhelník.
  9. Ikona vkládá trasu.
  10. Ikona vkládá překryvný obrázek.
  11. Ikona Pravítko - měření tras, možné volit různé jednotky
  12. Ikona Dopis - možnost odeslání obrázku emailem
  13. Ikona Tisk - možnost vytištění obrázku
  14. Ikona zobrazuje vGoogle mapách
  15. Ikona umožňuje přepnutí na oblohu - zobrazuje hvězdy, souhvězdí, planety, Měsíc

Zdroj: Upraveno dle www.earth.google.com

Projekt po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím Google Earth

Za nejslavnější české cestovatele jsou bezpochyby považováni pánové Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Jejich cesta Jižní Amerikou začala v roce 1949, Zikmund s Hanzelkou postupně projeli se svou Tatrou T 87 Argentinu, Paraguay, Brazílii, Bolívii, Peru a Ekvádor. V původním plánu jejich cesty sice byla ještě Kolumbie a Venezuela, ale nakonec nedostali povolení projet přes kolumbijské území, a tak byla jejich cesta Jižní Amerikou předčasně ukončena na území Ekvádoru.

Jezero Titicaca
2. Jezero Titicaca

 

 

Pro tento projekt byla vytvořena v programu Google Earth složka obsahující zajímavá města (některá i s památkami - 3D modely budov) a místa, jimiž Zikmund s Hanzelkou projeli (viz příloha). Každé místo je doplněno poutavým kratičkým textem - úryvky z knih Zikmunda a Hanzelky (viz obr. č. 2).

Tato složka obsahuje následující místa:

 • Buenos Aires (Casa Rosada, La Bombonera)
 • Asunción
 • Vodopády Iguaçú
 • Hydroelektrárna Itaipú
 • São Paulo
 • Rio de Janeiro (socha Krista Spasitele, Copacabana)
 • Pôrto Alegre
 • Montevideo
 • Aconcagua
 • Mendoza
 • San Juan
 • Potosí
 • La Paz
 • Titicaca
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Plošina Nazca
 • Lima (Katedrála)
 • Quito (Rovník)
 • Cotopaxi
 • Chimborazo

Místa jsou značena různými ikonkami. Červeným špendlíkem jsou značena města, žlutým budovy, zeleným přírodní zajímavosti, ikonkou hvězdičky jsou značeny památky UNESCO a ikonkou sopky vulkány.

Žáci dostanou na počátku hodiny seznam úkolů a slepou mapu Jižní Ameriky, do níž budou postupně zakreslovat města a místa, jimiž „projeli", čímž vytvoří přibližnou trasu, po níž Zikmund s Hanzelkou cestovali Jižní Amerikou. Úkoly jsou zaměřeny, jak na vyhledávání informací v textech, jež doplňují jednotlivá místa, tak na práci s programem Google Earth. V programu Google Earth budou žáci využívat především navigačních prvků (naklánění, otáčení, přibližování) - Např. Pokuste se na plošině Nazca najít kromě Kolibříka i další geoglyfy, ikony Pravítko - např. La Paz je nejvýše položené hlavní město na světě, je zde také jedno z nejvýše položených větších letišť a nejvýše položené golfové hřiště. Změřte pomocí funkce Pravítko délku runwaye.

Literatura a použité zdroje

[1] – www.earth.google.com.
[2] – Program Google Earth verze 4. 2. .
[3] – www.enchantedlearning.com/....
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
284.18 kB
PDF
Pracovní list - Jak se žije v Jižní Americe
pdf
188.48 kB
PDF
Pracovní list - Klima a vegetace
pdf
56.64 kB
PDF
Pracovní list - Od vrcholků k nížinám
pdf
66.41 kB
PDF
Pracovní list - Osidlování Jižní Ameriky
pdf
164.06 kB
PDF
Pracovní list - Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Počítače s internetem, pracovní list.