Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Program na rozvíjení grafomotoriky
Odborný článek

Program na rozvíjení grafomotoriky

14. 7. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Naděžda Bílková
Spoluautor
Alžběta Palatinová

Anotace

Program na rozvíjení grafomotoriky podporuje rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky a rozvíjení schopnosti koordinovat pohyb ruky a vnímání oka.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Podporuje rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky a rozvíjení schopnosti koordinovat pohyb ruky a vnímání oka.
Očekávané výstupy: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, zvládat některé grafické dovednosti.
Časový rozsah: 4 cviky měsíčně (průběžně celý rok)
Věková skupina: 4 - 6 let


Tento program představuje systém průpravných grafických cviků, při kterých se zpřesňuje jemná pohybová koordinace ruky a posiluje jemné svalstvo prstů. Zdokonalování grafomotorických dovedností je vedeno od tzv. velkých pohybů k malým.

Při pohybových aktivitách nejprve děti provádějí (v rytmu písničky nebo říkanky) různorodé nelokomoční pohyby, např. cvičí střídavě pravou a levou rukou, ale i oběma rukama současně. Při cvičení dbáme, aby oči sledovaly pohyb rukou. Nejlepším uvolňovacím cvikem, který rovněž slouží jako příprava k pozdějšímu nekřečovitému psaní, jsou krouživé pohyby, jež děti dělají rukou ve vzduchu v obou směrech (levotočivé i pravotočivé).

Později podporujeme velké rozmáchlé kresby na velkém, např. balícím papíře, aby se pohyby ruky uvolňovaly. Postupně zmenšujeme plochu. Děti obtahují předlohy vestoje, což vede k uvolňování ramene, později v sedě se zdviženým loktem a nakonec v sedě s podepřeným loktem pro uvolnění zápěstí. Tento způsob využíváme zejména u dětí s motorickou neobratností.

Náměty průpravných cviků jsou voleny tak, aby byly blízké dětskému chápání a doplňovaly celoroční projekt Já a moje značka. U dětí, u kterých se projevila určitá dysfunkce (např. dysgrafie) provádíme nápravu ve spolupráci s psychologem.

Úskalí

Při realizaci tohoto projektu bychom se měli vyvarovat:

  • dlouhodobému statickému zatěžování bez vhodného pohybu,
  • uplatňování nevhodných cviků,
  • nedostatečnému respektu k individuální potřebě osobního tempa a pohybovým možnostem dítěte,
  • necitlivému nucení dítěte k činnostem,
  • nedostatečné pozornosti k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní.
Náměty grafomotorických cvičení

Při grafických činnostech (zdokonalování jemné motoriky) je nutné používat měkkou tužku či pastelku (nejlépe trojhrannou). Kreslíme na předem připravené didaktické listy nebo prázdný papír. Děti pracují (kreslí, čmárají a doplňují) podle pokynů učitelky. Zalíbí-li se dítěti obrázek, může si jej vybarvit podle své fantazie.

GrafomotorickĂ˝ list

PTÁČEK - Ptáčkové poletují - nepřerušované čárání volnou rukou po celé ploše

SLEPIČKA - Slepička zobe zrní - volný pohyb v zápěstí nahoru a dolů s dotyky o papír

GrafomotorickĂ˝ list

ZVONEČEK - Zvoneček zvoní bim-bam - dolní oblouk vedený oběma směry na ploše papíru

MÍČ - Házení míčem - kreslíme hod míčkem horním obloukem vedeným oběma směry

KYTIČKA - Včelka létá kolem kytičky - kroužení vlevo po kružnici na ploše papíru či v písku

AUTO - Auto jede - vodorovné čáry zleva doprava na ploše papíru

TŘEŠNĚ - Trháme třešně - krátké vodorovné čáry zleva doprava

MOTÝL - Motýl létá - kroužení vpravo po kružnici

GrafomotorickĂ˝ list

DEŠTNÍK - Dokresli deštník - jeden horní oblouk vedený zleva doprava na předkresleném listu

JABLÍČKO - Jablíčko padá - svislé čáry vedené shora dolů do určitého cíle na ploše

HVĚZDIČKA - Hvězda padá - svislé čáry vedené shora dolů

KLÍČEK - Zavřená vrátka - svislé čáry vedené zdola nahoru a vodorovné čáry

KONVIČKA - Kytka roste - svislé čáry vedené zdola nahoru

SLUNÍČKO - Sluneční paprsky - šikmé čáry shora dolů

PTÁČEK - Ptáček letí - šikmé čáry zdola nahoru

MÍČ - Míč skáče - dva horní oblouky zleva doprava

KOMÍN - Komín kouří - spojené dolní kličky

DOMEČEK - Střechy - tašky - spojené dolní oblouky

GrafomotorickĂ˝ list

HRNEČEK - Z hrnečku se kouří - spojené horní kličky

LÍSTEČEK - Lístek letí - pravá klička vedená shora

STROMEČEK - Větve stromu - šikmé čáry dolů nalevo a napravo

RYBIČKA - ovály

PARNÍK - Při plavbě se za parníkem tvoří vlnky - vlnovky vedoucí zleva doprava

HVĚZDIČKA - hvězdu vytváříme dělením kruhu - vodorovně, svisle a šikmo

MÍČ - Míč skáče - spojené horní oblouky

SLUNÍČKO - Sluníčko svítí - vedení čar odstředivě všemi směry

MOTÝL - Motýl sedá na kytičku - vedení čar dostředivě ze všech stran

GrafomotorickĂ˝ list

PARNÍK - Vlny - dolní zátrh opakovaně

ŠNEK - závit

SNĚHULÁK - doplňování kružnice pravým a levým, horním a dolním obloukem

LÍSTEČEK - doplňování polovin listů

MAŠINKA - Vláček jede - dvojsmyčka

GrafomotorickĂ˝ list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Bílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída