Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vím, jak se o sebe starat
Odborný článek

Vím, jak se o sebe starat

14. 8. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Lada Fišarová

Anotace

Příspěvek zdůrazňuje význam výchovy předškolních dětí k hygienickým návykům.

V průběhu celého týdne si s dětmi povídáme o důležitosti hygieny, jak se o sebe starat, abychom byli zdraví. Celým tématem nás provází píseň (Medvědí trápení, Skřivánek, Panton, 1973).

Pomůcky:
 • výtvarný materiál
 • prázdné obaly od kosmetiky
 • hygienické potřeby - toaletní papír, papírové kapesníky, hřebeny, mýdla, ručníky, zubní kartáček, zubní pasta, vlhčené ubrousky apod.
Činnosti:
 • rozhovor seznamování s péčí o tělo
 • vlastní projev dětí - vyjádřit vlastními slovy jak o sebe pečuji, hygiena
 • rozhovor seznamování s hygienickými přípravky (jejich funkce, účel, vůně, barva přípravku)
 • výtvarná chvilka - malba tematického plakátu „Jak se myji, jak o sebe pečuji" (velký formát čtvrtky, zachycení celé postavy dívky a chlapce, péče o tělo - uvědomění si částí těla)
 • rozhovor na téma jak pečujeme o zuby
 • výtvarná chvilka - kresba „Jak se zoubky na mě rozzlobily"
 • výtvarná chvilka - koláž „jak se myji, čistím zuby", využití obrázků k tématu z novin a časopisů
 • práce s encyklopedií - poznávání částí lidského těla a lidských orgánů
 • námětová hra - na prodavače v drogerii, na zubaře, na maminky, které se starají o svá miminka
Báseň k tématu:

Čistím zoubky, řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy,
ať jsou čisté jako sníh.
ať má každý radost z nich.

Závěr

Děti převážně celou dobu pracovaly ve skupinách, čímž se učily nejen vzájemnému respektování, soustředění se na práci, ale i samostatně a smysluplně vyjadřovat své názory, myšlenky a zkušenosti, uplatňovat tvořivé nápady a seberealizovat se.

Literatura a použité zdroje

[1] – BLEICH, K. Lidské tělo. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-483X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lada Fišarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* výtvarný materiál * prázdné obaly od kosmetiky * hygienické potřeby - toaletní papír, papírové kapesníky, hřebeny, mýdla, ručníky, zubní kartáček, zubní pasta, vlhčené ubrousky apod.