Odborný článek

Odkud máme svetr

19. 8. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Tomášová

Anotace

Projekt nejen o ovečkách, vlně a svetru.

Hlavní cíl projektu a další cíle:
 • seznámit se s významem hospodářských zvířat, konkrétně ovcí (hlavní cíl)
 • rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost
 • rozvoj komunikativních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, i když se od nás nějakým způsobem odlišují
 • rozvoj vytváření citových vztahů
 • rozvoj dovednosti vyjádřit své vlastní prožitky

Jádro projektu - environmentální oblast (dítě a svět)

Další integrované oblasti - všechny z RVP (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní)

Předpokládané činnosti dětí:
 • pohybové (lokomoční) činnosti
 • verbální i neverbální komunikace
 • pěvecké a hudebně-pohybové činnosti
 • manipulace s předměty
 • grafomotorika, pracovní činnosti
Záměr

Záměrem tohoto projektu je objasnit dětem z čeho se vyrábí vlna, ze které mají svetr, zdůvodnit užitek ovcí, prakticky si vyzkoušet manipulaci s vlnou, hledat její další využití (i netradiční), uvědomit si, že ač nejsou všichni stejní, jsou si i přesto sobě rovni.

Plánování:
 • jednotlivé složky projektu na sebe budou navazovat
 • zajištění dostatečného množství materiálu - vlny - v různých barvách
 • budou využity nápady dětí - možnost rozšíření projektu o nové věci
 • snažit se o prolínání činností - pohybové a klidové činnosti
 • využití obrazového materiálu, zvukových nahrávek
Úvod - rozehřátí, uvolnění:
 • svetry poházené na koberci
  • Z čeho jsou upletené?
  • Kde se ta vlna vzala?
  • Jaký má klubíčko tvar, barvu...
 • cesta za ovčí babičkou - překážková dráha, různé druhy chůze a běhu
 • odpočinek po cestě - poslech pohádky O beránkovi, kterou vypráví učitelka v roli ovčí babičky
Hlavní část - soustředění:
 • rozhovory s ovčí babičkou na téma ovečky - kde žijí, čím se živí, jaký mají užitek, nepřátelé ovcí...
 • jak se stříhá vlna a její další zpracování - pantomimické ztvárnění dětmi
 • pohybové hry - Pásla ovečky, Na ovečky a vlka...
 • zpíváme si o ovečkách - Beskyde, Ovečky...
 • grafomotorická cvičení - klubíčko, vlnky
 • nalepování kousků vlny - výroba svetru
 • poslech pohádky Ovečka s černou skvrnou
 • rozhovory na téma jak se asi cítila ovečka, když ji odstrkovali, protože byla jiná
 • praktické vyzkoušení dětmi
 • sdělování pocitů obou stran
 • uvedení do problému rasistického chování - jak se asi cítí lidé s jinou barvou kůže, kteří u nás žijí - srovnání s pohádkou
 • pavučina přátelství - posílání klubíčka vlny kamarádovi s odůvodněním, proč posílám klubíčko právě jemu
Závěr, reflexe, hodnocení
 • shrnutí poznatků - co nám dávají ovce
 • chtěl bys být ovečkou a proč
 • co se ti líbilo a nelíbilo, jak ses cítil při určité činnosti, co tě bavilo nejvíc

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Tomášová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna