Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hygiena se skřítkem Domíkem
Odborný článek

Hygiena se skřítkem Domíkem

30. 6. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová

Anotace

Vytváření správných hygienických návyků, seznámení s pojmy viry, bakterie apod.

Kamarádský skřítek Domík seznamuje děti se základními hygienickými pravidly. Protože v předškolním věku si dítě vytváří hygienické návyky pro celý svůj život, je téma hygieny velmi důležité. Hygiena v celém svém významu, hlavně pojmy viry a bakterie, je pro děti velmi abstraktní a neuvědomují si její důležitost.


Plán realizace:
 • Představení Skřítka Domíka - skřítek (maňásek, loutka) dětem vypráví o důležitosti mytí rukou, čištění zoubků, o tom, že je třeba se starat nejen o sebe, ale i o své prostředí a okolí...
 • Tato péče (hygiena) je velmi důležitá, protože v našem okolí existují neviditelní nepřátelé, kteří mají na svědomí různé nemoci (chřipka, rýma, kašel). Těchto nepřátel se lze zbavit pouze důkladnou hygienou, tzn. mytím rukou, omýváním věcí, které používáme, ale i správnou výživou a pohybovou aktivitou, při níž posilujeme své tělo a ono se pak těmto nepřátelům lépe ubrání.
 • Seznámení dětí s Hygienickým desaterem. S dětmi lze vytvářet myšlenkové mapy, děti samy hledají a doplňují hygienické návyky. Mapu můžeme vyrobit na velký balící papír, na který nalepíme či nakreslíme příslušné obrázky, nebo dětem připravíme základ Domíkovy myšlenkové mapy na čtvrtku, do kterého si budou samy kreslit a vybarvovat (to vše s přihlédnutím k věku a dovednostech dětí).
 • Nabízíme různorodé činnosti - dramatizace samoobslužných aktivit (jak si čistíme zoubky, jak se oblékáme), výtvarné techniky (barevné vodové skvrny mohou představovat viry apod.)
 • Po celý den děti zakreslují do Domíkovy myšlenkové mapy, jak plní desatero. Jelikož denní režim v mateřské škole předpokládá hygienické a samoobslužné činnosti, nemělo by dětem v plnění desatera nic bránit. Po vykonání příslušné hygienické činnosti (např. mytí rukou před jídlem) mohou děti zakreslit plus (+) nebo minus (-) do Tomíkovy mapy.
 • Ukázka virů bakterií s použitím encyklopedie nebo jiné obrázkové předlohy.
 • Zkusíme vymyslet říkanku na téma, jak se neviditelným nepřátelům ubráníme.
  Např. Každý den se umyjeme, my ty viry vyženeme. Bakterie krok co krok, běží pryč jak o závod.
 • Sledování televizních příběhů "To je život" .
 • Na závěr projektu může být myšlenková mapa znázorněna na velkém balícím papíře a vyvěšena ve třídě, popř. výstava výrobků znázorňujících viry či bakterie s využitím různého materiálu (modelína, keramická hlína, modurit).

V evaluační činnosti bychom měli zhodnotit, jak děti tento malý projekt zaujal, zda získaly hygienické dovednosti a přirozeně je používají i nadále. Projekt byl veden cíleně k uvědomění si důležitosti hygienických návyků, a výsledkem by mělo být přirozené užívání hygienických dovedností v běžném životě dítěte.


Příloha č.1: Desatero hygienických dovedností (návyků) pro děti

 • Myj si ruce - před jídlem, po použití záchodu, kdykoli přijdeš z venku.
 • Čisti si zoubky nejméně 2x denně, můžeš i v MŠ po obědě před spaním.
 • Starej se o své oblečení - aby bylo čisté, aby ti v něm bylo dobře (ani horko, ani zima), abys je měl(a) složené na svém místě.
 • Snaž se sám obléknout a svléknout, sám obout.
 • Starej se o hračky - dávej na ně pozor, ať se nepoškodí.
 • Udržuj pořádek ve svém okolí, dávej věci na své místo.
 • Běhej, skákej, pohybuj se.
 • Jez hodně zeleninu a ovoce - které před jídlem omyj a v ústech řádně rozkousej.
 • Hodně pij.
 • Odpočívej po obědě.

Příloha č. 2: Domíkova mapa hygienického desatera

Pozn.: tato mapa je obrázková. Nahoře je nakreslený Domík, jak celou mapu sleduje. Uprostřed je postavička kluka nebo holky.

Obrázek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna