Odborný článek

Šifry

6. 8. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Tomáš Mikeska

Anotace

Vyučující připraví zašifrovaný text, který žák rozluští pomocí šifrovacího klíče, jenž má také k dispozici. Text může být výchozí k probírané látce nebo opakovací s vloženými chybami, které musí žák opravit. Žáci pracují ve skupině.

Žáci rádi pátrají po informacích. Pokud jim předáte určité indicie pouze formou mluveného výkladu, mohou se některé důležité údaje vytratit. Proto v některých tématech a hodinách dávám přednost jiné formě práce s novými informacemi. Forma šifrování je pro žáky známá, každý si snad vzpomene na donedávna používanou Morseovu abecedu.

Text, který chcete žákům předat, by měl být jednoznačný a měl by obsahovat nejdůležitější údaje. Délka textu by měla odpovídat úrovni žáků 2. stupně ZŠ, popř. žáků SŠ. Uveďte čtyři rozvité věty (můžeme si je vymyslet, ale doporučuji použít učebnici). Na střední škole můžete zkusit i delší souvětí. Při této hře využijte skupinovou práci, ve které bude naplněna asi nejvíce kompetence k učení. Po rozdělení do skupin (doporučuji minimálně dvoučlennou a maximálně čtyřčlennou) rozdejte jeden zašifrovaný text a šifrovací abecedu (1 exemplář). Motivací je i dopředu avizovaná odměna v podobě výborného hodnocení za odvedenou práci, doporučuji stejně ohodnotit ještě jedno družstvo.

Rychlost není na prvním místě, jde zejména o přesnost. Pokud se družstvo dopustí chyby, musí ji společně najít. Vyluštěné texty potom žáci přepíší na tabuli a všichni si je napíší do sešitu. Existují různé varianty práce v hodinách (více textů - žáci luští na začátku každé hodiny; v rámci opakování tématu zašifrujete text s chybami, které žáci vedle luštění musí opravit). K historickým tématům se hodí použít písmo „runy" k době římské, „klínové" k Mezopotámii, „hieroglyfy" k Egyptu, popř. použít i čínské a řecké písmo. U jiných témat můžeme tuto drobnou hru využít víceméně kdykoli, typ šifry zvolíte dle náročnosti či zajímavosti.

Žáci si mohou sami zkusit zašifrovat nějaký text a zadat ho k vyluštění ostatním skupinám. Výsledným efektem je, že získané informace si žák či student lépe pamatuje, protože se k nim dostal svojí vlastní cestou.

Konkrétní ukázka hodiny

Přípravná fáze

 1. Vyučující si doma vybere text, který chce zašifrovat. Nejlepší je použít text z učebnice, kterou používáte při výuce.
 2. Nevybírejte dlouhý text ani složitá souvětí.
 3. Na webové stránce http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty si vyberete písmo, které chcete použít k zašifrování textu. Font si dle pokynů na webové stránce nahrajte do svého počítače, aby byl použitelný v textovém editoru Word.
 4. Napište do Wordu text, dejte ho následně do bloku a převeďte ho pomocí šifrovacího fontu (nezapomeňte, že nesmíte používat českou diakritiku).
 5. Nezapomeňte udělat k textu šifrovací klíč. Také upozorněte žáky, že jednotlivé znaky (např. egyptského a čínského písma) neodpovídají příslušným písmenům české abecedy, ale mají své vlastní významy (slova).
 6. Zašifrovaný text můžeme použít buď při úvodním probírání učební látky, nebo při opakování tématu, kdy lze do zašifrovaného textu vložit chybné informace, které žáci po vyluštění musí opravit.

Průběh hodiny

 1. Vstupní motivace - ukažte žákům např. Morseovu abecedu, nebo jiný typ šifrování, které někteří mohou znát z letních táborů. Následuje krátká diskuse o využití šifrování dnes.
 2. Rozdělte třídu do skupin (min. tříčlenná, max. pětičlenná)
 3. Vysvětlete pravidla a způsob hodnocení, kritéria (družstvo, které bezchybně rozluští text, získává výborné hodnocení), každá skupina dostane jeden zašifrovaný text a dva šifrovací klíče.
 4. Předem řekněte, co získá vítězná skupina (doporučuji odměnit první dvě skupinky).
 5. Neomezujte luštění časem.
 6. Skupina musí vyluštit text přesně, neodpouštějte drobné odchylku, můžete ukázat, kde má skupina chybu.
 7. Pokud máte více textů, rozfázujte luštění na jednotlivé etapy. Vyluštěný text pak vítězná skupina napíše na tabuli (může sloužit i jako zápis do sešitu).
 8. Zkontrolujte jednotlivé texty, zeptejte se na nejtěžší pasáže, na komplikace při luštění.
 9. Ohodnoťte výkony jednotlivých skupin.

Odkaz na písmo: http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty [cit. 2007-11-6]

literatura: Učebnice dějepisu používaná na škole

Literatura a použité zdroje

[1] – Táborové a etapové hry, další materiály. [cit. 2009-09-08]. Dostupný z WWW: [http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tomáš Mikeska

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Média a mediální produkce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

zašifrovaný text, šifrovací klíč, psací potřeby, prázdný papír