Odborný článek

Svatý Václav

30. 7. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

Integrovaný blok zaměřený na seznamování dětí s historickou postavou sv. Václava.

1. den
a) Seznámení dětí s pověstí o knížeti Václavovi. Četba z knihy České báje a pověsti pro malé děti (Praha: Sid & Nero, 2006).
b) Formulování otázek a odpovědí k pověsti:

  • Jak se jmenoval bratr knížete Václava?
  • Jak se jmenovala babička a maminka knížat Václava a Boleslava?
  • Dokážeš nám říct, ve kterém městě, popřípadě kde se nachází kostel sv. Ludmily? (Náměstí Míru, Praha 2)
  • Dokážeš nám říct, jak se zachoval kníže Boleslav ke knížeti Václavovi a proč?
  • Proč byl kníže Václav u lidu oblíbený?
  • Dokážeš nám vysvětlit, proč není správné, když si lidé ubližují?
  • Jak se zachováte ke svým sourozencům nebo kamarádům, když vám nechtějí něco půjčit?
  • Co tě na pověsti dále zaujalo?

c) Výtvarné vyjádření děje pověsti ve výtvarném seriálu, výtvarný materiál - olejové pastely.
d) Zpěv a pohybové ztvárnění písně „Já mám koně".

2. den
a) vycházka na Václavské náměstí v Praze k soše sv. Václava
b) Formulování otázek a odpovědí:

  • Na jakém zvířeti sv. Václav sedí?
  • Dokážeš pojmenovat předměty (výzbroj), které drží v pravé a levé ruce?
  • K čemu se tyto předměty používaly?
  • Do čeho je kníže oblečen a jak se nazývá výzbroj, kterou má na hlavě?

c) kresba sochy sv. Václava uhlem - kompozice, kresba postavy
d) práce s knihou - prohlížení knih s fotografiemi Prahy, diskuse o místech, která děti znají nebo by je chtěly navštívit

3. den
a) Seznámení s pověstí Blaničtí rytíři - četba z knihy České báje a pověsti pro malé děti 2 (Praha: Sid & Nero, 2004).
b) Formulování otázek a odpovědí:

 • Dokážeš mi svými slovy převyprávět pověst o blanických rytířích?
 • Jaký měli blaničtí rytíři úkol?
 • Jak se jmenuje hora, kde rytíři čekají, až bude naší zemi nejhůře?

c) Práce s mapou, vyhledání hory Blaník na nástěnné mapě, prohlížení fotografií a pohledů k tématu. Polodenní výlet na horu Blaník.
d) výtvarné ztvárnění děje pověsti - kresba tuší, kolorování vodovými barvami

4. den
Výtvarné ztvárnění pověsti o blanických rytířích, vytvoření seriálu výtvarných prací, které budou svázány do knihy. Výtvarný materiál - olejové pastely

Tvorba osnovy výtvarného seriálu:

 1. Nepřátelské vojsko bojuje proti vojákům české země.
 2. Nepřátelé zvítězili.
 3. Padlí vojáci zmizeli.
 4. Ovčák, který hledá ovečku, která zabloudila do hory.
 5. Před ovčákem se otevřela hora Blaník.
 6. V hoře ovčák nalezl schovanou ovečku a spící rytíře.
 7. Blaničtí rytíři vyjíždí na pomoc české zemi.

Každé z dětí se stane historikem, který zkoumá starodávnou knihu.

5. den
1) Výtvarná chvilka, kolektivní práce dětí na téma „Blaničtí rytíři a jejich zbroj". Kombinace výtvarných technik - malba, kresba tuší, koláž. Formát čtvrtky A1.

a) ztvárnění hory Blaník - malba temperovými barvami, dle obrázků a na základě citového prožitku z výletu
b) zachycení postavy rytíře, detail jeho zbroje - kresba tuší
c) koláž - propojení výtvarných technik

2) Pohybová hra „ Na blanické rytíře" - obdoba hry „židličková"

 • Děti ztvárňují spící blanické rytíře, sedí na židličkách, které jsou umístěny opěradly do středu kruhu.
 • Na předem domluvený zvukový signál, úder do bubínku a zvolání: „Česká země volá o pomoc!", se zvedají a běhají po směru hodinových ručiček kolem kruhu.
 • Při dalším úderu do bubínku si sedají na nejbližší volnou židli.
  Během hry učitelka židle odebírá.
 • Rytíř, který získá poslední volnou židli, se stává vítězem - knížetem Václavem, který by vyvedl spící rytíře zhory Blaník, když by bylo naší zemi nejhůře.

3) Výroba koruny pro knížete Václava. Práce s nůžkami, kolorování koruny dle fantazie dětí, nabídka různorodých výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž).

Hodnocení
Zakončení dne připomenutím nově získaných poznatků, volní slovní projev dětí, zhodnocení náplně dne.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí. Praha : Fragment, 2003. ISBN 80-7200-760-2.
[2] – DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti. Praha : Sid & Nero, 2006. ISBN 80-86753-04-2.
[3] – DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti 2. Praha : SID a NERO, 2004. ISBN 80-86 753-00-X.
[4] – JIRÁSEK, A. Staré pověsti české. Praha : Albatros, 2003. ISBN 80-00-01213-8.
[5] – PLICKA, K. Praha ve fotografii. Praha : Panorama, 1980.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Čtvrtky, olejové pastely, uhel, tuš, vodové a temperové barvy, textil, krepové a barevné papíry, lepidlo, nůžky, dětská nástěnná mapa ČR, pohledy a fotografie k tématu