Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hrajeme si s odpadovým materiálem aneb Inspirujeme se uměním Nových realistů
Odborný článek

Hrajeme si s odpadovým materiálem aneb Inspirujeme se uměním Nových realistů

8. 7. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Vondrová

Anotace

Každý den se setkáváme s různými odpadovými a zbytkovými materiály. Autorka nabízí rozmanité náměty, jak tyto odpadové materiály dále efektivně využít ve výtvarných činnostech.

Úvod

S rozmanitými materiály i předměty pracovali i někteří umělci. Mezi ně patří i skupina Nových realistů (Nouveaux Réalistes). Vybranými díly umělců z této skupiny se necháme inspirovat při práci s dětmi.

Cíle výtvarných činností
 • seznamování se s různorodým odpadovým materiálem i věcmi určenými k likvidaci
 • rozvíjení fantazie a kreativity při práci s různorodým výtvarným materiálem
 • rozvíjení technických výtvarných dovedností - stříhání, lepení apod.
 • učit se spolupracovat při tvorbě společného díla s vrstevníkem
 • seznamování se s vybranými umělci ze skupiny Noví realisté a jejich dílem (tento cíl zařadíme podle věkové skupiny dětí)

Pár informací pro pedagoga

Kdo jsou Noví realisté?

Skupina Nových realistů (Nouveaux Réalistes) vznikla v Paříži okolo roku 1960. Tvorba těchto umělců je charakteristická tím, že přiřazovali „část skutečnosti" do obrazu či objektu. Mezi její členy patří například Arman, M. Rayss, César, J. Tinguely a další umělci.

Doporučení: V dostatečném časovém intervalu před výtvarnými lekcemi shromaždujeme rozmanitý zbytkový materiál - plastové uzávěry od PET lahví, papírové krabičky od různých potravin, plechovky od nápojů nebo plastové lahve, ale také různé drobné věci nebo části věcí, které již nepotřebujeme - rozbitou hračku, kolíček na prádlo, plastovou lžičku apod.

Představujeme nabídku výtvarných aktivit a předpokládáme, že tato inspirace bude rozšířena o další aktivity, které budou téma rozvíjet a obohacovat podle potřeb dětí a fantazie a tvořivosti pedagoga. Již motivace k aktivitě nám může pomoci při rozšiřování vzdělávací nabídky.

Tematické celky

BAREVNÝ STROM

Práce pro dvojice
Poznámka: v časovém předstihu sbíráme plastové uzávěry od minerálek, mléka nebo vod

Cíl výtvarné činnosti:

 • rozvíjení kreativity a fantazie při tvorbě s netradičním výtvarným materiálem - plastovými uzávěry
 • učit se tvořit společné dílo s vrstevníkem
 • seznámit se s umělcem Armanem a jeho akumulacemi

Motivace

 • povídáme si o rozmanitých stromech, které rostou u nás i v jiných zemích; například o lípě, smrku, palmě, baobabu
 • prohlédneme si několik obrázků stromů; pedagog se ptá dětí, jaký strom by si přáli mít na své zahradě: děti ho popisují, např. jak by byl vysoký, co by na něm rostlo, jakou barvu by mělo jeho listí nebo jehličí
 • seznámíme se s plastovými uzávěry: všímáme si jejich barevnosti, tvaru
 • rozdělíme se do dvojic: každá dvojice skládá z uzávěrů na zemi strom

Potřeby a materiál k výtvarné činnosti

Tvrdší karton formátu A4 - A3 (například dno krabice od bot), nůžky, barevné plastové uzávěry od minerálky, vody, mléka, barevné papíry, lepidlo, voskovky, bílá tempera, štětec, provázek.

Příprava

Dvojice si na karton načrtne voskovkou šablonu stromu. Dle obrysu objekt vystřihne. Šablonu poté natře bílou temperou pomocí štětce. Otvor pro zavěšení šablony.

Postup výtvarné činnosti

 • Z barevných papírů trháme listy, větvičky, květy - dle fantazie dvojice.
 • Lepíme je společně s barevnými uzávěry do koruny stromu.
 • Kmen stromu dokreslíme voskovkami.
 • Připraveným otvorem protáhneme kousek provázku na zavěšení.

Další činnosti

 • instalace výtvarných prací na zahradě MŠ (stromy, plot, tráva)
 • autorské dvojice seznámí ostatní děti se svým výtvarným dílem (stromem) - popis, slovní komentář

Další aktivity

 • využití plastových uzávěrů, jejich využití při vytváření různorodých obrazců v trávě, např. květiny
 • tvoření pohádkového příběhu o stromech

Rozhovor na zahradě MŠ

Pedagog seznámí děti s prací a dílem umělce - Armand Fernández.

Armand Fernández je autorem akumulací (accumulations) - objektů, v nichž shromažďuje reálně použité předměty. Tvoří kompozice - zátiší z rozmanitých věcí (např. z konvic). Patří k umělcům, mezi jejichž názory patří, že je třeba při tvorbě obrazů „vystoupit z plátna". Umělec tvořil také tzv. coupek, neboli rozstříhané předměty, a coleres, tzv. rozbité objekty. Ukázku jeho tvorby najdeme například v publikaci Malířství 20. století - Nashromážděné konvice ve vitríně z plexiskla. 1

NÁŠ NOVÝ AUTOMOBIL

Práce ve dvojici
Poznámka: v časovém předstihu shromažďujeme různé plechovky od nápojů, plastové lahve od minerálek, vod a mléka

Cíl výtvarné činnosti:

 • kultivovat dovednost práce s barvami na atypický výtvarný podklad - plastové lahve a plechovky
 • rozvíjet fantazii a tvořivost
 • učit se tvořit společné dílo s vrstevníkem
 • seznámit se s dílem Césara a jeho kompresemi

Pomůcky k motivaci

Časopis zaměřený na automobily, například Auto - Moto - Revue.
Plechovky od nápojů, plastové lahve od minerálky, vody či mléka, provázky, stužky, nůžky.

Motivace

 • povídáme si o různých autech - s jakými druhy aut se v ulicích setkáváme, jaká auta se nám líbí, o historických autech apod.
 • prohlédneme si obrázky několika aut v časopise

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti

Plechovky od nápojů, plastové lahve od minerálek, vod nebo mléka, karton formátu A2 pro každou dvojici, nůžky, temperové barvy, houbičky na nádobí, štětec, špejle, černá tuš, nebozez, nůž.

Příprava

 • Každá dvojice si položí před sebe na zem několik plechovek a plastových lahví. Sešlape je do různých tvarů.
 • Pedagog udělá nebozízkem nebo nožíkem v plechovkách a lahvích po dvou otvorech (tak, abychom jimi později protáhli provázky).

Postup výtvarné činnosti

 • Malujeme na lahve a plechovky barvami a houbičkou barevné skvrny. Necháme barvy zaschnout.
 • Dvojice kreslí na připravený materiál dle své fantazie. Připravenými otvory protahujeme provázky a jimi svazujeme plechovky a lahve k sobě tak, až z nich sestavíme auto.

Další činnosti

 • Pro auta připravíme parkovací plochu.
 • Dvojice autorů maluje společně na karton houbičkou a barvami podklad parkoviště. Necháme barvy zaschnout.
 • Na vhodném místě na zemi položíme připravená parkoviště a umístíme na ně auta jako na výstavě aut. Společně si auta prohlédneme, hodnotíme originalitu vytvořených aut. Každá dvojice autorů představí ostatním své auto: pojmenuje ho, řekne, kam by s ním chtěla vyjet, co všechno auto umí apod.

Doporučení: Auta vystavíme na různých místech v areálu školy, můžeme je zavěsit také do prostoru. Vymyslíme společně příběh o rodině, která cestovala jedním z vytvořených aut na dovolenou. Vybrané části příběhu nakreslíme voskovkami na papír, tak vznikne výtvarný seriál.

Povídání

Pedagog seznámí děti s umělcem Césarem (vlastním jménem César Baldaccini, 1921 - 1998) a jeho dílem.

Francouzský sochař a tvůrce objektů César proslul svými kompresemi (tzv.compressions dirigées).Karosérie aut nebo jiné kovové objekty stlačoval autolisem do pravoúhlých kvádrů. Mezi lety 1985 - 1986 prováděl například ploché komprese z osobních aut značky Peugeot. Vytvářel však také skulptury, které představují zvětšené části těla, například prsty.
Ukázku z jeho díla najdeme například v publikaci Umění 20. století, je to ukázka díla Ricard - komprese aut (díly slisovaných autokarosérií, 1962). 2

DŮM, VE KTERÉM BYCH CHTĚL BYDLET

Asambláž
Práce pro jednotlivce
Poznámka: v časovém předstihu shromažďujeme plastové uzávěry od minerálek, vod a mléka, umělé barevné síťky od ovoce, rozmanité části věcí nebo drobné věci, které souvisejí s domem - např. klíček, krabička od zápalek, kousek rozbité hračky

Cíl výtvarné činnosti:

 • rozvíjet fantazii a tvořivost při práci s různorodým výtvarným materiálem
 • seznámit se s asambláží a umělcem M. Rayssem

Pomůcky k motivaci

Obrázky různých domů z libovolných časopisů, balicí papír formátu A1, barevné uzávěry od plastových lahví, umělé barevné síťky od ovoce, části předmětů, které souvisejí s domem - klíček, krabička od zápalek apod., kousky látek, pytloviny, vlny, provázky, víčka od zavařenin.

Motivace

 • povídáme si o různých typech domů, existujících nejen u nás, ale i v cizině
 • prohlížení obrázků a fotografií domů
 • pedagog se ptá dětí, jak by měl vypadat dům, ve kterém by chtěly bydlet
 • seznámíme se s rozmanitými materiály a věcmi - plastovými uzávěry, síťkami, krabičkami, klíčkem...
 • na balicí papír rozložený na zemi skládáme společně dům z nashromážděných materiálů

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti

Barevné uzávěry od plastových lahví, umělé barevné síťky od ovoce, rozmanité části věcí nebo drobné věci, které souvisejí s domem - klíček, krabička od zápalek apod., kousky látek, pytloviny, vlny, provázky, víčka od zavařenin, lepidlo, štětec, karton, temperové barvy, houbička na nádobí.

Příprava

Na karton děti kreslí voskovkou obrys domu, který poté vystřihneme. Záleží na fantazii dítěte (dětí), jaký tvar domu zvolí.

Postup

 • Výtvarně ztvárníme dům.
 • Můžeme použít barvy, nebo vlepit různé materiály - plastové uzávěry, síťky, kousky látek, klíček apod.

Závěr činnosti a hodnocení

Instalace výtvarných prací - město. Hodnotíme originalitu, barevnost domů i jejich celkovou kompozici.

Pedagog seznámí děti s umělcem M. Rayssem a výtvarnou technikou asambláží.

Martial Raysse (nar. 1936), francouzský malíř a tvůrce objektů. Proslavil se svými asamblážemi, které tvořil z nejrůznějších materiálů a technik, a reagoval tímto způsobem na konzumní společnost. Později se soustředil na malbu a mytologické náměty. K jeho nejslavnějším expozicím patří retrospektivní výstava v Centre Georges Pompidou v Paříži v roce 1981.
Asambláž
je výtvarná technika, při níž se hromadí několik prvků a spojují se v hromadné celky. Název je odvozen od francouzského slova assambler, které znamená spojovat. Často jde o spojování velmi kontrastních materiálů, věcí, částí předmětů.

Další činnosti

 • Ze zbylých věcí a výtvarných materiálů, papírů i látek vytvoříme okolo domů další části města - ulici, malý parčík nebo i chodce.
 • Domy i další vytvořené části města lepíme na balicí papír. Celou kompozici vystavíme na vhodném místě v areálu školy.

MŮJ VYNÁLEZ

Prostorová tvorba
Práce pro jednotlivce
Poznámka: v časovém předstihu shromažďujeme rozmanitý materiál - krabičky, knoflíky, molitanovou drť, korkové zátky apod.

Cíl výtvarné činnosti:

 • rozvíjet fantazii a kreativitu dětí při tvorbě s různorodým výtvarným materiálem
 • seznámit se s umělcem J. Tinguelym a jeho dílem

Motivace

 • Povídáme si s dětmi o různých strojích, které známe a denně je používáme - mixér atd. (Pokud je to možné, práci na mixéru ukážeme dětem, připravíme na něm např. koktejl z mléka a banánů).
 • Pedagog se ptá dětí, jaký „kouzelný" stroj by si přály mít - např. stroj na zmrzlinu, stroj na výrobu dortů se šlehačkou.
 • Seznámíme se s rozmanitým výtvarným materiálem - krabičkami, knoflíky, korkem...

Pomůcky k výtvarné činnosti

Krabičky, knoflíky, vatové tampony, molitanová drť..., karton formátu A4, barevné voskovky, lepidlo.

Postup

 • Na papír kreslíme voskovkami obrys stroje, který děti dle své fantazie dotvoří vlepováním různých materiálů.
 • Každý představí svůj stroj (popíše ho, řekne jeho název a k čemu slouží).
 • Vytvořené kompozice položíme vedle sebe na stolečky. Hodnotíme jejich originalitu.

Další činnosti

 • Posadíme se okolo stolků na židle. Pedagog seznámí děti s dílem umělce J.Tinguelyho.

Doporučení: Společně malujeme na pruh balicího papíru obrys továrny s rozmanitými stroji. Vytvořené stroje umístíme a nalepíme dovnitř namalované budovy. Vymyslíme pohádkový příběh o továrně, kde se vyráběly prapodivné stroje.

Povídání

Kdo je Jean Tinguely (1925 - 1991)

Představitel kinetického umění v poválečné době, ale i jeden z členů Nových realistů. Při své výtvarné práci experimentoval s odpadovými předměty a materiály - využíval například drátů, železných kol, cínových desek a vytvářel z nich pohyblivé konstrukce. Mnohé z nich pomaloval pestrými barvami. Některá z jeho děl připomínají kouzelné stroje. Patří k nejvýznamnějším švýcarským umělcům, v Basileji má vlastní muzeum.
Ukázku z jeho tvorby najdeme například v publikaci Umění 20. století (s.506, 508), Heuréka, Evino jablíčko a měšťané z Calais (1963 - 64, 1989).3

1 Leinz, G.: Malířství 20. století. Praha: Rebo, 1996, s. 158, ISBN 80-85815-48-6.
2 Ruhrberg, K a kol.: Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004, s. 519, ISBN 80-7209-521-8.
3 Ruhrberg, K a kol.: Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004, s. 506, 508, ISBN 80-7209-521-8.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEINZ, G. Malířství 20. století. Praha : Rebo, 1996. ISBN 80-85815-48-6.
[2] – RUHRBERG, K. et al. Umění 20. století. Praha : Slovart , 2004. ISBN 80-7209-521-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Vondrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě