Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > K čemu jsou barevné kontejnery?
Odborný článek

K čemu jsou barevné kontejnery?

30. 6. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová

Anotace

Denně chodíme okolo barevných kontejnerů a ptáme se, k čemu slouží. Dříve než to společně s dětmi zjistíme, ale musíme vědět co odpad je, jak se rozděluje, o jaké materiály se jedná. Tím si společně uvědomíme, jak je důležitá starost o naše okolí. Tento projekt seznamuje děti s novými pojmy a poznatky o materiálech předmětů, které nás obklopují v běžném životě. Děti poznávají jejich vlastnosti a možnosti. Učí se, jak nakládat s odpady a kam s nimi, učí se je také třídit a přitom se seznámí s pojmem recyklace. Celý projekt vede děti k uvědomování si, jak je důležité pečovat o své okolí, o prostředí, ve kterém žijeme. Projekt seznamuje děti s možnými hygienickými riziky, které v souvislosti s odpady vznikají.

Tento projekt je plánem činností a příležitostí vhodných k vybranému tématu. Neobsahuje konkrétní písničky, básničky a hry, protože každá učitelka by měla využít svého zásobníku a zvolit takové, které jsou vhodné právě pro její skupinu dětí.


Navrhované činnosti:

 1. Při pobytu venku:
  1. hledáme barevné kontejnery - žluté, zelené, modré (zjistíme, co se do nich dává; děti by měly získat představu nejen o barvě, ale i velikosti),
  2. sledujeme okolí popelnic (pokud bude vedle nich nějaký odpad, dětí určí, do kterého kontejneru by správně patřil; děti chodí denně okolo popelnic a možná ani nevnímají nepořádek v jejich blízkosti),
  3. třídíme odpad (při vycházce děti samy roztřídí odpad nashromážděný ve školních krabicích do kontejnerů na ulici - viz činnost 2; je vhodné zjistit dobu odvozu naplněných kontejnerů a sledovat tuto činnost s dětmi).
 2. Vyrábíme krabicové kontejnery
  (v mateřské škole si vyrobíme barevné krabicové kontejnery - velké papírové krabice polepíme barevným papírem, popř. je pomalujeme příslušnými barvami, umístíme je na vhodném místě ve třídě nebo ve školce a ukládáme do nich příslušný odpad).
 3. Povídáme si o odpadech
  (Co je vlastně odpad? Jak vzniká a z čeho? Kam ho dáváme v MŠ a kam doma?Proč sbíráme odpad? Z čeho je odpad? - papír, sklo, plast.)
  1. Děti seznámíme s tím, že se odpady mohou recyklovat, tzn. že se znovu použijí k výrobě těchto materiálů a tím šetříme naší přírodu a nebereme jí suroviny na výrobky, chráníme lesy...
  2. K odpadům patří i otázka hygieny. Děti můžeme seznámit s možnými riziky onemocnění, které by mohly vzniknout při styku s neznámými odpady. Proto si vždy, když přijdeme z venku myjeme dobře ruce mýdlem a pod tekoucí vodou. Upozorníme je i na rozbité sklo, které může v okolí popelnic být aj.
 4. Pracujeme s papírem - modrý kontejner
  1. různé činnosti s papírem
   - co s ním můžeme dělat - mačkat, trhat, stříhat, kreslit, lepit...
   - na co papír používáme - ke kreslení a psaní, k balení...
   - co je z papíru - knížky, sešity, papírové kapesníky, toaletní papír, noviny...
  2. výroba papíru
   (použijeme knihu "Už vím proč" od Škodových, v které je ilustrace i text k výrobě papíru, informace přizpůsobujeme věku dětí)
   - vyrábíme papír - recyklujeme (novinový papír namočíme do vody -> vodu vymačkáme -> dáme uschnout na síto).
 5. Povídáme si o skle - zelený kontejner
  1. druhy a vlastnosti skla - sledujeme barvu, tvrdost, koukáme přes sklo,...
   (činnosti s tímto materiálem jsou omezené, mj. se děti dozví , že tento materiál je rozbitný a může je poranit)
  2. Co je ze skla? - určujeme předměty, hledáme je v našem okolí, hledáme je na obrázcích. Sklo se dá také recyklovat, popis jak je na každé učitelce
   (sklenice, vázy, ale i okna, lustry,... skleněné kuličky)
  3. Jak se sklo vyrábí - hledáme v encyklopediích,...
   (opět je dobrá nějaká encyklopedie, "Už vím proč" apod.; v případě možnosti navštívit sklářskou huť)
  4. Malování na sklo
   (vyrábíme různé obrázky, které pak zdobí okna třídy,…můžeme malovat na sklo i temperou)
 6. Hledáme plasty okolo nás - kontejner žlutý
  1. Co je to plast? Co z něho máme okolo sebe?
   (hledáme různé předměty z tohoto materiálu ve třídě - hračky, lahve s pitím, krabičky; opět mít v zásobě několik tvarů a druhů plastového materiálu a nechat děti si ho osahat apod.; lze zadat úkol - přinést z domova plastový předmět)
  2. Z čeho se vyrábí umělá hmota?
   (opět pouze náznakem přiměřeným věku dětí seznámíme děti s výrobou tohoto materiálu. I tento materiál se dá recyklovat)
 7. Poznáváme všemi smysly
  Při poznávání vlastností materiálu využíváme všechny smysly. Můžeme předměty osahat (jak na nás působí - teple, studeně, drsně, měkce,...), přivonět k nim (papír má zvláštní pach,...), prohlédnout si je (průsvitné, tmavé, barevné,...) a poslechnout si jaký zvuk vydávají (šustění, cinkání, nepříjemný,...). Z bezpečnostních důvodů vynecháme chuť.

Některé další možné činnosti:

 • můžeme nakreslit kontejnery se správnými barvami, nebo v rámci zdokonalování figurace postavy nakreslit, jak házíme tříděný odpad do kontejneru; s pomocí vlastní fantazie můžeme nakreslit i to co se nesmí s odpady dělat (házet v lese, atd.);
 • děti se seznamují s novými pojmy a rozšiřuje se jim aktivní slovní zásoba; v dětských časopisech je možné vyhledat básničky či příběhy k tomuto tématu;
 • při rytmizaci písniček můžeme použít místo orffových nástrojů sklenice, které budou zajímavě znít, či papír na hřebenu, na který mohou děti foukat, anebo mohou paličkou ťukat do plastové lahve, která bude vydávat tlumivý zvuk;
 • při pohybových činnostech můžeme plastových lahví využít jako kuželek, které budou děti shazovat míčem.

Na základě průběžné evaluace si po realizaci projektu uvědomíme, že dal dětem daleko více - děti získaly řadu dalších dílčích kompetencí. Projekt má i trvalý viditelný efekt - nadále třídíme odpady do vyrobených barevných krabic.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze