Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 5 zemí – 5 příběhů – mezinárodní eTwinningový projekt
Odborný článek

5 zemí – 5 příběhů – mezinárodní eTwinningový projekt

23. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Ivana Klimešová

Anotace

Mezinárodní internetový projekt, v němž píší žáci 5 evropských zemí společné příběhy, jejichž prostřednictvím se seznamují a dozvídají více o jiných zemích. Součástí projektu jsou další aktivity, které přispívají k rozvoji jazykových dovedností žáků.
Zapojené školy

ZŠ Hustopeče, Česká republika, ZŠ Ludovíta Štúra v Modre, Slovensko, Polsko, Litva, Itálie

Koordinátoři: Ivana Klimešová (Česká republika), Stanislava Bojkovská,(Slovensko), Aleksandra Giese (Polsko), Konsuela Liakovskaja (Litva), Marisa Somashini (Itálie)

Webové stránky

www.5lander-5storys.blogspot.com, my.twinspace.etwinning.net/5lander5storys
email: i.klimesova@ceznam.cz

Věk žáků: 13 - 16 let

Doba trvání: 1 školní rok

Jazyky komunikace: český, německý a anglický

Popis, organizace a realizace projektu

5 zemí - 5 příběhů je projektem, který zpracovávalo během školního roku 2006/2007 asi 70 žáků z pěti evropských zemí. Jedná se o celoroční projekt, hlavním jazykem komunikace, tedy pracovním jazykem, byla němčina, vedlejším byla angličtina.

V přípravné fázi projektu, kdy jsme s partnerkou ze slovenské školy v Modre (z eTwinningového projektu z předcházejícího roku s názvem Was sagen die sagen) přemýšlely o tématu, jsme se nechaly inspirovat eTwinningovým projektem Eurodrawing, jehož obsahem bylo malování obrazu na pokračování. Děti z různých zemí malovaly část obrazu, typickou pro jejich stát. Hledání dalších partnerů do projektu pak nebylo problémem. Na eTwinningovém portálu www.etwinning.net je zaregistrovaných mnoho evropských škol, které mají o mezinárodní spolupráci zájem.

Stěžejním bodem celého projektu bylo vytváření příběhů na pokračování, jejichž prostřednictvím se žáci seznamovali s dětmi a jejich domovskými zeměmi. Příběhy se vždy odehrávaly v jedné ze zúčastněných zemí. Každá z nich napsala 5-10 vět, poté následovala další země, která reagovala na to, co již bylo napsáno. Začínala vždy ta země, ve které se celý příběh odehrával, a ta jej také dokončila. Téma příběhu bylo libovolné. V každém se měla objevit fakta o zúčastněných zemích, aby se žáci dozvěděli nepřímým způsobem zajímavosti o jiných krajinách, o kterých se v hodinách zeměpisu nedozvědí. Po vytvoření společných příběhů každý tým zpracoval verzi odehrávající se v jeho zemi tak, jak uznal za vhodné, podle nápadů a možností. Mohly tedy vzniknout např. video-, audio-, fotopříběhy, obrázkové příběhy. Byly psány v německém jazyce, což byl také hlavní komunikační prostředek mezi všemi zúčastněnými. Protože se ve většině zemí děti učí dvěma jazykům, a to převážně angličtině a němčině, a protože do skupiny žáků, kteří zpracovávali projekt, patřilo i několik angličtinářů, kteří jazyk německý tak dobře neovládají, byla dalším komunikačním jazykem angličtina.

Tento projekt vznikl v rámci evropské aktivity eTwinning, která nabízí školám ze zemí Evropské unie databázi škol, jež mají zájem o mezinárodní internetové projekty. Všem školám, které společně uzavřou partnerství, nabízí eTwinningový portál www.etwinning.com pracovní plochu, prostřednictvím které společně učitelé jednotlivých zemí komunikují pomocí emailu nebo chatu. Nenahraditelné je také prostředí TwinSpace, což je jedna společná pracovní plocha, do které mají přístup jak učitelé, tak i žáci z každého týmu projektu. Prostřednictvím tohoto virtuálního prostoru jsme spolupracovali, žáci mezi sebou komunikovali prostřednictvím mailu a na fóru. TwinSpace také umožňuje sdílení a publikování dokumentů na webu. Díky tomuto prostředí a všem nástrojům, které nabízí, jsme mohli náš projekt realizovat. (viz my.twinspace.etwinning.net/5lander5storys).

Organizace práce

Během projektu vzniklo pět příběhů (texty naleznete na www.box.net/shared/0zeegrvlvb). Před každým příběhem jsme vytvořili harmonogram, aby bylo jasné, kdy je na řadě která země. Podle stanoveného plánu vznikaly jednotlivé části příběhu. Vždy bylo nutné zohlednit specifika jednotlivých zemí (prázdniny, výlety apod.). Každá země odsouhlasila po vytvoření harmonogramu, zda se jí termín, kdy mají psát část příběhu, hodí. Jeden příběh vznikal většinou během jednoho měsíce a dále měla každá země asi 5 dní na pokračování.

Jakmile byl příběh odehrávající se v jedné zemi dokončen, bylo úkolem každého týmu zpracovat text jakýmkoli způsobem. My jsme se rozhodli pro vytvoření fotopříběhu. (fotokoláž - viz Obr 1 - Fotopříběh). V PowerPointové prezentaci jsme rozpracovali celý text příběhu a doplnili jej fotografiemi. Sami jsme se vžili do role hlavních hrdinů a nafotili se v našem městě. Příběh odehrávající se v České republice byl detektivní - o ztraceném kouzelném víně. (Všechny vytvořené prezentace jsou k dispozici jak na našem TwinSpace, tak na www.box.net/shared/0zeegrvlvb či v Příloze 2, Příloze 3, Příloze 4, Příloze 5, Příloze 6 -Zpracované příběhy)

Fotopříběh
1. Fotopříběh

 

 

Součástí tohoto článku naleznete autentické materiály z tohoto projektu. Jedná se o práci děti, mohou zde být tedy nepřesnosti či chyby. Při výuce cizího jazyka a hlavně při práci na projektu pro mne není nejdůležitějším faktorem bezchybnost vyjadřování mých žáků, ale chuť, elán a zapojení do společné práce.

Představení žáků, škol a zemí

Aby nebyl projekt jednotvárný a abychom ho lépe zapojili do učebního plánu, doprovázela jej řada dalších aktivit, které zpestřovaly naši spolupráci. Úvodní aktivitou bylo představit se ostatním, obeznámit své partnery a sebe se zeměmi zapojenými do našeho projektu. Každý žák o sobě vytvořil dokument v programu Microsoft Office Word, který obsahoval text, fotografie a kontakt. Ve stejném programu jsme vytvořili i dokumenty, které ostatní informovaly o naší zemí. Jednotlivé skupinky žáků zde psali o osobnostech, o kultuře, specialitách, přírodě, státních symbolech apod. Všechny dokumenty jsme vložili na TwinSpace. (Ukázku naleznete na my.twinspace.etwinning.net/5lander5storys ve složce Unsere Teams a Unsere Länder)

Naše školy se vzájemně představily pomocí fotogalerie - nástroje v prostředí Twinspace - a dotazníku. Odpovědi na otázky, které dotazník obsahoval, jsme vkládali do tabulky, připravené v programu Excel.

Hledání loga projektu

Velice povedenou aktivitou bylo i hledání loga našeho projektu. Vyhlásili jsme soutěž o nejhezčí a nejpovedenější logo. Děti ze všech zapojených zemí poslaly asi 15 návrhů, z nichž jsme společně vybrali jeden vítězný. Žáci vytvářeli loga v různých programech, v PowerPointu, ve Wordu nebo např. v Malování. Vítězné logo vytvořily tři dívky z Itálie, ostatní návrhy naleznete na TwinSpace ve složce Unsere Logos, viz Obr. 7 - Logo projektu.

 Logo projektu.
7. Logo projektu.

 

Zpívání vánoční koledy

 

Vánočního času jsme využili k nazpívání vánoční koledy v mateřských jazycích, všichni jsme se shodli na písni Tichá noc. Nacvičili jsme si tuto krásnou vánoční píseň, využili spolupráce učitelů hudební výchovy, kteří nás doprovázeli hrou na klavír a náš zpěv jsme nahráli na MP3 přehrávač, ze kterého jsme jednoduše stáhli záznam do počítače a uložili na TwinSpace. Kromě nahrávky jsme v každém týmu vytvořili v programu Word vánoční přání, jehož součástí byl i text koledy. Měli jsme tak všichni možnost zkusit si zazpívat koledu i v jiných jazycích (nahrávky a přání naleznete na TwinSpace ve složce Weihnachten.)

Internetový karneval

Čas masopustu jsme využili k další aktivitě - internetovému karnevalu. Do školy jsme si přinesli kostýmy, oblékli se do nich a pomocí digitálního fotoaparátu jsme vše zdokumentovali a fotografie vložili do PowerPointové prezentace. Každý žák měl k dispozici jednu stranu prezentace, kam vložil své fotografie, jejichž velikost nejprve musel upravit v programu Picture Manager, poté popsal vše, co měl na sobě a připojil efekty, které program nabízí. Vznikla tak jedna prezentace plná kostýmů a popisků. (Naleznete ji na TwinSpace ve složce Fasching, viz Obr. 8 - Karneval a Příloha 9 - Fasching.)

Karneval
8. Karneval

 

Aprílová videa

 

Protože se ve všech do projektu zapojených zemích slaví 1. duben různými vtípky, vznikla další aktivita, kterou bylo natáčení aprílových videí. Děti si připravily jakýkoliv slušný vtip, naučily se jej vyprávět německy či anglicky, každého žáka jsme natočili pomocí digitálního fotoaparátu na video, které jsme pak upravili v programu Windows Movie Maker a upravené videonahrávky jsme opět vložili na TwisSpace do složky Aprilwitze.

Slovník

Zajímavý je i česko-slovensko-neměcko-litevsko-anglicko-polsko-slovensko-italský slovník, vytvořený na základě zájmu dětí. Obsahuje zhruba 30 základních slov a frází. Opět jsme vytvořili v Excelu tabulku, v níž jsme vyplnili sloupec českých, německých a anglických slovíček, jejichž ekvivalenty chtěly děti znát i v jiných jazycích, a ostatní týmy tabulku doplnily slovy v jejich jazyce (slovník naleznete na TwinSpace ve složce Wörterbuch).

Slavnostní ukončení projektu

V květnu jsme projekt slavnostně zakončili. Pozvali jsme rodiče a veřejnost k nám do školy, společně s žáky jsme prezentovali naši celoroční práci. Součástí ukončení byla i tombola, kdy děti dostaly ceny, které náš projekt získal společně s Certifikátem kvality od Národního podpůrného střediska pro eTwinning (fotografie z této akce společně s vtipnou prezentací, kterou vytvořili žáci, naleznete na TwinSpace ve složce Abschlussparty nebo na www.box.net/shared/gr2tfvf1r7, viz Příloha 10 - Etwday2007.

Integrace do vzdělávacího programu

Projekt jsem integrovala do hodin NJ, kdy jsme jednu vyučovací hodinu německého jazyka týdně věnovali práci na projektu. V hodinách informatiky měli žáci možnost pracovat na úkolech týkajících se projektu. Některé aktivity se prolínají i se zeměpisnými osnovami. Všichni zapojení žáci navštěvují i nepovinný zájmový předmět nazvaný Projektová práce, který je vytvořen právě za účelem zpracovávání mezinárodních projektů v rámci aktivity eTwinning.

Při vytváření vlastního tematického plánu na školní rok 2006/2007 jsem počítala s tím, že mezinárodní projekt bude součástí výuky, mohla jsem se tedy při přípravě a navrhování jednotlivých aktivit zaměřit na konkrétní tematické okruhy či gramatiku, která je součástí očekávaných výstupů vyučovacího předmětu Německý jazyk v odpovídajícím ročníku. Např. tematický celek Oblečení, a s tím spojené procvičování sloves s odlučitelnými předponami jsme procvičili při internetovém karnevalu, kde žáci popisovali, jaké části oblečení mají na sobě. Při tvorbě příběhů jsme procvičovali minulý čas a tvorbu vedlejších vět a rozšiřovali si slovní zásobu, což je také součástí učiva k realizaci očekávaných výstupů. Žáci pracují se slovníky, knižními i internetovými, zlepšují si zručnost při vyhledávání nových slov. Své komunikační dovednosti při vyjadřování si zdokonalují při tvorbě videonahrávek, musí dbát na správnou výslovnost, aby jim ostatní rozuměli. Nezaměřovali jsme se tedy pouze na písemnou stránku jazyka. V neposlední řadě mají žáci patřící do našeho týmu s jejich vrstevníky nesrovnatelné znalosti v praktickém využití PC a ICT.

Prezentace projektu

Veškeré vzniklé výstupy naleznete ve společném virtuálním prostředí TwinSpace http://my.twinspace.etwinning.net/5lander5storys a také na blogu, jehož adresa je www.5lander-5storys.blogspot.com. Blog jsme společně s žáky vytvořili již na začátku projektu a po celou dobu naší mezinárodní spolupráce nám sloužil společně s TwinSpace ke sdílení dokumentů a zveřejňování a prezentování naší práce na internetu. Po každé povedené aktivitě jsme vždy fotografie, texty nebo odkazy na vzniklé dokumenty či prezentace vkládali i na blog.

Ve škole a ve městě jsme neustále informovali o průběhu projektu kolegy, spolužáky a veřejnost prostřednictvím nástěnek. Za účelem rychlé a zábavné prezentace naší práce jsme vytvořili i čtyřminutové video, které provází naším projektem a jeho jednotlivými aktivitami. Posluchač se ústy dětí seznámí s naší prací a s tím, co pro ně aktivita eTwinning znamená. Video je umístěno na veřejném prostředí zvaném YouTube na adrese www.youtube.com/watch?v=gHYWdr-bzRs , odkaz na něj naleznete i na našem blogu.

Projekt prezentujeme na mezinárodních a národních konferencích, během metodických školeních eTwinning. I samy děti představovaly projekt učitelům na setkání PAU. Několikrát se o něm psalo v regionálním tisku (viz článek v příloze pro názvem clanek_o_projektu"). S dětmi jsme také vytvořili v německém i českém jazyce informační leták se všemi důležitými informacemi, odkazy a také ukázkami a fotografiemi z naší mezinárodní spolupráce.

Skutečnost, že díky dnešním možnostem, které internet nabízí, se vzdálenosti mezi jednotlivými zeměmi zkracují, se dostává dětem do podvědomí, uvědomují si výhody a možnosti využití internetu. Zjistili, že to není prostor jen na chatování a hry, ale slouží i k ulehčení práce, k dosažení cíle a k pomoci. Při práci na mezinárodním projetu se děti učí toleranci, zodpovědnosti, vědí, že je pouze na nich splnit úkoly, které jsme si samy stanovili. Při vytváření příběhu rozvíjejí svoji fantazii. Naučily se vystupovat na veřejnosti, před kamerou, prezentovat naši práci i nezainteresovaným lidem

Naším projektem se mohou jiní učitelé nechat inspirovat a využít jej komplexně, mohou ale také využít pouze některé dílčí aktivity, které mohou bezpochyby být samy projektem. Žáci se díky projektu stávají součástí učebního procesu, který jsou schopni sami vést, nabízet své nápady a přijímat nápady jiných.

Hodnocení práce na projektu

Po ukončení projektu jsme požádali o Certifikát kvality, tedy o zhodnocení projektu odbornou komisí, která byla složena ze zástupců NSS pro eTwinning, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Pedagogické fakulty UK. Při podávání žádosti jsem vyplnila formulář, kde jsem popsala projekt z hlediska jeho přínosu, začlenění do učebního plánu, využití ICT, inovace, evropské dimenze, udržitelnosti atd. Náš projekt získal Certifikát kvality, a to nejen v naší zemi, ale i v Litvě a na Slovensku. Tím si také zajistil Evropský Quality Label.

Největším úspěchem bylo první místo v Národních cenách eTwinning na Slovensku a druhé místo v Národních cenách eTwinning v ČR. Druhou cenou v ČR byla finanční odměna 50 tisíc Kč, které jsme použili na dokoupení vybavení naší počítačové učebny, tedy na věci, které budou prospěšné pro naše další mezinárodní eTwinningové projekty (viz Obr. 11 - Ocenění a Příloha 12).

Ocenění
11. Ocenění

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – www.etwinning.net.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
1022.46 kB
Prezentace
Příloha 10 - Etwday2007
ppt
2.08 MB
Prezentace
Příloha 12
ppt
799.8 kB
Prezentace
Příloha 2
ppt
1.48 MB
Prezentace
Příloha 3
ppt
1.5 MB
Prezentace
Příloha 4
ppt
1.66 MB
Prezentace
Příloha 5
ppt
1.95 MB
Prezentace
Příloha 6
ppt
1.94 MB
Prezentace
Příloha 9 - Fasching

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Klimešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

PC učebna, internet, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač, pomůcky na výtvarnou výchovu, slovník, skener, sluchátka a mikrofon, webcamera.