Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sada (auto)evaluačních nástrojů pro (budoucí) učitele
Odborný článek

Sada (auto)evaluačních nástrojů pro (budoucí) učitele

16. 5. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Miroslav Janík
Spoluautor
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed

Anotace

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vznikla sada manuálů pro studenty učitelství a učitele z praxe, jejichž cílem je vést studenty učitelství k reflektivnímu hodnocení různých aspektů vlastní výukové praxe či pregraduální přípravy za účelem jejich zlepšení. Manuály pokrývají oblasti pedagogiky, primární pedagogiky, transdisciplinární didaktiky, didaktiky anglického jazyka a inkluzivního vzdělávání. Evaluační nástroje byly pilotně ověřovány u učitelů a studentů učitelství, čímž bylo dosaženo toho, že jsou z hlediska obsahu spolehlivé a uživatelsky přívětivé. Všechny manuály jsou přístupné na platformě Masarykovy univerzity MuniSpace.

Sada (auto)evaluačních nástrojů pro (budoucí) učitele

V rámci projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Zkvalitnění a inovace přípravy budoucích učitelů na MUNI [1] na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vznikla sada manuálů pro studenty učitelství a učitele z praxe. Manuály navazují na přehledovou knižní publikaci Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2107).

Na vzniku manuálů se podíleli nejen akademičtí pracovníci, ale také vyučující na daných typech škol a studenti. Společným cílem manuálů je vést studenty učitelství k reflektivnímu hodnocení různých aspektů vlastní výukové praxe či pregraduální přípravy za účelem jejich zlepšení. Zároveň bylo ambicí autorů poskytnout budoucím učitelům nástroje, které jsou založené na výzkumu, ale svým jazykem vycházejí vstříc čtenářům z pedagogické praxe.

Manuály pokrývají oblasti pedagogiky, primární pedagogiky, transdisciplinární didaktiky, didaktiky anglického jazyka a inkluzivního vzdělávání:

  • Manuál Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky je příspěvkem do komplikované problematiky evaluace učitelského vzdělávání napříč obory. V manuálu představený hodnoticí nástroj (dotazník) se zaměřuje na rozvoj průřezových učitelských dovedností studentů – budoucích učitelů ZŠ (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2208).
  • Manuál Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi vznikl s cílem efektivnějšího a důkladnějšího propojování teorie a praxe. Hodnoticí nástroj je určen především studentům v programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy, fakultním i spolupracujícím provázejícím učitelům a fakultním metodikům praxe (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2209).
  • Manuál Metodika 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality představuje metodický postup reflexe a analýzy výuky spojený s hodnocením kvality výuky a s návrhem zlepšujících změn – tzv. alterací výuky. Metodika 3A je díky svému příklonu ke vzdělávacímu obsahu uplatnitelná v učitelské přípravě, ale i pro rozvoj praxe zejména v oborových didaktikách (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2211).
  • Manuál Evaluation of elt textbooks: A Handbook for Trainee Teachers je jediný, který je napsán v angličtině, a je tak určen především pro (budoucí) učitele angličtiny. Tento manuál si klade za cíl poskytnout učitelům a studentům učitelství přístupy k hodnocení učebnic angličtiny v kontextu školního vzdělávání a ukázku konkrétního nástroje hodnocení (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2207).
  • V manuálu Efektivita práce učitele v inkluzivním vzdělávání: Sebehodnoticí nástroj pro studující pedagogických odborů se autoři věnují předpokladům pro efektivní inkluzivní vzdělávání. V manuálu autorky přináší studujícím pedagogických oborů nástroj, jímž mohou nahlédnout na to, jak sami sebe hodnotí, a následně stanovit plán rozvoje (https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2210).

Evaluační nástroje byly pilotně ověřovány u učitelů a studentů učitelství, čímž bylo dosaženo toho, že jsou nástroje z hlediska obsahu spolehlivé a uživatelsky přívětivé.

Text shrnující závěrečné zprávy je k dispozici zde: https://ivsv.ped.muni.cz/media/3522716/za-ve-rec-na-zpra-va_pro_pedor.pdf.

[1] ZIP MUNI, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.