Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Setkání s osobností – Petr Daniš
Odborný článek

Setkání s osobností – Petr Daniš

24. 11. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Anotace

Článek seznamuje zájemce s prezentací Petra Daniše, našeho předního odborníka na problematiku ekologie ve vzdělávání, která se uskutečnila v rámci cyklu Setkání s osobností, určenému především pracovníkům NPI ČR. Petr Daniš se zaměřil na environmentální výchovu, která zahrnuje zásadní témata, jež musí lidstvo zodpovědně promýšlet, diskutovat, plánovat a realizovat. Environmentální výchova, zájem o trvalou udržitelnost života na planetě Zemi, reflexe klimatických změn a péče o životní prostředí se stávají součástí vzdělávacího systému a je třeba je organicky implementovat do revidovaného kurikula.

Klimatické změny patří v současné době mezi zásadní témata, která musí lidstvo zodpovědně promýšlet, diskutovat, plánovat a realizovat. Environmentální výchova, zájem o trvalou udržitelnost života na naší planetě, reflexe klimatických změn a péče o životní prostředí se stávají s ohledem na život příštích generací součástí vzdělávacího systému i jeho obsahu.

Petr Daniš se dlouhodobě zasazuje o proměnu našeho vztahu k dětem a k přírodě. Stál u zrodu programu Ekoškola v ČR a podílel se na založení iniciativy Učíme se venku. V současné době působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Je autorem několika knižních publikací, ve kterých zprostředkovává zkušenosti ze zahraničí, a zabývá se vztahem dětí k přírodě. Důraz klade na přirozený kontakt dětí s přírodou a dětskou hru chápe jako cestu k upevňování jejich zdraví, wellbeingu, osobnostnímu rozvoji a efektivnějšímu učení.

Petr Daniš se stal třetím letošním hostem cyklu Setkání s osobností. Moderování se tentokrát ujal Jakub Holec, který na NPI ČR garantuje vzdělávací oblast Člověk a příroda. Náš host zahájil svoji prezentaci podle svých slov razantně, když upozornil na jeden konkrétní obraz nazvaný Lidé, zabijáci přírody. Ten byl součástí prezentace na Světovém kongresu environmentální výchovy, který se konal 14.–18. března 2022 v Praze a byl zaměřen na oblast environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelnost. Paralelně probíhal i Kongres mladých (YEEC) pro účastníky do 26 let. Mladí lidé vnímají environmentální problematiku emocionálně a Petr Daniš upozornil na diverzifikaci jejich názorů a také na důsledky jejich postojů. V této souvislosti zmínil Globální studentskou stávku za klima (20. září 2022), která navazuje na iniciativy Grety Thunbergové.

Účastníci setkání se pak mohli seznámit s publikací Proč a jak se učit o změně klimatu a dalšími tématy, která s environmentální výchovou souvisí:

 • Jak jsou na tom mladí lidé (závěry z ankety – statistiky, postoje, informace)
 • Segmenty: postoje naší společnosti ke změně klimatu
 • Globální studentská stávka
 • Proč klimatické vzdělávání
 • Celý svět to řeší; UNESCO REIMAGINING A NEW SOCIAL OUR FUTURES CONTRACT FOR TOGETHER EDUCATION
 • Jak na klimatické vzdělávání
 • Principy klimatického vzdělávání
 • Cíle pro učení o změně klimatu
 • Jak se řeší KV ve světě

Petr Daniš představil mimo jiné finský model jízdního kola pro klimatické vzdělávání a odkázal na finskou koncepci vzdělávání pro udržitelnou budoucnost.

Na Novém Zélandu je realizován funkční kurikulární modul o změně klimatu, který zahrnuje interdisciplinární vzdělávací program, metodickou podporu, příklady doporučených přístupů a aktivit, přičemž jde o „kurikulární nabídku“, tedy nepovinnou, ale společensky preferovanou prioritu.

Ve státě New Jersey je také důmyslně propracované pojetí environmentální výchovy, které obsahuje kolem 150 konkrétních zmínek o tématu změna klimatu. Tato skutečnost postupně přispěla nejen k zájmu o dané téma, ale promítla se pozitivně v přístupu žáků k učení.

Téma nazvané Co může udělat škola bylo zaměřeno na aktuální situaci v České republice:

 • Podpora učitelů: Ucimoklimatu.cz (lekce, semináře, workshopy, programy, metodické tipy)
 • Kdo to dělá – např. TEREZA, Chaloupky, Fakta o Klimatu, Učitelé za klima ad.
 • Jak jsme na tom se změnou klimatu
 • CO ZVOLÍME MY
 • Jaké je řešení klimatické krize

Diskuse probíhala v duchu živého zájmu: Kamil Ubr zdůraznil, že je třeba environmentální výchovu a reflexi klimatických změn pojímat v revidovaném RVP jako prioritu. Je třeba koncipovat tato témata vyváženě a ve vztahu k ostatnímu obsahu RVP, ve vztahu ke kompetencím a průřezovým tématům, přičemž zmínil také vazbu na činnost České školní inspekce.

Markéta Pastorová vyzdvihla význam činnosti UNESCO (REIMAGINING A NEW SOCIAL OUR FUTURES CONTRACT FOR TOGETHER EDUCATION), jde totiž nejen o klimatické změny, ale také o vztah k planetě, o mezilidské vztahy, o technologie a jejich dopad na přírodu a životní prostředí. Petr Daniš navázal tím, že dochází k proměně systému a obsahu vzdělávání, a zdůraznil týmovost, otevřenost jak uvnitř školy („rozbourat chodby“), tak směrem ke spolupráci s dalšími institucemi, které činnost škol podporují. Podle něj je stávající model školské praxe neefektivní, omezující a stresující.

Petr Daniš je například autorem těchto publikací:

 • Děti venku v přírodě: ohrožený druh?
 • Tajemství školy za školou
 • Nejlepší hry z lesních školek (společně s Terezou Valkounovou)
 • Svobodná hra (společně s Justinou Danišovou)

Záznam setkání s osobností – ekolog Petr Daniš

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.