Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hravě na násobilku 2–5
Odborný článek

Hravě na násobilku 2–5

13. 12. 2022 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Anotace

Jedná se o aktivitu zaměřenou na procvičování násobilky čísel 2–5. K práci je potřeba interaktivní tabule, PC nebo tablet. Žáci se se zájmem zapojují do řešení úlohy (přiměřeně svým schopnostem). Pokračují v hledání řešení úlohy i v případě neúspěchu.

Slide 3

Úkolem žáků je vyřešit příklady, které jsou na trase od startu do cíle. Cesta je vydlážděna příkladem a jeho součinem. Žáci se v řešení příkladů střídají. Na výběr mají několik možných výsledků. Příklad se zbarví vždy zeleně, zeleně se zbarví také správný součin tohoto příkladu. Chybný výsledek se po kliknutí zbarví červeně. Žák se musí také správně rozhodnout ve volbě příkladu. Ke konci hry se naleznou na trase i takové příklady, které nemají kolem sebe žádný správný výsledek. Musí tedy zvolit jiný příklad, který kolem sebe správný součin má. Pokud žák provede chybu, opraví se, příklad vypočítá a vydá se správným směrem.

Slide 4

Uprostřed hracího pole jsou příklady, lemování tvoří výsledky. V řešení příkladů se žáci střídají. Žák příklad vyřeší a klikem na něj si ověří jeho správnost. Příklad se zařadí pod správný výsledek. Smyslem tohoto slidu je, aby si žák uvědomil, že některé příklady mají stejný výsledek.

Slide 5–12

Tyto slidy navazují na předešlý slide 4. Žáci se rozhodují, které příklady se rovnají právě tomu jednomu výsledku. Správná řešení se zbarví zeleně, chybná červeně. Úloha může mít více správných řešení. Je třeba nalézt všechny příklady, které se rovnají uvedenému výsledku. Při neúspěšném vyhledání žák daný příklad vypočítá a pokračuje ve hře.

Po vyhledání všech zeleně zbarvujících se příkladů žák zbylé příklady vypočítá. Ostatní žáci pracují souběžně a zaznamenají svá rozhodnutí a výpočty na papír. Po vyřešení každého ze slidu 5–12 se může vyučující zeptat na úspěšnost ostatních žáků.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALEJOVÁ, Renata; HUBKOVÁ, Martina; VONDRÁŠKOVÁ, Štěpánka. Hravá matematika 3 pro 3. ročník ZŠ. 1. vydání. Praha : Taktik, 2016. 78 s. ISBN 978-80-87881-68-2.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
1.61 MB
Prezentace
Násobilka 2–5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 12. 2022
Příspěvek ukazuje využití digitálních technologií (v tomto případě interaktivní tabule) jako prostředku pro procvičování pamětných početních operací. Pro podporu individualizace by bylo vhodné více promyslet zapojení všech žáků jiným způsobem než je pouhé počítání příkladů na papír.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání