Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Lodě v tabulce násobků
Odborný článek

Lodě v tabulce násobků

20. 12. 2022 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Anotace

Žáci si osvojují malou násobilku pomocí hry. Orientují se v tabulce násobků, tvoří příklady.

Hra je inspirována hrou Lodě. Ke hře budeme potřebovat tabulku násobků – pracovní list s dvěma tabulkami násobků, interaktivní tabuli nebo PC pro dvojici žáků.

Žáci můžou také vložit pracovní list s tabulkou násobků do průhledné popisovací fólie. Lodě zakreslí tužkou a po dohrání se můžou jejich pozice vygumovat a folie i pracovní list s tabulkou násobků tak použít opakovaně.  

Tabulky by se také mohly zalaminovat a žáci by si mohli lodě a zásahy zakreslovat vhodným stíratelným fixem.

Do první tabulky násobků zakreslí 10 lodí.

Lodě: 1 bitevní loď složená ze čtyř políček

         2 křižníky složené ze tří políček

         3 torpédoborce složené ze dvou políček

         4 ponorky složené jen z jednoho políčka

Políčka jedné lodě se dotýkají pouze hranou a ne rohy. Lodě jsou umístěny vodorovně nebo svisle. Vzájemně se nepřekrývají a nedotýkají ani rohy. Úkolem hráčů je odhalit všechny lodě soupeře.

Příklady správného zakreslování lodí: 

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Příklady nesprávného zakreslování lodí:

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Příklad správného rozmístění lodí do první tabulky násobků:

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Každý zásah nebo střelbu je dobré poznamenat si na druhou tabulku násobků, která slouží pro záznam soupeřova pole, křížkem, aby hráči příklady neopakovali. Nepřátelskou loď si označí obtáhnutím v místě jejího výskytu.

Příklad značení zásahů ve druhé tabulce násobků:

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

 

1. Práce na interaktivní tabuli

Žáci si společně procvičují, jak se hra hraje. V tabulce násobků je skryto 10 lodí. Hra je určena pro 2 družstva nebo 2 hráče. Každé z družstev říká souřadnice součinů. Nejdříve řeknou činitele v řádku, potom činitele ve sloupci. Součin činitelů vyhledají v tabulce násobků, vysloví ho a zkontrolují odhalením. Pokud je pod odhalením skrytá loď, políčko s číslem je červené. Číslo v šedém nebo bílém poli značí vodu. Pokud hráč z družstva řekne správný součin a odhalí část lodě, může pokračovat ve hře. Pokud narazí na vodu nebo řekne či odhalí nesprávný součin, pokračuje ve hře protihráč. Loď náleží tomu z hráčů, který odhalí poslední políčko z lodě. Cílem je odhalit co nejvíce lodí.

2. Hra ve dvojicích v lavici

Každý z hráčů má pracovní list se dvěma tabulkami násobků. Na první si zakreslí své lodě – 1 bitevní loď, 2 křižníky, 3 torpédoborce a 4 ponorky podle pravidel hry (lodě se nedotýkají). Stav lodí v první tabulce se po celou hru nemění. Druhá tabulka násobků slouží k zakreslování lodí spoluhráče. Hra začíná.

První hráč se ptá druhého tak, že řekne nejdříve činitele v řádku a potom ve sloupci, oproti klasické hře říká navíc i součin těchto dvou čísel – například:

7 . 3 = 21

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Loď zde není, druhý hráč řekne: „Voda.“ Pokračuje druhý hráč. Ten řekne třeba:   

5 . 9 = 45

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Na políčku je část lodi. Druhý hráč proto odpoví: „Zásah.“ Pokračuje stále první hráč a řekne další příklad: 5 . 10 = 50.

Nyní odpoví druhý hráč: „Potopená.“ To znamená, že hráč odhalil celou loď a kolem ní se nenachází žádná jiná loď. Zakreslí si odhalenou loď na svém druhém papíře křížkem. Políčka, na která se ptá a není na nich loď, označí křížkem. Políčka kolem celé odhalené lodi si může označit kroužkem, protože na těchto místech se žádná jiná loď nemůže vyskytovat. Lodě se totiž nedotýkají.

Stále pokračuje první hráč. Když řekne příklad, na kterém není loď ani její část, role si vystřídají. Takto hra pokračuje do doby, než se odhalí všechny lodě u jednoho z hráčů.

Pokud by hráč řekl nesprávný příklad, například 5 . 6 = 36, pokračuje protihráč a na chybný součin protihráč odpoví: „Chyba.“

Vyhrává ten z hráčů, kterému zůstanou nějaké lodě.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
96.68 kB
Prezentace
Lodě – prezentace
docx
208.01 kB
Dokument
Tabulky násobků – pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 12. 2022
Příspěvěk ukazuje možné didaktické využití hry Lodě.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání