Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohybová hra na sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel do 10
Odborný článek

Pohybová hra na sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel do 10

12. 1. 2023 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Anotace

Žáci hravou formou provádí zpaměti jednoduché početní operace v oboru přirozených čísel do 10. Pamětně sčítají a odčítají, vytvoří příklady. Orientují se v řadě přirozených čísel v oboru do 10. Chápou potřebu spolupráce při řešení daného úkolu. Zažívají radost ze hry.

1. pohybová hra

Žáci se pohybují po místnosti. Vyučující řekne příklad v oboru přirozených čísel do 10. Na povel „Rovná se, teď!“ žáci utvoří takovou skupinku, aby jejich počet byl výsledkem příkladu. Zbývající žáci odpoví, kolik žáků jim chybí do kýženého výsledku, a zároveň zkusí vytvořit příklady, jejichž výsledky by odpovídaly jejich počtu. Tato hra je vlastně variací hry Molekuly. Učitel namísto čísla říká příklad.

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

2. pohybová hra

Žáci utvoří 2 skupinky po 11. Pokud je žáků ve třídě více, můžou zdatnější žáci vytvořit početnější skupinu. Pokud jsou ve třídě velmi slabí žáci, mohou ti vytvořit skupiny o menším počtu žáků.

Každý z žáků představuje číslo od 1 do počtu žáků, co jsou ve skupině. Rozdají se jim kartičky s čísly nebo si čísla vylosují. Jeden z žáků stojí před řadou čelem ke spolužákům, nazveme ho mluvčím, řekne příklad na sčítání nebo odčítání v oboru přirozených čísel do 10 nebo do počtu dětí, co tvoří skupinu. Pokud je ve skupině 6 žáků a jeden z nich představuje mluvčího, tvoří příklady, jejichž výsledkem je maximálně 5. Pokud je ve skupině 11 žáků, tvoří příklady tak, aby jejich výsledek byl maximálně 10. Jeden z nich je mluvčím a ten tvoří a vysloví příklad.

Postaví se ten z řady žáků, jehož číslo představuje výsledek tohoto příkladu. Předá své číslo mluvčímu a své role si vymění. Nyní se stává mluvčím žák, který vypočítal příklad. Situace se opakuje. Vyučující prochází skupinami a kontroluje, zda jim tvorba příkladů nedělá potíže, koriguje a slabším napomáhá, jak příklad vytvořit. Pokud je nutné, vyučující ve skupině předvede, jak se takový příklad vytvoří, a přenechá pak slovo samotným žákům. Žáci se vzájemně kontrolují, zda je výsledek správný.

Autor díla: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

 

Literatura a použité zdroje

[1] – NOVOTNÁ, Kristina. et al. Encyklopedie her. 1998. [cit. 2022-8-18]. Dostupný z WWW: [https://www.hra.cz/hra/molekuly].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 1. 2023
Realizace jakékoliv aktivity prostřednictvím skupinové práce je příležitostí pro zapojení každého žáka.

Hodnocení od uživatelů

Jarmila Nejezchlebová
15. 1. 2023, 19:21
5 z 5
bezva aktivita
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kartičky s čísly