Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Historie se opakuje – Putin jako Hitler?
Odborný článek

Historie se opakuje – Putin jako Hitler?

4. 5. 2022 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jitka Bílková

Anotace

Význam dějepisu je žáky často podceňovaný. Při sledování konfliktu na Ukrajině je však víc než kdy jindy patrné, jak je dobré minulost znát a poučit se z ní. Proto se tato lekce snaží propojit historické události se současností. Na Ukrajině se bojuje za svobodu a demokracii celého světa, nesmí to pro nás být vzdálený konflikt, ke kterému bychom zůstali lhostejní. Analogie se situací Československa v roce 1938 je silná a studenti středních škol by měli být schopni tyto podobnosti odkrývat. V této lekci si studenti zopakují události, které vedly k druhé světové válce, a budou schopni se zamyslet nad paralelami invaze na Ukrajinu.

Metody: analýza textu; poslech s porozuměním; skupinová diskuse; výklad; psaní eseje

Cílová skupina: studenti středních škol (nutná základní znalost dějin 20. století)

Cíl: Studenti pochopí dějinné souvislosti a podobnosti situace v druhé polovině 30. let před druhou světovou válkou a před invazí na Ukrajinu. Lépe si uvědomí, že nesmíme být k situaci na Ukrajině lhostejní a že ten, kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat, protože například postupy diktátorů jsou obdobné a předem čitelné. Studenti se zamýšlí nad podobnými argumenty Hitlera a Putina, porovnávají reakce na jejich vystoupení a přemýšlí nad mentalitou diktátorů.

Časová náročnost: 45 minut

Pomůcky: počítač + projektor; dobré ozvučení

1) Rozbor vystoupení Garriho Kasparova z roku 2014

 • Vyučující promítne studentům na interaktivní tabuli (nebo plátno) úryvek z článku o vystoupení Garriho Kasparova z roku 2014.

Putin je jako Hitler, zastavte ho, než bude pozdě, vyzval Západ Kasparov

Ruský šachový velmistr a opoziční aktivista Garri Kasparov přirovnal „diktaturu jednoho muže“ ruského prezidenta Vladimira Putina k vládě Adolfa Hitlera. Západ podle agentury AP varoval, že pokud se mu ho nepodaří zastavit zavčas, cena za to později může být vyšší.

„Putin je jako Hitler, zastavte ho… Neznám cenu, jakou by dnes měla konfrontace Putina. Asi bude vysoká. Ale z historie vím, že zítra bude ta cena vyšší. V roce 1936 by zastavit Hitlera stálo určitou cenu. V roce 1937 by byla jiná, v roce 1938 vyšší, a v roce 1939 bylo pozdě," řekl.

Ruský prezident podle něj považuje za projev slabosti, když Západ nebude uvažovat o vojenském řešení.

(20. listopadu 2014, celý článek zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-je-jako-hitler-zastavte-ho-nez-bude-pozde-vyzval-zapad-kasparov-255849)

 • čtení úryvku článku (2 minuty)
 • diskuse se studenty (5 minut):
  • Ujistit se, že všichni znají jméno Garriho Kasparova.
  • Co říká Kasparov o Putinově mentalitě v poznámce o „projevu slabosti Západu“? Myslí tím mentalitu většiny Rusů?
  • Jaký postup navrhoval Kasparov již v roce 2014 proti Vladimiru Putinovi?
  • Jak reagoval Západ na obsazení Krymu v roce 2014?
  • Jak reagovala Společnost národů a tehdejší demokratický svět na Hitlerovo zabrání Porýní v roce 1936 a Sudet v roce 1938?

2) Nacistické Německo v druhé polovině 30. let

 • Výklad, popřípadě opakování formou otázek vyučujícího a odpovědí studentů (10 minut).
 • Pro následující aktivity je nutné, aby studenti znali události, které předcházely druhé světové válce, především vývoj nacistického Německa. Vyučující proto musí stručně vysvětlit, co znamenalo např. obsazení Porýní, anšlus Rakouska, politika appeasementu, Mnichovská dohoda, vznik protektorátu Čechy a Morava, zahájení 2. světové války.

Pokud studenti tuto látku probírali nedávno a orientují se v ní, lze tuto část lekce provést pouze formou otázek do pléna vedoucí k ověření znalostí.

3) Projevy diktátorů – poslech

 • Vyučující vyzve studenty k psaní poznámek a pustí jim úryvky projevů Putina a Hitlera:
  • Putinův projev (21. února 2022) – důvody vpádu na Ukrajinu

Putin: Za případné krveprolití ponese zodpovědnost Ukrajina. Provádí genocidu milionů lidí – Bing video (4 minuty)

Nejdůležitější pasáž: „Každý den dochází k ostřelování, zabíjení civilistů nepřestává. Nemá to konce. Ale takzvaný civilizovaný svět dává přednost nevšímat si toho, nevšímat si všech těch hrůz, páchaných na čtyřech milionech lidí. Jen proto, že nepodpořili agresivní nacionalismus a neonacismus. Jak dlouho může tragédie pokračovat? Jak dlouho to lze strpět?“

  • Hitlerův projev září 1938 na sjezdu tehdejší vládnoucí nacistické strany v Norimberku, který vyvolal nepokoje v československém pohraničí

Situace v Sudetech a projev Hitlera – YouTube (1:24–3:27)

Nejdůležitější pasáž: „Utlačování tří a půl milionu Němců v Československu musí přestat!

 • Následuje diskuse se studenty (5 minut):
  • Jak na vás oba diktátoři působí?
  • Jak hodnotíte jejich mluvený projev?
  • Který z mužů ve vás vzbuzuje více emocí?
  • Jaký uvádí hlavní důvod pro (skrytý) záměr intervence do sousedního svrchovaného státu?
  • O jaký počet „utlačovaných“ osob národnostní menšiny v sousedním státě se jednalo/jedná?

4) Krátká esej

 • Vyučující se formou otázek ujistí, že studenti vědí, jak dopadl následný Hitlerův pokus o „záchranu Sudet“. (5 minut)

V případě, že studenti tuto látku neprobírali nedávno, vyučující provede stručný výklad na základě znalostí, které studenti mají.

 • Studenti napíší krátkou esej, kam podle nich vede a dále povede Putinův pokus o „záchranu Donbasu“. (10 minut)

Informační zdroje:

článek z portálu Novinky.cz (https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-je-jako-hitler-zastavte-ho-nez-bude-pozde-vyzval-zapad-kasparov-255849) – úryvek z tohoto článku nakopírován do lekce

sestřih projevu Vladimira Putina s překladem do češtiny odvysílaný na CNN Prima News (Putin: Za případné krveprolití ponese zodpovědnost Ukrajina. Provádí genocidu milionů lidí – Bing video)

hraný dokument s projevem Adolfa Hitlera na kanále YouTube (Situace v Sudetech a projev Hitlera – YouTube)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Bílková

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
4. 5. 2022, 14:51
5 z 5
5 z 5
Radek Černý
26. 5. 2022, 13:15
1 z 5
S veškerým respektem, nelze předstírat analogii 1938 vs. 2022! Hitler neměl jaderné zbraně a BYLO možné jej zastavit! Putinovské Rusko s jadernými zbraněmi zastavit nejde.
1 z 5
Daniela Kramulová
26. 5. 2022, 15:08
5 z 5
Právě ty historické paralely považuji za velmi důležité - kdybychom si jich byli vědomi (resp. polit. reprezentace západních zemí) už v roce 2014, nemuselo k přepadení Ukrajiny dojít. Jako všeobecné selhání považuji i fakt, že prakticky nikdo v Evropě nevěnoval mediální ani jinou pozornost chování ruské armády v Sýrii a Jemenu (viz rozhovor s MUDr. Trachnou z Lékařů bez hranic https://plus.ro…-8715520 ), kdy cíleně bombardovali nemocnice - co se děje v nějakých vzdálených primitivních muslimských zemích se našeho vyspělého světa přece netýká, že? - Jistě, je to jaderná velmoc, situace je složitá - ale kam až strachy ustoupíme a co všechno jsme ochotni obětovat? S názorem pana Černého nesouhlasím. Historii s psychologicko-sociologickými přesahy k pochopení přítomnosti podle mě jednoznačně potřebujeme.
5 z 5
Aleš Nebáznivý
6. 6. 2022, 22:11
1 z 5
Velmi mě mrzí, kam zabředává dle metodických pokynů naše školství. A to do zjednodušeného černobílého vidění světa. Kde pouze jedna ze stran je ta správná a čestná a má právo na výklad dějinných paralel. Žáci nejsou motivováni ke zjišťování si informací a názorů a pohledů z mnoha třeba i zahraničních zdrojů. Je jim předkládán jeden obraz z běžného (dá se říci nijak odborného média), bez známek informací, že existuje něco jako geopolitika či sled mnoha událostí, které formují jednání sledované osoby. Pokud toto neakceptujeme, s největší pravděpodobností to povede k milným závěrům. Pohled na Putina není rozhodně jednobarevný ani v USA. Myslím, že nikdo neobhajuje to, co Putin prostřednictvím ruské armády na Ukrajině činí. Že je nutné se k tomu postavit a jednat, ale bez patřičných velmi detailních informací a snaze porozumět co protistranu vede k takovému jednání vede (nerovná se schvalování), budou naše očekávaní hluboce zklamána.
Jestlipak se žáci dozví, že západ sliboval Rusku, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, když Rusko bude souhlasit se sjednocením Německa. Rusko mnohokrát sdělovalo, že další rozšíření je porušením tohoto slibu. To samozřejmě není obhajobou pro jednání Putina, ale je to jedna z mnoha indicií k pochopení. Tímto způsobem vychováme generaci, která si nebude schopna hledat informace a konotace sama. Opět bude ideově vychována.
1 z 5

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Nutné pomůcky:

počítač + projektor; dobré ozvučení

Článek pro obor:

Dějepis