Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Společně zpíváme, společně hrajeme
Odborný článek

Společně zpíváme, společně hrajeme

1. 5. 2022 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Alexandros Charalambidis

Anotace

Příspěvek přináší námět na realizaci společné hudebně výchovné aktivity českých žáků a žáků z cizojazyčného prostředí (Ukrajiny). Při společné vokální činnosti využíváme píseň, která není textově náročná (je zde použito pouze jedno slovo a neutrální slabika), a jako rytmický doprovod žáci využívají své tělo (body percussion). Samotná lekce je ověřena a byla realizována na ZŠ Meteorologická v Praze 4 – Libuši ve spojené skupině českých žáků (4. a 5. třídy Montessori) a 12 žáků 1. stupně z Ukrajiny.

Úvodem

Abychom si společně zazpívali a zahráli (doprovodili píseň), nepotřebujeme umět jazyk, kterým se běžně dorozumíváme, v našem případě češtinu. Vycházíme z předpokladu, že jazyk hudby je jazykem univerzálním, kterému rozumí všichni (tedy všichni, kdo hudbu poslouchají, cítí – tancují na ni, vnímají rytmus, pulzaci, melodii, ...). Pro tuto potřebu pak využijeme takové písně, které obsahující neutrální slabiky či jednoduchý (nejlépe jednoslovný) text. Píseň Toemba (čti tomba) takovou neutrální slabiku (popěvek „la“) obsahuje a v písni se pak opakuje pouze jediné slovo – „Toemba“. Po textové stránce se tedy jedná o nenáročnou píseň v mollové tónině.

Nácvik písně

K nácviku a reprodukci lze využít notového zápisu z učebnice hudební výchovy a případně metodické příručky pro 4. ročník [1]. Píseň s žáky nacvičujeme imitací, nicméně vyjdeme při nácviku z rytmu – text rytmicky deklamujeme, přičemž zároveň žákům předvádíme rytmický doprovod hrou na tělo. Teprve po rytmickém nácviku přejdeme k melodii, kterou nacvičíme imitací. Zábavnou částí pak může být opakování písně s postupným zrychlováním.

1. Píseň

2. Rytmický doprovod

Autor notové ukázky: Alexandros Charalambidis
Autor notové ukázky: Alexandros Charalambidis
Autor notové ukázky: Alexandros Charalambidis


[1] Viz Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ autorů M. Liškové a L. Hurníka, SPN, a. s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Alexandros Charalambidis

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Hudební výchova 1. stupeň