Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > K výuce žáků z Ukrajiny – fyzika
Odborný článek

K výuce žáků z Ukrajiny – fyzika

28. 4. 2022 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Miroslav Bartošek

Anotace

Článek obsahuje doporučení k výuce fyziky pro žáky, kteří v rámci emigrace přišli do České republiky v průběhu tohoto školního roku. K řádné výuce v běžných třídách je třeba, aby ukrajinští žáci integrovaní do třídy zvládli i odbornou terminologii nutnou k pochopení učiva. Článek uvádí, jak je možno využít kooperace českých a ukrajinských žáků a učebních materiálů z internetu. Upozorňuje na ukrajinské učební plány fyziky od 7. do 11. ročníku a jejich překlad do češtiny. Upozorňuje na připravovaná dvojjazyčná videa s přírodovědnou tematikou. Uvádí kontakt na digitální ukrajinsko-český překladač a adresu na stránky KDF MFF UK, kde se shromažďují informace k výuce fyziky.

Článek je určen učitelům fyziky a ředitelům škol.

Obecně

Současný pobyt ukrajinských žáků v českých školách doporučuji pojmout především jako přípravu na systematické a plné zapojení do výuky v příštím školním roce. Je třeba si uvědomit, s jakými problémy se potýká i český žák při změně bydliště a školy. Pro ukrajinské žáky je vše umocněno důsledky nuceného a spěšného odchodu z domova a bydlením v provizorních podmínkách v zemi s odlišným prostředím a jazykem. Zbývající část školního roku a prázdniny je vhodné využít především k navazování pozitivních vztahů ukrajinských žáků s jejich českými spolužáky a vytváření bezpečného prostředí, v němž se ukrajinští žáci adaptují na organizaci práce v českých školách a cítí se přitom dobře a bezpečně; na vybudování mostu, po kterém všichni, ukrajinští žáci a jejich čeští spolužáci společně se svými učiteli a rodiči nastoupí cestu společného vzdělávání.

Doporučení k výuce fyziky

Předchozí doporučení neznamenají rezignaci na výuku. Naopak vyzývají využívat všechny vhodné příležitosti k efektivnímu zapojení žáků do činnosti školy, včetně zapojení ukrajinských žáků do běžné výuky ve škole. Je však třeba mít na mysli jistá úskalí.

Využití kooperace s českými žáky

Fyzika je obor, ve kterém vyučovací jazyk obsahuje řadu odborných pojmů, z nichž jen část má mezinárodní univerzální slovní základ. Rovněž symbolické značení fyzikálních veličin není v češtině a ukrajinštině (případně ruštině) stejné. Bez specifické jazykové podpory tedy k efektivní výuce fyziky pro ukrajinské žáky znalost běžné češtiny nestačí. Tuto jazykovou bariéru lze, jak zkušenost ukazuje, překonat s využitím kooperace českých a ukrajinských žáků při plnění úkolů, zejména úkolů spojených s praktickou činností, například jednoduchých experimentů nenáročných na dodržování pravidel bezpečnosti práce a obsluhy přístrojů.

Využití internetu

Pro ukrajinské žáky, zejména pro ty starší, je důležité, aby mohli navazovat na to, co se učili dle ukrajinských učebních plánů. Aby si mohli porovnávat i nové pojmy získané v českém jazyce s jejich ekvivalenty v ukrajinštině a v systému ukrajinských učebních plánů. Proto je důležité zabezpečit ukrajinským žákům přístup k internetovým lekcím a učebnicím fyziky, které byly v Ukrajině připraveny k distančnímu vzdělávání během koronavirových opatření. Žáci si tak mohou vytvářet přirozeným způsobem odborný dvojjazyčný slovník. K tomu lze využít informace a učební materiály dostupné z https://lib.imzo.gov.ua.

Dobrým odrazovým můstkem je i společné sledování výukových videí k fyzikálním tématům – např. na Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz). Ukrajinští a čeští žáci mohou společně komentovat videa ve svém rodném jazyce, což nejen podpoří osvojení odborné terminologie ukrajinskými žáky, ale obohatí je i české žáky o zkušenost ze vzájemné komunikace s omezenými jazykovými znalostmi včetně k tomu potřebné empatie.

Ve spolupráci KDF MFF UK a ČAV se připravuje dvojjazyčná česko-ukrajinská verze vybraných videí ze série Nezkreslená věda. K výuce fyziky se tedy využívá metoda CLIL. Materiály budou prezentovány na Týdnu vědy, který v červnu pořádá ČAV, a jsou již nyní k dispozici na webu Projekt Heuréka – Fyzika se musí zažít! (cuni.cz) (materiály budou postupně doplňovány).

Učební plány 

Je výhodné, když učitel ví, co může od ukrajinských žáků očekávat a eventuelně využít ve společné výuce. Učební plány jsou v originále k dispozici na výše uvedené adrese https://lib.imzo.gov.ua nebo Всеукраїнський розклад | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua). Vzhledem k jazykové příbuznosti ukrajinštiny a ruštiny mohou mladším učitelům pomoci v překonání jazykové bariéry starší kolegové, kteří absolvovali dříve povinnou ruštinu, nebo přímo učitelé ruštiny.

KDF MFF UK díky ukrajinské kolegyni Natalyi Kazachkové připravila překlad učebních plánů fyziky, jsou dostupné z: Projekt Heuréka – Fyzika se musí zažít! (cuni.cz).

Učebnice a další učební materiály

Učebnice k výuce fyziky pro 2. stupeň základní školy nabízí na svých stránkách nakladatelství Fraus, dostupné z: Učebnice ZDARMA pro ukrajinské děti v ČR | Підручники для українських дітей у Чехії (fraus.cz).

Jazyková podpora

Výzkumníci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) vyvinuli v rekordním čase veřejně dostupný automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou. Cílem projektu je pomoci uprchlíkům z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru a usnadnit jim kontakt v českém prostředí. Překladač je dostupný z Vědci z Matfyzu vyvinuli automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou | Matematicko-fyzikální fakulta (cuni.cz).

K využití matematiky při výuce fyziky může pomoci Odborný článek: Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině (rvp.cz), v článku jsou odkazy na stránky se spoustou materiálů do matematiky i jinam.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Miroslav Bartošek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika