Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co je soutěž, co je hra a kdy je soutěž hrou? Co přináší soutěž do života žáků?
Odborný článek

Co je soutěž, co je hra a kdy je soutěž hrou? Co přináší soutěž do života žáků?

22. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Prýmasová
Spoluautor
Eva Lukavská

Anotace

Úvodní text k seriálu příspěvků hledající odpovědi na položené otázky.
Text je součástí seriálu příspěvků. Navazující články:
Co je soutěž?, Co je hra a kdy je soutěž hrou? a Co přináší soutěž do života žáků?Autorky v jednotlivých příspěvcích chtějí zjistit, zda volené strategie her ve vyučování podporují rozvoj osobnosti žáka, zejména ve smyslu podpory rozvoje klíčových kompetencí. Docházejí k závěru, že odpověď není tak jednoznačná, jak se jeví. Ne vždy je soutěž soutěží konstruktivní, ne vždy je soutěž hrou. Je-li soutěží destruktivní, pak blokuje proces učení, proces rozvíjení osobnosti žáka. Pro učitele je velmi významné být schopen uvažovat o volbě metod ve vztahu k formulovaným cílům a uvažovat také o dopadu zvolených metod na žákovu osobnost.

Slovo úvodem

Tak pojďte děti, zahrajeme si. Jakou soutěž chcete dnes?" Podobné výroky lze slyšet v některých třídách našich škol. Na otázku, proč jsou v daných třídách zařazovány zejména soutěže, dostáváme odpověď: „Děti to chtějí." Opravdu? A chtějí to všechny děti? I ty, co nikdy nevyhrají? A co vlastně člověk prožívá při soutěži? Patřili učitelé ve škole k těm, kteří vyhrávali, či k těm, kteří prohrávali? V této souvislosti nás mohou napadnout další a další otázky.

V současné době, kdy uvažujeme o možnostech podporovat rozvoj klíčových kompetencí nám svěřených žáků, je velmi užitečné klást si výše uvedené otázky. Odpovědi na ně nám umožní lépe reflektovat procesy výuky. Rozhodly jsme se proto věnovat v následujících textech pozornost zejména otázkám soutěže. Textům o spolupráci je v literatuře v současné době věnován dosti velký prostor.

Jak je to se soutěžením a co jím podpoříme v rozvoji osobnosti, bylo pro nás klíčovou otázkou.

Pozn.: Práce je vybranou a upravenou částí diplomové práce Mgr. Lenky Prýmasové, vedené PhDr. Evou Lukavskou, PhD., odevzdané v roce 2007 na katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni.

Použitá literatura:
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management press, 1994. ISBN 80-85603-70-5.
Caillois, R.: Hry a lidé. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-2-5.
Drvota, S.: Od zvířete k člověku. Praha: Panorama, 1979.
Filipec, J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0493-9.
Havlínová, M. - Kopřiva, P. - Mayer, I. - Vildová, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, s r. o., 1998. ISBN 80-7178-263-7.
Houška, T.: Škola je hra! Praha: Tomáš Houška, 1993. ISBN 80-900704-9-3.
Huizinga, J.: Homo ludens. Praha: Mladá fronta, 1971.
Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3.
Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, s r. o., 1997. ISBN 80-7178-167-3.
Kasíková, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: občanské sdružení AISIS, 2005. ISBN 80-239-4668-4.
Kasíková, H. - Valenta, J.: Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování (Pohledy pedagogické). Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. ISBN 80-901660-0-8.
Kopřiva, P. - Nováčková, J. - Nevolová, D. - Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
Koťátková, S.: Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing a. s., 2005. ISBN 80-247-0852-3.
Kraus, J. - Petráčková, V. a kol.: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0982-5.
Krejčová, E. - Volfová, M.: Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-423-5.
Lukavská, E.: Pozor, děti! Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.
Mechlová, E. - Horák, F.: Skupinové vyučování na základní a střední škole. Praha: SPN, 1984.
Nováčková, J.: Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-8-2.
Svobodová, E.: Hra v mateřské škole. Praha: RAABE, řízení MŠ, 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Prýmasová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.