Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kde hledat inspiraci pro začlenění ukrajinských žáků na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Kde hledat inspiraci pro začlenění ukrajinských žáků na 1. stupni ZŠ

25. 4. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Dominika Chalušová

Anotace

Článek nabízí pomoc učitelům 1. stupně základní školy při hledání inspirace pro začlenění žáků z Ukrajiny do jejich tříd. Z velkého množství materiálů, které na podporu těchto žáků vznikají, upozorňuje na některé ověřené zdroje.

V současné době vzniká velké množství materiálů pro podporu začlenění ukrajinských žáků do českých škol. Situace je nesnadná jak pro tyto žáky a jejich rodiče, kteří přišli do neznámého prostředí a mají za sebou traumatizující prožitky, tak pro učitele, do jejichž tříd přicházejí. Neexistuje univerzální recept, jak tuto situaci zvládnout. Záleží na podmínkách konkrétní školy i konkrétní třídy. Potřebu podpory vnímáme ve čtyřech oblastech.

Jazyková podpora

Zásadní při začleňování žáků z Ukrajiny na první stupeň ZŠ by měla být jazyková podpora. Odstranění jazykové bariéry je základním klíčem pro jejich úspěšnou integraci. NPI ČR nabízí na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince metodiky, učebnice a materiály do výuky. Na webu ukrajina.npi.cz  najdete publikaci „Krabička první záchrany pro učitele“, která přináší stručný návod, jak v prvních týdnech po nástupu žáků bez znalosti češtiny postupovat, aby se jim dostalo maximální možné podpory.

Převládající konkrétní myšlení u žáků prvního stupně vede učitele k co největšímu používání obrazového materiálu. Proto lze předpokládat, že nejefektivnější pomůckou pro pochopení významu slov a rozšíření slovní zásoby budou obrázky slovní zásoby, kterou je třeba, aby si žák osvojil. Učitelé se mohou inspirovat na webových stránkách společnosti META, kde najdete např. Pracovní listy pro nečtenáře se slovní zásobou rozdělenou do deseti témat nebo dvoudílný soubor materiálů Hezky česky. Zdarma je možné stáhnout Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka, Výukové materiály pro ukrajinské děti.

Sociální začlenění

Druhou zásadní oblastí pro úspěšnou integraci ukrajinských žáků je začlenění do třídního kolektivu, vzájemné respektování majorit a minorit a nepřehlížení jejich potřeb. Učitel vybírá a zařazuje vhodné aktivity, které celkově napomáhají zdravému klimatu třídy a jednoduššímu začlenění nových žáků. Inspiraci, jak nastavit a udržet bezpečné klima ve třídě, najdete na zapojmevsechny.cz nebo na inkluzivniskola.cz.

Seznámení s reáliemi naší země

Žáci by měli mít příležitost seznámit se s místem, kde nyní žijí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět lze využít materiály České televize. Na svém portálu ČT edu připravila sekci videí s přepisem do ukrajinštiny. K těmto videím jsou připojeny i pracovní listy jak v češtině, tak v ukrajinštině. Cílem videí je především seznámení ukrajinských žáků s naší zemí, přírodou a tradicemi.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dominika Chalušová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Multikulturní výchova