Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Turistický videoprůvodce
Odborný článek

Turistický videoprůvodce

21. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Nela Altman

Anotace

Článek popisuje tvorbu turistického průvodce ve formě videa, jehož tvorba a dovednosti k tomu potřebné byly hlavním cílem vzdělávacího programu Turistický průvodce po Písecku, který vznikl v rámci projektu Spolu nabídneme víc – Inspirace pro život. Program nabízí propojení formálního a neformálního vzdělávání, konkrétně propojení škol a knihovny, s akcentem na regionální výchovu, týmovou spolupráci a jazykové dovednosti žáků.

Popis programu

Program „Turistický průvodce po Písecku“ přináší atraktivní formu zpracování průvodce ve formě videa pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Žáci si v průběhu programu vyzkouší roli regionálního historika, scénáristy, překladatele, kameramana, režiséra a v neposlední řadě střihače. Program by měl motivovat žáky k vyvinutí vztahu k zajímavým místům města Písek, prohloubit znalosti užívání moderních technologií a použití cizího jazyka. Žáci během výukového programu pracují ve skupinách. Kladen je důraz na spolupráci, zároveň je ale prostor pro sebeprosazení, diskuzi a kritické myšlení.

Turistický videoprůvodce – jak na to?

Pokud vyučujete ve třídě, ve které se žáci nemohou odlepit od displejů mobilních telefonů, vyzkoušejte s nimi vytvořit našeho videoprůvodce. Podrobně rozpracovaný program, který je koncipovaný do pěti projektových dní, naleznete na tomto odkaze pod názvem V. Turistický průvodce po Písecku: https://www.knih-pi.cz/vzdelani/projekty/.

1. den Mysterious places – Záhadná místa

První den programu se věnuje odhalování záhadných míst a sběru informací o nich. Žáci formou detektivní hry odhalují jim známá místa ve městě, ve kterém navštěvují školu. Během vytváření programu jsme dbali na to, aby byl přenositelný i do jiných měst, proto jsou pracovní listy a jednotlivé aktivity zaměřující se na regionální místa snadno adaptovatelné na místa ve vašem městě. V našem případě byla zvolena knihovna, kostel a muzeum. Následně žáci zjišťují podrobnější informace o těchto místech a vyhledávají si místní názvy v anglickém jazyce na svých mobilních zařízeních nebo na počítačích. Klíčovým bodem prvního dne je i část zaměřená na seznámení se s průvodcem ve formě videa a jeho náležitostech tak, aby žáci mohli v dalších dnech vytvářet vlastního turistického průvodce v cizím jazyce.

2. den Vytváření scénáře

Druhý den žáci stráví tvorbou scénáře. Zaměří se na slovní zásobu, obraty a gramatické struktury, které mohou využít k popisu vybraných míst. Od této chvíle pracují ve skupině a každá skupina se zaměřuje na jedno vybrané místo. Atraktivní pro žáky je především přesun přímo na místo, o kterém klip natáčejí. Výstupem druhého dne je v každé skupině žáků předpřipravený scénář sestávající se z doporučených anglických názvů a doplněný českými větami tvořícími později audio celého videoklipu.

3. den Překlad scénáře a zkoušky

Třetí den žáci finalizují scénář a z role překladatelů a scénáristů se převtělují do role herců. Jednotlivé repliky scénáře si překládají do cizího jazyka. Aplikují především gramatické struktury a slovní zásobu, kterou si vyhledali a upevnili v předchozích dnech. V našem případě byla cílovým jazykem zvolena angličtina, ale program je snadno převeditelný i do jiného cizího jazyka. V závěru dne si žáci rozdělují role potřebné pro realizaci a nacvičují si repliky v angličtině. Vyučující zde působí spíše jako mentor tak, aby nenarušoval tvůrčí proces žáků. I v následujících dnech je důležité nechat žákům „volnou ruku“, aby se maximálně podpořil jejich kreativní potenciál a dokázali tak plně uplatnit své schopnosti a dovednosti.

4. den Zkoušky na místě, natáčení

Čtvrtý den žáci přistoupí k vlastnímu natáčení. Na začátku dne si vyzkouší, jak mezi sebou komunikují režisér, herci a kameraman a jaké jsou zodpovědnosti jednotlivých rolí. Také si vyzkouší manipulaci s videotechnikou a nacvičí si různé filmové techniky. Dále využijí veškeré přípravy, které vytvářeli v předchozích dnech a které natáčejí na svá mobilní zařízení. Žáci by v tuto chvíli již měli mít jasnou představu, co a kde budou točit, a herci by měli mít naučené své repliky. Většina tohoto bloku tak již probíhá v režii samotných žáků, kteří pod dohledem vyučujícího samostatně pracují na svých záběrech.

5. den Zpracování natočeného materiálu a prezentace

Poslední den se odehrává v improvizované střižně – v počítačové učebně. Po úvodním seznámení se střihačským programem, v našem případě jsme použili volně dostupný software OpenShot Video Editor, žáci zpracovávají svoje výstupy z natáčení. Cílem je vytvořit asi minutové video, které na závěr odprezentují zbytku třídy.

Pokud chcete projekt realizovat, ale odrazuje vás neznalost střihačského softwaru, využijte první hodinu pátého bloku jako výukovou pro vás a vaše kolegy. Hodina obsahuje vzorový projekt s podrobným návodem, jak ho vypracovat, a uživatele seznamuje se všemi potřebnými úkony ve zmiňovaném softwaru.

Výhodou programu Turistický průvodce po Písecku je jeho finanční nenáročnost. Vyučujícímu pro realizaci postačí pouze běžné vybavení učeben (flipchart nebo tabule, interaktivní tabule), počítačová učebna, nakopírované pracovní listy a vlastní mobilní zařízení žáků.

Díky materiální nenáročnosti je možné program realizovat i ve zkrácené podobě či ho začlenit do běžné výuky. Program by vyžadoval pouze jeden nestandardní den, ve kterém by žáci natáčeli videa. Na ostatních činnostech by pracovali v průběhu školního roku v předmětech dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, cizího jazyka a informačních a komunikačních technologií.

V rámci projektu Spolu nabídneme víc – Inspirace pro život (Multioborové a odborné vzdělávání do škol a knihoven) bylo vytvořeno šest vzdělávacích programů pro výuku na prvním a druhém stupni základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Jeden z těchto programů byl vytvořen s ohledem na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně pro žáky nadané. Městská knihovna Písek a partnerské školy ZŠ Tomáše Šobra a ZŠ Cesta společně vytvořily programy zaměřené na regionální témata, která jsou nahlížena v každém z projektů z odlišného pohledu tak, aby programy pokrývaly průřezová témata RVP a podporovaly mezipředmětové vztahy. Další informace a projekty v plném znění naleznete na webových stránkách https://www.knih-pi.cz/vzdelani/projekty/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Nela Altman

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.