Odborný článek

Popletený Smolíček

27. 9. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
Ludmila Bakonyi Selingerová

Anotace

Lekce o popleteném Smolíčkovi je obsah řízené činnosti do MŠ, cílící hravým způsobem na čtenářskou gramotnost a jazykový rozvoj u dětí předškolního věku. Lekce je postavená na všem důvěrně známé pohádce, která dovoluje větší rozsah práce s textem. Činnosti nepostrádají humor a vtáhnou děti do experimentování s pohádkou, formulacemi a jazykem pomocí příběhu, ale i her, cvičení a grafomotorických činností na zahradě.

Popletený Smolíček

Milé děti, dnes si povíme pohádku, ale nebude obyčejná. Bude popletená! Pěkně poslouchejte a pokaždé, když uslyšíte nesmysl, zvedněte obě ruce nad hlavu. Zkuste si je zapamatovat, protože si o nich budeme potom povídat. Nastražte uši, začínáme...

1) Pohádka

V jednom dalekém kraji rostl kdysi hustý les plný vysokých palem. U toho lesa stála chaloupka jako malovaná. Bydlel v ní Smolíček Pacholíček. Ale nebydlela tam s ním máma s tátou ani babička s dědou. Ba ani žádný jiný člověk. Představte si, že o Smolíčka se staral hodný mravenec, kterého zdobily parohy z opravdového zlata.

Mravenec Smolíčka každý den pěkně obstaral, ale potom musel jít na pastvu, aby i sám utišil hlad. Víte, kolik toho takový mravenec musí denně spást? Kopec trávy velký jako trakař! A to zabere pěknou chvíli. Také se musí mravenci často přesouvat, protože kde to spasou, tam musí nechat travičku zase vyrůst. Zkrátka, mají to s obživou těžké.

Vždycky, když odcházel na pastvu, varoval Smolíčka. V lese bydlí zlé princezny a mohly by Smolíčka chtít odnést. Kladl mu na srdce, aby nikomu neotvíral dveře, pokud bude doma sám. Smolíček mravenci všechno slíbil a ten odešel hledat čerstvou pastvinu.

A hleďte, sotva jak mravenec zmizí z dohledu, už se začne kolem chaloupky ozývat kňourání a na dveře ťukání. 

Ach, Smolíčku Pacholíčku, otevři nám svou světničku.

Jen dva prstíčky strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme.

Žadoní tenounké hlásky. Kdepak, mě za nos tahat nebudete. Odpovídá Smolíček a otevřít nejde. Ty se vám pustily do meldování, jéje. Prý si to mravenec všechno vymýšlí a jen nechce, aby si spolu pěkně pohráli. Chudák Smolíček je pořád doma sám, pořádné jídlo tam nemá. Princezny by se o něj jinak postaraly. Zpívaly by mu a malovaly, četly pohádky a pekly buchty a cukrované koblížky. Jen když je pustí dovnitř.

A co myslíte? Nechal se uchlácholit? To si pište! Smolíček váhavě uvolní petlici a chce nakouknout škvírkou ven, ale sotva se dveře pohnou, princezny vpadnou dovnitř a nebohého chlapce chytí. Než bys řekl švec, už s ním pádí do hlubokého lesa. Achich ouvej, co si teď Smolíček počne? Proč neposlechl mravence, když mu dobře radil? Teď už je s ním konec, když ho princezny unáší. Co s ním asi udělají? Určitě mu dají holčičí šaty a budou s ním chtít dělat čajový dýchánek s plyšáčky! Jenom to ne!

Mravenče, mravenče, kdepak tě mám?

princezny přiběhly domů k nám.

Tvého Smolíčka chytily,

domů ho odnesou za chvíli.

Jenže mravenec odešel skutečně daleko a Smolíčka neslyší. Teď mu z maléru nikdo nepomůže a princeznám se snadno podaří ho donést až do jejich tajného růžového zámku.

Tam ale nebylo žádné hraní ani koblížky. Princezny se změnily na čarodějnice! Všechno si ty jedubáby vymyslely, aby ho vylákaly z domu. Posadí ho na tvrdou lavici a začnou topit pod kotlíkem. Místo mlsání si prý upečou dort z něj! Dají tam šlehačku, čokoládu, pendrek i nakládané třešně, cukrové hvězdičky a navrch žloutkový krém. Mňam! Smolíček pláče, prosí a běduje, jezinky se mu však jenom smějí. Už se jim na chlapce sbíhají sliny. Teď už nám, Pacholíčku, neutečeš!

Mravenče, mravenče, kdepak tě mám?

princezny přiběhly domů k nám.

Tvého Smolíčka chytily,

domů ho odnesou za chvíli.

Zavolá z posledních sil Smolíček. Mravenec mezitím přišel domů, našel dveře dokořán a chalupu prázdnou. Hned věděl, která bije, a vydal se Smolíčka do lesa hledat. Napíná uši do všech stran a vida! Najednou slyší jeho volání!

Rozběhne se střelhbitě tím směrem a za okamžik je u zámku ježibab. Vyrazí dveře a báby nešetří. Spočítá jim to pěkně i za minule! Jen ať si příště rozmyslí, než zase půjdou někam škodit! Tak pojď, ty kluku jeden nezbedný. Honem mravenečkovi na záda. Doufám, že ti to už stačilo, abys věděl, že to s tebou mravenec myslí dobře a zbytečně nepřehání. 

Smolíček vyskočil mravenci na záda a pevně ho obejmul. Ty můj mravenče, co bych si bez tebe počal. Pěkně ho pohladil a byl moc rád, že jsou zase spolu. I kdyby příště někdo u dveří sebevíc prosil, radši si zacpe uši a počká na něj. Hop a skok, skočili přes potok a pohádka už skončila, dítka moje rozmilá.

(Nesmysly v pohádce: Palmy v lese, mravenec místo jelena, princezny místo jezinek, hry se Smolíčkem, čarodějnice, na které se princezny promění, pečení dortu)

2) Diskuze

V dnešní pohádce o Smolíčkovi bylo pár nesmyslů. Kolik jste jich napočítali?

 • Kdo se staral o Smolíčka?
 • Proč je to nesmysl?
 • Co bylo místo toho v původní pohádce?
 • Vybavíte si nějaké další nesmysly z pohádky?
 • Líbí se vám více popletená pohádka, nebo původní?
 • Stalo se vám také někdy něco bláznivého?
 • Jaké to bylo?

3) Vymýšlení nesmyslů – jazykový rozvoj

Řekněte nejprve normální slovní spojení a potom děti vyzvěte, aby vymyslely, čím by šly výrazy legračně a bláznivě nahradit. Nahrazujte slovo na konci, vyznačené kurzivou.

 • Lehký jako obláček
 • Krásná jako princezna
 • Měkká a pohodlná postel
 • Výborně uvařený guláš
 • Hodný a přátelský pes
 • Voňavá jako růže

4) Popletené cvičení

Zkuste si s dětmi nesmysly a protimluvy vyjádřit fyzicky. Navrhněte pár obratů k předvedení. Potom děti nechte, aby nesmysly zkusily samy vymýšlet a společně předvádět.

 1. Tancující opice
 2. Závodní vrabec
 3. Lehoučký slon
 4. Bleskurychlý lenochod
 5. Skákající strom
 6. Válející hvězdice
 7. Cválající ryba

5) Grafomotorika na zahradě

Venku na zahradě řekněte každému, aby si našel pět kamínků a klacík. Potom jděte společně do pískoviště a udělejte následující cvičení:

 • Mravenci: Mravence z pohádky vytvořte položením třech kamínků za sebou a dokreslete mu klacíkem tykadla a nožičky. Můžete klacíkem přikreslit další mravence a udělat jich celý zástup.
 • Princezny: Princezny z pohádky vytvořte tak, že položené kamínky budou jejich hlavy a děti jim klacíky dokreslí tělo. Kolem nich mohou nakreslit klacíkem i stromy jako v lese.
 • Dort: Ježibaby si chtěly ze Smolíčka upéct dort. To se jim naštěstí nepovedlo. Děti si ale dort z písku udělat klidně můžou. Buď ho nakreslí klacíkem, nebo rovnou vymodelují z písku. Kamínky ho potom ozdobí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Bakonyi Selingerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 9. 2022
Příspěvek nabízí inspiraci, jak zajímavě a neobvykle pracovat s příběhem. Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí probíhá při soustředěném poslechu textu a diskuzi o něm. Dítě hledá smysl textu, odhaluje nesmysly v příběhu a sdílí své zážitky a zkušenosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Kamínky, klacíky a písek na grafomotorické hry na zahradě.