Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kde vzali indiáni oheň
Odborný článek

Kde vzali indiáni oheň

21. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Zuzana Tascas

Anotace

Krátký příběh, který vypráví mýtus o tom, kde vzali indiáni oheň, jsme využili při projektu o indiánech. Kromě čtení příběhu získaly děti spoustu dalších informací o skutečném životě indiánů z jiných zdrojů. Po dočtení příběhu bylo jejich úkolem říci, zda se jim vyprávění líbilo, a porovnat ho se svým vymyšleným příběhem. Na závěr si děti vymyslely své vlastní indiánské jméno a společně se pustily do výtvarné činnosti spojené s indiánskou tematikou. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíle

Práce s textem je určena zejména pro čtenáře (2.–3. třída), učíme kritické myšlení.

• žáci na základě klíčových slov vymyslí/napíší vlastní příběh

• porovnávají svůj příběh s původním příběhem Kde vzali indiáni oheň?

• porozumí hlavní myšlence příběhu

1. Před čtením

Na úvod rozdáme dětem barevnou kopii jedné ilustrace k příběhu Kde vzali indiáni oheň? z knihy Indiánské příběhy. Děti mají chvíli, aby si obrázek prohlédly a zamyslely se, o čem by mohl příběh, který budeme číst, být. Naším cílem je, aby si udělaly základní představu o prostředí a hlavní postavě příběhu a aby sdílely své nápady se spolužáky.

2. Klíčová slova

Děti se rozdělí do skupin po 2–3 a nabídneme jim několik „klíčů“ k příběhu. Jedním z nich je název příběhu a další slova či sousloví, která hrají v příběhu klíčovou roli (např. Kulhavá noha, oheň, tři překážky, náčelník, …). Úkolem dětí je ve skupinách vymyslet vlastní příběh a klíčová slova jim mají napovídat, kdo je hlavní postava (malý indián Kulhavá noha, který má opravdu nemocnou nohu, jak je patrné i z obrázku), jaká je zápletka příběhu (získat oheň), jaké překážky bude muset hrdina zvládnout (tři překážky) a jak to nakonec dopadne (stane se náčelníkem).

Pomocí zpětné vazby oceňujeme všechny dobré nápady a zápletky, které děti vymyslí. Při této aktivitě jsou zvýhodněny děti, kterým rodiče doma čtou a vyprávějí různé příběhy a které mají představu o tom, jak vypadá dobrý příběh. Dětem, které nemají s příběhy velkou zkušenost, pomůžeme tím, že jim předem řekneme, z čeho se příběh skládá, a pomocí šály nebo delšího kusu látky jim předvedeme, co je to zápletka.

1. Řízené čtení a uvědomění si významu informací: jedná se o text z knihy: Richard, U.: Indiánské příběhy, Thovt, Praha 2008.

Před mnoha a mnoha zimami, když ještě indiáni neznali oheň, žil u Medvědí řeky mladý náčelnický synek. Protože měl od narození jednu nohu kratší a kulhal, říkali mu všichni Kulhavá noha. Všichni se mu smáli…

Otázky: Za co se mu mohli smát? Vzpomenete si na situaci, kdy se někdo někomu smál? – vytváření souvislostí mezi textem a životem

… a pokřikovali na něj: „S takovouhle nohou se nikdy nemůžeš stát naším náčelníkem!“ A tak Kulhavá noha utíkal do lesa, kde se učil docela sám všemu, co musí umět správný indián. Tak se stal z Kulhavé nohy bezchybný střelec, nejlepší lovec a nejudatnější válečník.

Otázka: Co asi umí bezchybný střelec, nejlepší lovec a nejudatnější válečník? – vyjasňování významu slov

Jednoho dne k němu promluvil moudrý kalous ušatý: „Chceš se stát náčelníkem? Pak jdi za Matkou slunce, vezmi oheň a přines ho svému kmeni. Ale opatrně! Cesta je nebezpečná!“

Otázky: Co myslíte, vydá se na cestu? Jaké překážky bude muset překonat? – předvídání, zapojení předchozích zkušeností

A tak se Kulhavá noha vydal na cestu. Zanedlouho došel k hluboké propasti, která mu ale nenaháněla vůbec strach. Pokácel strom, směle po něm přešel a pokračoval dál ve své cestě. Na prérii musel čelit tříhlavému chřestýši. Ale i tentokrát si věděl rady. Zkrotil hada holí a nacpal ho do pytle.

Otázka: Proč nacpal chřestýše do pytle? – interpretace hrdinova chování

Znenadání na něj zaútočil jednooký sokol. Ale Kulhavá noha rychle popadl síť, hbitě ho spoutal a vzal s sebou.

Otázky: Proč si s sebou vzal i jednookého sokola? Připomíná vám to nějaký jiný příběh, který znáte? – interpretace hrdinova chování a vytváření souvislostí mezi texty

Nakonec Kulhavá noha dorazil až k příbytku Matky slunce. „Velice ti děkuji, že jsi pochytal tyhle nestvůry, aby už žádná z nich nemohla páchat žádné zlo,“ řekla. „Vezmi si jako odměnu za své služby sluneční paprsek a dones ho svému kmeni.“ Kulhavá noha poděkoval matce slunce a pospíchal směrem ke své vesnici.

Otázka: Co se asi stane ve vesnici? – předvídání

To bylo ale radosti, když Kulhavá noha přinesl svému lidu oheň. Nyní už mohli indiáni své úlovky opékat a vařit. A když nastaly studené zimní noci, už nemuseli více mrznout. Indiáni slavili svátek ohně a z Kulhavé nohy udělali svého náčelníka: náčelníka Zlaté slunce!

Otázka: Co se doopravdy stalo? – shrnutí příběhu

2. Reflexe

Požádáme děti, aby se vrátily do skupinek, ve kterých vymýšlely svůj vlastní příběh podle klíčových slov, a společně sdílely, co si o příběhu myslí a jak se jim líbil. V tuto chvíli mají příležitost příběh ocenit nebo naopak zkritizovat. Může se totiž stát, že jejich původní text byl velmi dobrý a z toho přečteného jsou naopak zklamané. Také děti upozorníme, že některé příběhy jsou mýty, ve kterých mnohé zůstává zahaleno tajemstvím – např. jak Kulhavá noha věděl, že s sebou má brát podivná zvířata, kterým čelil.

Druhým úkolem je porovnat vlastní a čtený příběh a najít nějakou shodu a rozdíl (např. náš indián se také stal náčelníkem, musel překonat jiné překážky, …).

3. Výtvarná činnost

S dětmi si společně můžeme vyrobit náčelnickou čelenku, kdy každé dítě nakreslí a ozdobí jedno pero na čelence.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 3. 2022
Příspěvek je kvalitním doporučením pro učitele, jak se věnovat podpoře porozumění čtenému, tedy aktuálnímu tématu didaktik. mezi těmito text je uvedený příspěvek kvalitní, průměrně originální, ale velice snadno adaptovatelný pro jakékoliv školy. Autorce jsem doporučil, aby se ve svých příspěvcích pro příště hlouběji zaměřila na činnost učitele. Kupříkladu reflexe je v příspěvku pojata velmi kvalitně, stojí totiž na samostatné a zodpovědné spolupráci skupin žáků. Doporučení týkající se role a činností učitele v těchto pasážích by se mohla týkat například toho, jak může podporovat kritické diskuse ve skupině, kde se žákům nechce, nebo se jim nedaří..., jak se může sám efektivně zapojit do skupinové práce, aniž by narušil mentální zapojení žáků apod. Autorka může při tom samozřejmě vyjít i z vlastní zkušenosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení