Odborný článek

Pavouků se nebojíme

22. 9. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
MgA Zuzana Tascas

Anotace

Hlavním cílem příspěvku je vnímat krásu přírody zejména v době babího léta a umět ji chránit. Vedlejším cílem potlačit u dětí strach z pavouků, naučit se pracovat s lupou, využít ke hře a činnostem odpadový materiál, rozvoj fantazie, hrubé a jemné motoriky, jazyková průprava, trénink paměti a rozvoj myšlení. Výstupem aktivity jsou nové vědomosti, výtvarná dílna, pavoučí stopovačka. Přínosem pak zvýšené povědomí o ochraně životního prostředí, použití získaných vědomostí i dovedností při dalších aktivitách a činnostech v průběhu roku.

Charakteristika projektu:

Vydáme se s dětmi do pavoučí říše a připravíme pro ně pavoučí týden plný hádanek, pohádek, povídání, malování, cvičení a výlet do přírody ve stylu „stopovačky“, kde budou plnit úkoly na pavoučí téma. Ve školce/škole si můžeme vytvořit pavoučí koutek, kde naše výtvory a jiné aktivity nafotíme, a o obrázky se podělíme s rodiči nebo ostatními třídami.

Pavučina na celý týden – v prostoru celé herny ve výši ramen dětí natáhneme prádlovou gumu, která vytvoří „pavučinu“. Pavučinu děti pokryjí kusy látek (např. krepovým papírem) a vytvoří pomyslnou střechu. Tento prostor využijeme ke společným aktivitám a povídání.

 • Na začátku projektu motivujeme děti příběhem o koťátku, které pozorovalo a objevovalo svět. Všimlo si i krásné pavučiny. Chtělo se také naučit takhle plést sítě, ale neumělo to. Tak si ji alespoň chtělo odnést domů a mít tu krásu jen pro sebe. Jak to dopadlo, si teď povíme podle básničky.

Básnička s pohybem: Kotě a pavouk

Malé kotě sedí v botě. – sed ve vzporu klečmo jako kočka

Tiše kouká na pavouka, – pohyby hlavy doprava a doleva

jak si v bytě dělá sítě. – ve vzporu klečmo pohyby zápěstí dokola a do upažení

Potom chytí klubko nití. – pomyslné klubko chytit ze dřepu do stoje

Zapletlo se – už je v síti. – zatočit se kolem své osy a pak zpět do dřepu

 • Zvědavá byla nejen kočička, ale také děti jsou zvědavé a chtěly by se toho o pavoučcích dozvědět co nejvíce… – otázky k diskuzi, které si děti mohou vytáhnout z pavoučkovy sítě (např. síťová taška).

Kam se pavouček, berušky nebo včelky schovávají v zimě?

Proč si pavouci tkají sítě?

Jaký je rozdíl mezi městem a lesem?

Jak můžeme chránit přírodu?

Jaké jsou změny v přírodě na podzim?

Jak se připravují zvířátka na zimu?

Jaké je počasí na podzim?

Aktivita: třídění odpadu – k aktivitě můžeme využít připravený nezávadný materiál ke třídění nebo třídíme a přiřazujeme listí ke stromům.

 • Pavoučí hledání/stopovačka – hra s překonáváním různých překážek a drah (ve třídě, na zahradě, v lese) s plněním různých úkolů, které jim připravil pavouček František. Každé nalezené místo má svůj úkol a při správném plnění jsou děti odměněny smějícím se pavoučkem. Nakonec mohou najít schovaného pavoučka Františka a odnést si ho do tepla přezimovat a přinést si tak ono bájné štěstí.

Příklady úkolů k plnění: můžeme opakovat různá témata nebo nově získané informace o pavoucích.

 • najít a pojmenovat druhy stromů / poznat stromy podle listů
 • pojmenovat podzimní květiny
 • pojmenovat ptáky, kteří odlétají do teplých krajů
 • sestavit obrázek z přírodnin
 • kolik nohou má pavouk
 • mají pavouci tykadla
 • čím se pavouci živí
 • jak jsou pavouci užiteční

 • Nakonec si mohou děti společně vytvořit pavučinu přátelství – děti si mezi sebou posílají klubíčko vlny nebo provázku a vytvoří tak pavučinu přátelství. Před posláním klubíčka dalšímu může každé dítě splnit nějaký úkol. Cílem je, aby každé dítě drželo pevně svůj konec, aby se pavučina neroztrhla. Budujeme mezi dětmi pocit sounáležitosti s ostatními / každý dílek je důležitý a má svůj smysl.

Příklady úkolů:

 • dítě řekne/zazpívá své jméno a příjmení
 • řekne, co roste v lese
 • řekne, kdo žije v lese
 • řekne počáteční nebo koncovou hlásku ve slově
 • řekne postavu z pohádky

Náměty na pobyt venku:

 • obtáčení větviček barevnými provázky
 • pozorování pavučin, pavoučků a dalšího hmyzu pomocí lupy
 • natáhnout lano mezi stromy – chůze podél lana se zavázanýma očima / přehodit míč, šišku, překročit, přeskočit, podlézt

Náměty na výtvarné a pracovní činnosti:

 • pavouček z ruličky od toaletního papíru – po stranách přilepíme osm dlouhých proužků papíru 2x zalomených nebo přehnutých a velké oči
 • malba pavoučí sítě a pavoučka – využití různě silných štětců nebo využití techniky otisku přeložené čtvrtky, kresba pavoučků pomocí tuší a špejlí / fixem nebo můžeme použít barevná víčka od PET lahve, která nabarvíme černou barvou, a dokreslíme hlavu a nožičky
 • pavučiny s pavoukem – štětcem a klovatinou nakreslíme pavučinu a necháme zaschnout, pak vybarvíme suchým pastelem a rozmažeme, spláchneme pod sprchou (pavučina zůstane bílá, klovatina se vymyje)
 • pavučiny – svážeme 2–3 špejle uprostřed k sobě vlnou, špejle roztáhneme do hvězdice a jednu špejli po druhé obtáčíme vlnou – tkáme pavučinu, můžeme střídat barvy, tkát hustě u sebe nebo řídce
 • sestavování pavučiny ze špejlí, klacíků
 • modelování pavučiny – dlouhé, tenké válečky
 • namotávací pavoučci – přitáhnout vyrobeného pavoučka přivázaného na cca dvoumetrové niti ke klacíku – prsty otáčet klacíkem a namotávat provázek jako na cívku a tím přitahovat pavoučka k sobě (popř. uspořádat pavoučí závody po nácviku)

Náměty na pohybové aktivity:

 • pavoučí překážková dráha – ve třídě nebo na zahradě vytvoříme překážkovou dráhu z různého dostupného materiálu – použití lan, provazů, klubíček vlny, gumy, které můžeme různě přivázat a proplést
 • vytvoření jednoduché pavučiny – děti chodí bez bačkor po laně a odříkávají některou z básniček – procvičování klenby a udržení rovnováhy
 • pohybová hra 1 – hra „Pavouk a mouchy“ (obdoba hry „Na vlky a ovečky“) s říkankou: „Mouchy, mouchy, lítejte, do sítě se chytejte!“
 • pohybová hra 2 – učitelka vymezí uprostřed hrací plochy kruh, který představuje pavučinu. Ve středu kruhu je dítě – pavouk a ostatní děti – mouchy přebíhají přes kruh sem a tam. Pavouk je může chytit pouze v prostoru pavučiny.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 9. 2022
Příspěvek nabízí pestré činnosti, které jsou propojeny tématem "poznávání a ochrana přírody".

Hodnocení od uživatelů

Annabela Matejovičová
18. 4. 2024, 05:53
5 z 5
Veľmi nápaditá aktivita. Páči sami takáto výuka. Super.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)