Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Počasí u nás a ve světě (předškolní vzdělávání)
Odborný článek

Počasí u nás a ve světě (předškolní vzdělávání)

27. 6. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek seznamuje s tématem počasí tak, jak je vyučován v mateřských školách v Polsku. Domnívám se, že článek přináší zajímavou inspiraci i pro učitelky mateřských škol u nás.

Počasí u nás a ve světě (předškolní vzdělávání)

Tento článek popisuje výuku tématu Počasí tak, jak jsem ji zažila v polské mateřské škole.

Mateřská škola evangelická (Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego), ve které učím.

Počasí, které se každým dnem mění, je pro děti zajímavým objektem ke zkoumání. Děti se již od mateřské školy učí charakterizovat, popisovat a poznávat počasí i meteorologické jevy. V každé třídě v polských mateřských školách visí na stěně kalendář počasí, do kterého děti zaznamenávají, jaké je dnes počasí. Zapisování počasí se děje pomocí symbolů.

Tato činnost se provádí vždy ráno v rámci ranního kruhu, a to ve všech věkových skupinách – od nejmladších dětí po nejstarší. (V polských mateřských školách jsou děti rozděleny do věkově homogenních skupin, v mateřské škole je tedy třída dětí dvouletých, třída dětí tříletých, třída dětí čtyřletých, třída dětí pětiletých a třída dětí šestiletých. Na základní školu děti v Polsku nastupují obvykle až v sedmi letech, ale existuje i možnost zapsat k docházce do základní školy dítě šestileté, čehož někteří rodiče využívají.) V každé věkové skupině se zvyšuje počet jevů, které mají děti zaznamenávat, spolu s tím, jak se rozšiřují znalosti dětí o daném tématu.

Kalendář počasí v mladší skupině (děti dvouleté a děti tříleté):

Děti ještě neznají všechny odlišnosti týkající se počasí a jednotlivých meteorologických jevů, rozlišují prozatím pouze několik základních meteorologických jevů – nejčastěji zde do kalendáře počasí zaznamenáváme: slunečno, déšť, sněží, zataženo.

Pokud slunce svítí, dítě do kalendáře počasí k tomuto dni namaluje slunce. Pokud je zataženo, dítě nakreslí dva mraky. Pokud prší, dítě nakreslí obrázek mraku s kapkami deště. Pokud sněží, dítě nakreslí obrázek mraku se sněhovými vločkami.

Pro kalendář počasí je vhodné používat mazací tabulky a fixy. Mazací tabulky musí být umístěny na stálém, viditelném místě.

Je také možné namísto toho, aby děti symboly malovaly, použít korkovou tabuli s papírovým kalendářem počasí, do které budou již děti jen špendlíky zapichovat obrázky se symboly znázorňující, jaké počasí dnes panuje. Tyto obrázky lze koupit, nebo vytisknout z internetu.

Kalendář počasí ve střední skupině (čtyřletých a pětiletých):

Do tohoto kalendáře počasí děti zaznamenávají již více symbolů. Přibyly meteorologické jevy, jako jsou bouřka a duha. Děti už vědí, že ne každý déšť je doprovázen hromy a blesky. V kalendářích počasí v těchto skupinách nechybí ani obrázek deště s duhou. Do kalendáře počasí je ještě zaznamenáván také nový meteorologický jev, a to větrno, symbol stromu naklánějícího se ve větru.

Kalendář počasí v nejstarší skupině (šestileté děti):

Děti již rozlišují rovněž sílu poryvu větru od slabého po silný. Do kalendáře počasí je síla větru zaznamenávána pouze v případě větrného počasí, a to symbolem stromu naklánějícího se ve větru. Děti zaznamenávají také teplotu vzduchu, kterou rozlišují na horko, teplo, chladno a velmi chladno. Teplota vzduchu je zaznamenávána takto: pokud je horko, nakreslí se k tomuto dni oranžový panáček, pokud je teplo, žlutý panáček, pokud je chladno, světle modrý panáček a pokud je velmi chladno, tmavě modrý panáček.

Před samotným zaznamenáváním počasí do kalendářů počasí je třeba děti uvést do tématu.

Jak na to?

Seznámení s tématem: „Jaké počasí bude zítra?“

V rámci ranního kruhu si děti s učitelkou povídají, jaké je dnes počasí, jaké počasí mají rádi, jaké nemají rádi.

Poté učitelka zadá dětem otázku: Jaké počasí bude zítra? Děti se zamýšlejí nad danou otázkou a představují svou prognózu počasí na následující den. Učitelka následně na mobilu nebo na počítači (zde může využít interaktivní tabule, takže informace budou pro všechny děti lépe viditelné) vyhledá předpověď počasí na další dny a spolu s dětmi rozluští symboly, které představují dané počasí a meteorologické jevy, a společně si odpoví na otázku, kterou učitelka kladla dětem na začátku: „Jaké počasí bude zítra?“

Pochopitelně je zapotřebí dětem symboly, které znázorňují jednotlivé meteorologické jevy, označují počasí, detailně, důkladně a srozumitelně vysvětlit. Pro tento účel je nutné využít obrázků a fotografií.

Učitelka za pomocí obrázků (může použít fotografie nebo multimediální prezentaci na interaktivní tabuli) dětem podává různé informace na téma počasí a roční období. Cílem prezentace je seznámit děti s počasím a představit jim jednotlivá roční období a jejich charakteristiky. Vhodné je představovat jednotlivá roční období a počasí, které je pro dané roční období charakteristické, za pomocí obrázků či fotografií. Vhodné je pobídnout děti k tomu, aby popsaly, co na daných obrazcích/fotografiích vidí. Pomocí prezentace děti seznámíme také se symboly používanými v souvislosti s počasím, jako je slunečno a symbol sluníčka, polojasno a symbol sluníčka z části překrytého mráčkem, sněžení a symbol mráčku a z něj padajících sněhových vloček, zataženo a symbol dvou mráčků apod.

Dále můžeme s dětmi propojit dané téma počasí také s tím, jaké oblečení je vhodné si obléci, pokud venku panuje následující počasí. Diskutujeme s dětmi o tom, jaké oblečení je vhodné si obléci do daného počasí, jaké oblečení je vhodné pro dané roční období, jaká obuv je vhodná do daného počasí, jaká obuv je vhodná pro dané roční období.

Pro upevnění těchto vědomostí, které jsme dětem předali v rámci diskuse, zvolíme úlohu „přiřazovačku“ spočívající v přiřazování obrázků vhodného oblečení k symbolu daného počasí či obrázku daného ročního období.

Zde by bylo vhodné na magnetickou tabuli připevnit symboly počasí a rovněž obrázky různého oblečení a obuvi, přičemž jednotlivé děti přiřazují pod každý ze symbolů počasí vhodné oblečení a obuv.

Podobně také můžeme postupovat v případě vhodného oblečení pro danou roční dobu. Opět můžeme na magnetickou tabuli připevnit fotografie či obrázky znázorňující jednotlivá roční období a k nim jednotlivé děti přiřazují obrázky vhodného oblečení a obuvi. Při těchto aktivitách je důležité dbát na to, aby děti přicházely k magnetické tabuli po jednom, aby jedno dítě přiřadilo vždy jen jeden kus oblečení/obuvi, a aby se tak všechny děti, které chtějí jít k tabuli, u tabule vystřídaly.

Počasí u nás i jinde

Když jsou děti detailně seznámeny s daným tématem, znají symboly znázorňující počasí a různé meteorologické jevy, můžeme s nimi začít vést kalendář počasí, do kterého zapisujeme každé ráno v rámci ranního kruhu, jaké dnes panuje počasí. Pro kalendář počasí je vhodné používat mazací tabulky a fixy nebo korkovou tabuli s papírovým kalendářem počasí, do které budou již děti jen špendlíky zapichovat obrázky se symboly znázorňující, jaké počasí dnes panuje. Mazací tabulky i korkové tabule musí být umístěny na stálém, viditelném místě.

Podobně jako si vedeme kalendář počasí, můžeme v rámci této činnosti zaznamenávat a porovnávat spolu s dětmi, jaké panuje počasí u nás, v naší lokalitě a na jiných místech v rámci České republiky či jinde ve světě.

Děti mají k dispozici na korkové nástěnce, která je umístěna v blízkosti mazací tabulky s kalendářem počasí, zavěšenou mapu ČR a každý den, například ráno v rámci ranního kruhu zaznamenávají, nejen jaké je počasí v dané lokalitě, ve které se nacházejí, ale rovněž mohou s pomocí učitelky na internetu zjišťovat, jaké je počasí v různých částech ČR.

Jaké panuje počasí na jednotlivých místech v ČR, můžeme zjišťovat například na následujících webových stránkách, na kterých je počasí panující v různých lokalitách v ČR symbolicky znázorněno, a to pomocí symbolů, které děti již znají:

https://www.in-pocasi.cz/

https://pocasi.idnes.cz/

https://www.meteocentrum.cz/

https://pocasi.seznam.cz/ 

Zjištěné informace poté pomocí papírových symbolů zapíchnutých špendlíčky na daná místa děti zanášejí do mapy.

Podobně můžeme také na korkovou nástěnku zavěsit mapu světa a každý den, například v rámci ranního kruhu zjišťovat, jaké panuje počasí v různých částech světa. Zjištěné informace potom opět pomocí papírových symbolů zapíchnutých špendlíčky na daná místa děti zanášejí do mapy světa.

Jaké panuje počasí na jednotlivých částech světa, můžeme zjišťovat například na následujících webových stránkách, na kterých je počasí panující v různých částech světa symbolicky znázorněno, a to pomocí symbolů, které děti již znají:

https://www.accuweather.com/cs/world-weather

https://meteobox.cz/svet/

Při zjišťování počasí v jednotlivých částech světa dětem vysvětlujeme, proč dochází k tomu, že je na různých částech světa rozdílné počasí. Dětem vysvětlíme, proč někde sněží a někde je horko a slunečno.

Aby děti lépe pochopily, proč je na různých částech světa různé počasí, proč někde sněží a někde je horko a slunečno, můžeme využít video, které vzniklo v rámci velmi zdařilého projektu ČT Edu. Toto video nese název „Proč je zima v zimě?“.

Odkaz na video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/5257-proc-je-v-zime-zima 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 6. 2022
Příspěvek nabízí inspiraci k činnostem zaměřeným na seznamování dětí předškolního věku s tématem "počasí".

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Pedagogika