Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Koloběh vody v přírodě (pro mateřské školy)
Odborný článek

Koloběh vody v přírodě (pro mateřské školy)

20. 6. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek se zaměřuje na aktivity dětí v mateřské škole na téma koloběh vody v přírodě. Nejprve přibližujeme dané téma pomocí pohádkového příběhu „O dešťové kapičce“ či krátké rýmované pohádky „O kapičce“. Následuje důkladnější vysvětlení daného tématu, v rámci kterého použijeme fotografie a krátká videa. Vše zakončíme pohybovou hrou na téma koloběh vody v přírodě.

Následující článek přináší inspiraci k aktivitám dětí v mateřské škole na téma koloběh vody v přírodě. Aby děti tomuto tématu dobře porozuměly, dokázaly si jej představit a pochopit, je velmi důležité jej správně uchopit. Nejlépe tak, že si budou moci dané téma co nejvíce prožít. Téma jim krásně přiblíží pohádkový příběh „O dešťové kapičce“ či krátká rýmovaná pohádka „O kapičce“, které dětem názorně ukážou, jak probíhá koloběh vody v přírodě. Pohádkový příběh, jako součást dětského světa, děti zaujme. Pro důkladnější vysvětlení daného tématu pak použijeme fotografie a krátká videa. Vše zakončíme pohybovou hrou na téma koloběh vody v přírodě, v rámci níž děti představují kapky vody. Hra jako jedna z nejpřirozenějších činností dětí předškolního věku pomůže dětem si plně zafixovat průběh koloběhu vody v přírodě.

Hlavní řízenou činnost na téma koloběh vody v přírodě započneme motivační pohádkou, která dětem krásně přiblíží koloběh vody v přírodě.

Pro tento účel můžeme využít krátkou rýmovanou pohádku.

Pohádka „O kapičce“

Povím Vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání, když ji slunce zahřeje,

na páru se promění, kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků. Je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško, zahromuje „stačí!“

Kapička se změní v deštík, pláštěnku ti zmáčí.

Tenhle příběh nemá konec, není za ním tečka,

kapka steče do potůčku a zas dokolečka.

Můžeme také využít tuto delší pohádku.

O DEŠŤOVÉ KAPCE

Majka ležela ve své postýlce a byla hrozně smutná. Před několika dny venku zmokla, nastydla a teď měla rýmu a teplotu. Všechny děti si hrají, dovádějí a ona je tu sama a nudí se. Bylo to k vzteku nebo k pláči. Majka, to tak trochu střídala. Chvilku jí bylo smutno a chvilku se zlobila na ten protivný déšť, který ještě stále padal za oknem. Otočila se k němu zády. Ať vidí, že o něj nikdo nestojí! A v tom zaslechla slabé klepání na okenní sklo. Proč jsi tak smutná? Zeptala se kapka. Majce vyhrkly slzy do očí. Vzdorovitě si je otřela pěstičkou a odsekla: „Ještě se ptej! Vy kapky za to můžete, že jsem nastydla, a nemohu za kamarády!“ Kapička si opřela bradu o dlaně a odpověděla: „To je mi moc líto. Ale zem byla po létu hrozně vyschlá a rozpraskaná a květiny trpěly žízní. Proto jsme musely seskočit z mraků a dát jím napít. Ale jestli se tu sama nudíš, tak já tu budu s tebou. Podívej, co dovedu! „Kapička seskočila z parapetu, nasedla na jeden osamělý sluneční paprsek a rozjela se na něm kolem okna. Za ní zůstávala jako široká pestrá pentle nádherná duha. Majka se rozesmála a nadšeně zatleskala. Takovou duhu ještě neviděla, a dokonce ji měla tak blízko, že si na ni mohla sáhnout! Kapička seskočila z paprsku a vrátila se na okno. Sedla si vedle Majky a vyprávěla jí o svých cestách. Ani bys nevěřil, kolik toho taková dešťová kapka zažije. Proplula velikou řeku od pramene až k moři, omývala pláže tropických ostrovů, letěla v mracích nad oceánem, jako vločka sněhu se snesla do vysokých hor, kde ji děti zabalily do sněhuláka, jako krystalek ledu plula s velikou krou až k severnímu pólu, viděla spoustu měst, zemí a kontinentů, svezla se na ocasu obrovského tygra, který ji setřel z orosené trávy. Majka poslouchala, kapička vyprávěla a najednou byl večer. A druhého dne přišla kapička znovu a zase Majku bavila až do večera! Třetí den už Majka cítila, že je zase zdravá. A protože byl krásný den bez mráčků, vesele běžela za kamarády. Od té doby se už na déšť nezlobí. Sedává u okna a přemýšlí o kapkách. Představuje si, odkud která asi přiletěla a co prožila. A ani trošku se při tom nenudí.

Následně učitelka s využitím fotografií a obrázků (může použít fotografie/obrázky nebo multimediální prezentaci na interaktivní tabuli) podává dětem základní informace na téma koloběh vody v přírodě. Cílem je podrobněji seznámit děti s tématem. Vhodné je pobídnout děti k tomu, aby popsaly, co na daných obrazcích/fotografiích vidí.

Pro lepší názornost pro dovysvětlení tématu můžeme použít některé z těchto zdařilých videí:

a) https://edu.ceskatelevize.cz/video/250-kolobeh-vody – toto video pochází z projektu ČT EDU. Pořadem nás provázejí dva herci, kteří zde vystupují v roli otce s dcerou. V rámci pořadu otec se svou dcerou hledají odpověď na otázku, k čemu potřebuje příroda vodu. Seznamují děti s ekosystémem a koloběhem vody v přírodě. Názorně ukazují, jak vznikají mraky a co se děje s dešťovými kapkami. Líbí se mi i estetická stránka programu, začátek videa působí až poeticky.

b) https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M – animovaná pohádka o koloběhu vody v přírodě pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Hlavními představiteli jsou kapička Evička, její bráška Pepíček a jejich babička-mráček. Kapička Evička se svým bráškou žádají po babičce, aby jim vyprávěla pohádku, a ta jim vypravuje pohádku o planetě Zemi, důležitosti vody pro život na Zemi a následně seznamuje s koloběhem vody v přírodě.

c) https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 – v tomto videu Paxi, vesmírný objevitel, poznává koloběh vody na zemi. Video je vhodné pro děti od 6 let, doporučila bych ho tedy pro předškoláky.

d) https://edu.ceskatelevize.cz/video/4749-s-moudronosem-za-pitnou-vodou – toto video rovněž pochází z projektu ČT EDU. Pořadem náš provází klaun Moudronos, který nám názorně představí koloběh vody v přírodě. Ve videu nás také seznámí s tím, proč je voda důležitá a proč s ní nemáme plýtvat. Ačkoliv je tento pořad primárně určen pro žáka prvního stupně základní školy, domnívám se, že je vhodný také pro předškoláky, že i jim dokáže pro ně srozumitelnou formou podat dané téma.

e) https://edu.ceskatelevize.cz/video/1591-voda-v-krajine – toto video rovněž pochází z projektu ČT EDU. Jedná se o animovaný film, který vysvětluje cyklus vody v krajině a připomíná, kde všude je voda potřeba a jak se spotřebovává. Ačkoliv je tento pořad primárně určen pro žáka prvního stupně základní školy, domnívám se, že je vhodný také pro předškoláky, že i jim dokáže pro ně srozumitelnou formou podat dané téma.

Po zhlédnutí videa dětem klademe následující otázky, abychom zjistily, co si zapamatovaly a zda vše pochopily:

- Odkud padá na Zem voda?

- Kde všude je voda, kde ji můžeme vidět?

- Kdo potřebuje k životu vodu?

- K čemu slouží voda, k čemu ji používáme?

Pohybová hra na téma koloběh vody v přírodě

Děti představují kapky vody. Nejprve pomalu pobíhají po prostoru herny. Učitelka říká, co prožívá kapička vody, a ukazuje dětem a slovně komentuje činnost, kterou mají vykonat. Učitelka říká: „Vyjde sluníčko, které kapičky vody zahřívá. Kapičky se zastaví a nechají, ať na ně padají sluneční paprsky. Voda se odpařuje do vzduchu, nejprve se vypařuje pomalu (napodobujeme stoupání kapek do vzduchu a poskakujeme snožmo na místě), pak se vypařuje čím dál rychleji (nyní poskakujeme snožmo na místě rychleji). Nyní je ve vzduchu spousta vodních kapek, které se začnou spojovat a vytvoří mrak. Také my se začneme sdružovat do dvojic a tyto dvojice se pomalu spojují, až vytvoří tady na koberci oválný mrak. Mrak se pomalu pohybuje po obloze, proto se i my začneme jako ten mrak pomalu točit dokola. Najednou začne do mraku foukat vítr, proto se náš „mrak“ točí rychleji a rychleji. Mrak je najednou plný vody, proto se náš „mrak“ zvětšuje, zvětšuje, až praskne (pustíme se), a začne pršet. Prsty naznačujeme kapky a klesáme na koberec do lehu na záda.

Když děti leží na koberci, můžeme této chvíle využít k relaxačnímu cvičení. Vhodná je například relaxace spojená s tématem vody. Může to být relaxace při poslechu vážné hudby, například úryvku ze symfonie Vltavy od Bedřicha Smetany. Můžeme také využít relaxační hudby se zvuky vody (např. doporučuji tyto odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=MwIJi-maroo, https://www.youtube.com/watch?v=gYVZthgKzeA, https://www.youtube.com/watch?v=IJvPkiIcksU). 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 6. 2022
Příspěvek nabízí inspiraci k tématu "koloběh vody v přírodě". Článek přináší užitečné odkazy, které lze využít při činnostech s dětmi předškolního i mladšího školního věku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije