Odborný článek

Světošlápek

21. 2. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova
Spoluautor
Tomáš Tarant

Anotace

Program je inspirován známou PC hrou Staň se Světošlápkem, která je naučná a vhodná i pro děti předškolního věku (6–7 let). Děti se stávají cestovateli, mají svůj pas a navštěvují různé kontinenty, kde se zabydlují a seznamují s místní kulturou. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti, vyhledávání v knihách a orientaci na mapě. Projekt lze rozvíjet do delšího měsíčního nebo prázdninového bloku témat. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cestovní pas

Každé dítě dostane vytištěný pas, do kterého si nalepí donesenou fotografii, napíše jméno, kam bude sbírat razítka jednotlivých zemích. Místo fotografie lze kreslit i vlastní obrázek sebe. Viz příloha

Autor díla: Kateřina Filkova

Kufr na cesty

Co si s sebou vezmeme na cesty? Kimova hra s předměty vhodnými pro cestování (např. mapa, kompas, batoh, baterka, peněženka). Nejdříve si s dětmi popíšeme jednotlivé předměty, k čemu při cestování mohou sloužit, jak se používají. Poté hrajeme hru na odjezd a balení. Děti si mají zapamatovat, co leží na zemi, a postupně skrýváme jeden z předmětů.

Jako pomůcku můžeme použit nějaký starší kufr, který si děti mohou vyzdobit, polepit.

Vyrážíme na cestu

Pomůcky: cestovatelské polštářky, mapa světa (kontinenty), letadlo

Cílem je: Poznávání a seznamování se širším životním prostředím. Vytváření poznatků o kulturě, technickém prostředí a rozmanitosti kultur. 

Učitelka si připraví pro děti mapu světa s rozlišenými barvami kontinentů. Ve stejných barvách připraví i házecí kostku nebo jinou losovací možnost. Podle barvy, která padne, nasedneme na kouzelné cestovatelské polštářky (děti si mohou vyrobit z vystřižené látky malý kruhový podsedák, napíší si na něj počáteční písmeno svého jména) a letíme na nový kontinent. Pomocí hračky letadla (nebo papírového letadla) děti určí kontinent, k němuž zrovna doletěly.

Děti si ze seznamu námětů vyberou aktivitu vhodnou věku a možnostem. Za splněnou činnost si natisknou do pasu razítko.

Pro inspiraci mapa kontinentů:

Autor díla:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Continents_by_colour.png
Citace 28. 1. 2020. Public domain

Amerika – červená barva

Náměty na aktivity:

 • Skládání vlajky (střídání pruhů, červená a bílá, hvězdy) – předmatematické představy, posloupnost.
 • Orel bělohlavý – národní pták, prohlížení obrázků, zajímavostí. Hra: Ulov myš – děti jsou orlové a na zemí jsou malé myšky na poli. Orel má za úkol sebrat do pařátů takový počet myší, jaký učitelka zadá.
 • Párování hvězd – viz příloha. Děti mají za úkol doplnit druhou symetrickou polovinu hvězdy.
 • Mrakodrapy – děti dostanou sadu kartiček s předlohou mrakodrapu, který má různě barevná patra. Skládat mohou z dřevěných kostek, Lega, jiné stavebnice.

Asie – žlutá barva 

Náměty na aktivity:

 • Velká čínská zeď – povídání a zajímavosti o ní, stavění z kostek, cihliček, polykarpovy stavebnice – přes celou třídu, školku, venku na zahradě. Děti mohou krokovat – kolik kroků.
 • Rybí drak koinobori „plavou“ ve vzduchu, jsou to větrné rukávy, které se tradičně vytahují na Den dětí v Japonsku. Na roličky od toaletního papíru děti mohou nalepovat kruhy z hedvábného papíru… Vznikají tak šupinky, dokreslíme oči a ocas.
 • Japonské hůlky – nácvik jemné motoriky a přesnosti, počítání korálků na obrázku a stejný počet korálků dát pomocí hůlek do misky.
 • Skládání tangramů – původ hlavolamu vznikl v Číně, kdy řemeslník upustil dlaždici, ta se rozbila na sedm kusů a snažil se ji složit. Připravíme pro děti také dlaždici z papíru, dřeva, keramiky, plastu, ... Pomocí kombinace geometrických tvarů skládáme různé plošné obrazce.

Austrálie – zelená barva

Náměty na aktivity:

 • Aboriginalové – tečkování obrazů. Děti si na papír pomocí šablony obkreslí nějaké typické australské zvíře (klokan, ještěrka, ..., mohou i vlastní dlaň) a pomocí prstových barev tečkují kolem šablony barevné kombinace.
 • Klokaní dráha – živé bludiště. Děti skákají v předem připraveném území (kostky, větve, provaz) jako klokani po dráze, která má za úkol dovést klokana ke svému mláděti. Tam ho vzít do kapsy a skákat zpět. Dráha se může v průběhu hry různě menit a modifikovat dle obtížnosti a věku.
 • Dešťová hůl – vyrábíme plněním papírového tubusu různými druhy luštěnin nebo písku. Nezapomeneme v tubusu vytvořit malé přepážky.
 • Hvězdná vlajka – senzorický postřeh. Připravíme pro děti několik variant autralské vlajky, jejíž hvězdy se vždy budou trochu lišit. Úkolem dětí je najít a spárovat správnou vlajku.

Afrika – hnědá barva

Náměty na aktivity:

 • Náhrdelník z Tanzanie – papírový talíř kulatý, ve kterém vystřihneme ve středu kruh – místo pro krk. Okraje talíře vyzdobíme nalepenými barevnými papírky, vzory pomocí pastelek a fixů, obtisky prstů, ...
 • Skládání mozaiky na šatech – rozvoj jemné motoriky a tvoření obrazců na bílá trička nebo látky. Například technikou bramborových geometrických razítek, ustřižených houbiček, otisk roličky od toaletního papíru atd.
 • Bubnování – společné bubnování na židle, krabice, ... Důraz na rytmus, hry na ozvěnu, kroky podle bubnů, tanec podle rytmu bubnování.
 • Sloní chobot – ze tří sloních hlav vychází barevné choboty (lano, provázek, kresba) a jsou vzájemně propletené. Děti mají za úkol najít každému slonu chobot.
 • Nošení předmětů na hlavě – připravíme dětem košíčky, do kterých si dle zadání budou dávat různé předměty (jedna kostka, modrý papír, tři žlutá kolečka). Jejich úkolem je přejít s košíčkem celou třídu tak, aby se nic nevysypalo.

Evropa – modrá  barva

Náměty na aktivity:

 • Šikmá věž – Pisa, Itálie, stavba věže z toaletního papíru.
 • Královská koruna – Anglie, královská rodina. Děti dostanou předkreslenou královskou korunu, kterou mají pomocí kamínků a jiných ozdob vyskládat tak, aby obě strany od středové čáry byly shodné.
 • Benátky – skládání lodiček z papíru, dřeva, skořápek. Posíláme si lodičky, sledujeme, jaké plavou k sobě, od sebe. Pokusy s vodou – plave/neplave.
 • Eiffelova věž – Francie. Stavba pomocí špejlí a modelíny, 3D model věže.

Antarktida – bílá  barva

 • Počítání tučnáků na ostrově – přiložení kolíčku na správný počet tučňáků, online – https://www.123homeschool4me.com/free-counting-penguin-clip-cards/.
 • Výroba domácího sněhu – experiment z jedlé sody a bílého kondicionéru na vlasy 1 : 1 – míchat 3 minuty a vznikne zajímavá hmota podobná sněhu. Děti z ní mohou tvořit, stavět.

Další činnosti:

Kontinenty z modelíny

Připravíme pro děti vytištěné všechny kontinenty – obrysy (viz příloha) – děti pomocí modelíny Play-Doh (klasické) modelují strukturu a povrch kontinentu. http://venyconocetumundo.blogspot.com/2015/04/el-relieve-de-la-tierra_70.html

Zápisník

Děti společně tvoří zápisník z cest, vlepují obrázky, kreslí zážitky.

Pohled z cest

Každý si vytvoří svůj autorský pohled ze země, kde se mu nejvíce líbilo. Zašleme společně s adresou a platnou známkou domů rodičům. Děti jdou se svým pohledem na poštu nebo jej hodí schránky.  

Čím bych chtěl cestovat?

Děti mohou v této aktivitě samostatně vyprávět, nakreslit nebo vytvořit svůj vlastní fantazijní dopravní prostředek, jakým by po světě mohly cestovat, jezdit nebo létat.

Závěr

Děti si z celého projektu mohou ve třídě vytvořit nástěnku, na kterou si připnou a nakreslí, co všechno navštívily. Mohou doplnit i fotografiemi z cest od rodičů. Při realizaci v naší školce jsme pozvali kamarády z jiných ročníků a připravili pro ně malou cestovatelskou přednášku o světě. Učitelka byla jako průvodce a děti ukazovaly jednotlivé kontinenty, výrobky, které vytvořily. Doprovod s písní: Kolik je na světě moří.

Seznam inspirativní literatury a encyklopedií pro děti o světě

Dědečku, vyprávěj o světě (2022) – Ladislav Špaček

Moje první kniha o světě (2021) – Chiara Piroddi

Cesta kolem světa (2014) – Slovart, tým autorů

Svět (Cestujeme po ČR) (2021) – Pitipo, tým autorů

Atlas 3D (2012) – Slovart, tým autorů

Výlet kouzelnou lodí (2006) – Zuzana Pospíšilová

Velká kniha odpovědí: XL atlas světa (2019)

Za dobroudružstvím světa s cestovatelkou Lily (2019) – Helena Harašová

Atlas světa Aktivity (2020) – YO YO Books

+ mnoho dalšího na: https://www.martinus.cz/l?categories%5B0%5D=6009&topics%5B0%5D=263135&page=2

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 2. 2022
Příspěvek nabízí mnoho zajímavých činností pro děti předškolního věku, které jsou inspirovány cestovatelskou tematikou. Aktivity jsou velmi pestré, rozvíjejí nejen čtenářskou a matematickou gramotnost, ale např. i paměť, pozornost, fantazii, smyslové vnímání, pohybové dovednosti.

Hodnocení od uživatelů

Ilona Kutheilová
26. 2. 2022, 07:39
5 z 5
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Multikulturní výchova