Odborný článek

Cestování časem

12. 5. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Projekt se zaměřuje na cestování časem do čtyř hlavních epoch dějin. Děti se seznámí s dobovými kostýmy, zvyky, obživou, ale i prací. Činnosti jsou vybírány s akcentem na rozvoj matematické gramotnosti a prelogického myšlení. Zejména učí děti chápat číslo ve všech jeho rolích, např. počet, identifikátor (určitá hodina dětem předškolního věku identifikuje určitou aktivitu). Důležitou roli hraje i zadání aktivit a motivace, která by děti formou poutavého příběhu a vyprávění měla dostat do dávných dob nebo budoucnosti. Projekt PPUČ podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Příprava: 

Pro děti vytvoříme tzv. Stroj času (např. velká papírové krabice, polykarpová stavebnice, látková loď, ...), který bude ústředním motivem celého projektu. Pozveme děti na cestování časem a zeptáme se, co je napadá, když se řekne „stroj času“, kam by se s ním mohly dostat a podívat.

ŽIVÉ HODINY

Cílem je: seznámení se systémem ručičkových hodin, pochopení výrazu po a proti směru hodinových ručiček. Orientace pomocí symbolů.

Na zemi vytvoříme hodiny jen s puntíky a jednou ručičkou s naznačujícím směrem. Pro představu dětí můžeme hodiny (puntík) doplnit např. dílky lega, kostek, kartiček. Pro děti by mělo být zřejmé, že u puntíku na místě 1 je jedna kartička, u puntíku na místě 9 je devět kartiček (že čas přibývá a ubývá). Děti mohou skákat na jednotlivé puntíky v hodinách po i proti směru hodinových ručiček. Pro starší děti si také připravíme opravdové ručičkové hodiny a ukážeme si, jak se ručičky pohybují. 

Lišková, Lietavcová (2019): Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí

Aktivita:

Když si děti vyzkouší jednotlivé pozice na hodinách, může zaznít gong a vyprávíme příběh o čase.

„Jednou za 100 let se ve vesmíru otevírá kouzelné okno času, kterým můžeme letět do minulosti nebo budoucnosti. A je to právě dnes. Pokud chceme být u toho, musíme naše hodiny roztočit pozpátku: Velké a malé ručičky a sekundová se otáčejí a zrychlují proti směru hodinových ručiček.“ Děti si vyzkouší celý proces otáčení, ale pozpátku.

VSTUPENKA PRO ODLET

Cílem je: ve skupině dětí dojít k řešení problému, poskládání jednoduchého tangramového obrázku dle předlohy.

Potřeby: velké geometrické tvary z kartonu, ohraničení pro tvary (rámy)

Abychom se mohli vydat strojem času zpátky do minulosti, potřebujeme sestavit na zemi obrazec, který nám otevře stroj času.“

Jeho základem bude např. kruh (obruč), kruh musí být rozdělen na půl, v každé půlce má být střecha (trojúhelník). Děti mají k dispozici velké geometrické tvary (z kartonu), které mají zasadit do předem připraveného rámu. Měly by pracovat s tvary a pojmy jako půlkruh, trojúhelník, čtverec, ... Necháme dětem prostor a čas, aby zadaný úkol vyřešily samy. Ponecháme i nějaké tvary navíc, které do rámu nepatří nebo se již nevejdou.

Když bude tento obrázek poskládán, můžeme se vydat na cestu Strojem času do minulosti. Můžeme s dětmi nalézt nebo vymyslet kouzelnou formuli (básničku), která nás časem provede.

Nasedneme do stroje a letíme, můžeme pustit dětem nějakou písničku na pěkný let.

LOSOVÁNÍ KARTIČEK

Na stroji času je velká kapsa s kartami a symboly jednotlivých období. Děti si z kartiček vylosují období, do kterého se následně podívají, a vyzkouší si, jak se dříve žilo, co se dělalo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravěk: aktivita na venkovní prostředí

Cílem je: porozumění ústnímu zadání konkrétního úkolu s využitím obrázku.

1. Lov mamuta

Děti se ocitnou v pravěku a stanou se z nich lovci mamutů. Sedíme v kruhu, uprostřed dobová výzdoba z kůží, klacků, oheň, obrázky zvířat. Učitelka může být také typicky oblečená. Každému dítěti rozdáme na papíru nakreslenou čáru, podle které musí najít stejnou délku klacíku. Touto činností trénují odhad a porovnávání. Poté mohou děti hodit klacík do terče (např. mamuta na kartonu). Povídáme si, jak se dříve žilo, jak lidé rozdělávali oheň, jaké nosili oblečení, jakým způsobem sháněli potravu.

Jaké používali nástroje v pravěku, inspirace zde: https://cz.depositphotos.com/vector-images/prav%C4%9Bk%C3%A9-zbran%C4%9B.html.

2. Přívěsky na krk

Použijeme drátek nebo provázek, na který uděláme ozdobu ze tří korálků různých tvarů. Dětem nabídneme sadu tří druhů korálů a vyzveme je, aby navlékaly od každého jeden a tvořily tím různé variace.

V pravěku se každý člověk díky korálům lišil od ostatních, tak pozor, ať nemáte stejné jako váš soused.

Děti pracují u stolečků, učí se pracovat s podmínkou a základy kombinatoriky.

3. Pravěká řeč

Vysvětlíme dětem, že v době pravěku ještě nebyla řeč tolik rozvinuta, ale že se lidé výborně dorozuměli i pomocí symbolů a posunků. Děti mohou dostat za úkol sdělit nějakou větu, slovo jen pomocí posunků a prstů. Kamarád z pravěku jim může pomoci. 

Pravěká řeč, inspirace kreslená:

https://fotky-foto.cz/fotobanka/kresleny-pravek-posezeni(4-87725880)/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Starověk: aktivita do místa, kde jsou k dispozici kameny, kostky

Cílem je: manipulace s předměty a stavění 3D modelů.

1. Pyramida

Ve starověku se podíváme do nejvyspělejší civilizace – do Egypta. Učitelka dětem vysvětlí, že dříve, než existovali králové a královny, tak byli Faraoni, kteří žili v Egyptě, a místo velkých hradů, které známe od nás, si nechávali stavět pyramidy. Úkolem dětí bude postavit pyramidu. Učitelka jim poté vysvětlí, k čemu pyramidy sloužily. K aktivitě si připravíme různé materiály na stavění a obrázky pyramid.

Autor díla:https://pixabay.com/vectors/egyptian-egypt-ancient-historic-311457/

Citováno 28. 1. 2022. Pixabay License. Free 

2. Staré cesty

Dříve neexistovaly hladké asfaltové silnice, lidé se museli dostávat i po těžkých kamenitých cestách, např. za faraonem. My si vyzkoušíme cestu, kterou si ale sami budete muset postavit. Učitelka jako Kleopatra stojí na jedné straně třídy nebo trávníku a říká: „Kdo chce ke mně, musí jít jedině po cestě z velkých balvanů, které leží tady na hromadě.“ Před dětmi leží mnoho starých novin, podsedáků, destiček a pomocí jejich přesouvání a podsouvání pod nohy mají za úkol jít jako po cestě. Dítě má za úkol dojít ke Kleopatře, ale ta dává úkoly:

Nesmíš chodit po stejné cestě jako ti před tebou.

Dojdi sem okolo stromu.

Jdi kolem červené židle.

Děti v této aktivitě mají porozumět zadání, odhadnout své možnosti a vytvořit kombinaci řešení pro příchod do cíle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Středověk: aktivita pro vnitřní zázemí

Cílem je: ztvárnit vlastní vlajku nebo erb, poskládat celkový obraz z jeho částí.

1. Královská vlajka

Ve středověku se ocitnou děti na královském dvoře, kde se očekává příchod královny/krále, který jim bude povídat, jaké má povinnosti a jak se na hradě žije a kdo všechno tam žije: král, královna, poddaní. Dozví se, jak se dříve bojovalo, a že každé království mělo vlastní vlajku. Děti nakreslí na papír vlastní vlajku nebo erb. Dětem připravíme barevné papíry, vodovky, pastelky, obrázky z časopisu. Může vzniknout koláž. Erb viz přílohy.

2. Královská skládanka

Další činností bude sestavit obrázek krále a královny z rozstřihaných geometrických tvarů, viz příloha dostupná i online ke stažení: https://educacionprimaria.mx/estupendos-rompecabezas-y-actividades-del-descubrimiento-de-america-dia-de-la-raza-o-encuentro-de-dos-mundos/.

3. Za sedmero horami – pohybová aktivita na ven i dovnitř

Na královský hrad se princové a princezny mohou dostat jen přes sedm překážek. Připravíme pro děti pohybovou překážkovou dráhu, spojenou s během. Překážky budou např. přelézt sedmero hor, přeskočit sedmero řek, proplést se sedmero lesy, podlézt mosty, přejít lávky, ... Na tvorbu dráhy používáme větvě, klacíky, kameny, stromy jako slalom.

Tu samou aktivitu si poté ve dvojici mohou vyzkoušet na zemi, kdy pomocí dřevěných kostek staví děti sadu sedmi překážek podobných těm, které samy procházeli. (Koberec – na jedné straně je hrad z kostek a na druhé je princ, jedno dítě postaví překážky a druhé to jde s loutkou projít.) Děti spolupracují a komunikují v průběhu aktivity.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Budoucnost

Pozn.: Živé hodiny (viz výše) se tentokrát musí rychle rozjet dopředu.

Příprava:

Pro děti připravíme fantazijní třídu vyzdobenou zajímavostmi, novou elektronikou, počítači, novými dopravními prostředky, nebo také pralesem a krásnou přírodou. V následujících hrách se snažíme dětem evokovat možnou situaci a náladu budoucí doby (bude zrychlená, budou všude jen vysoké domy, budou ještě spolu lidé komunikovat?).

Hry – TICHÁ POŠTA – znázorňuje vyspělou komunikaci pomocí telefonů. Učitel pošeptá jedno ze slov (jedna, dvě, tři), děti se drží za ruce a posílají si signál – tolikrát si mají stisknout ruku, poslední dítě zacinká na xylofon.

      – HAD – Děti se posadí za sebe (jako např. v autobusu budoucnosti) a kreslí si na záda symboly, hádají a posílají dopředu.

     – MRAKODRAPY – Učitelka pečlivě postaví tři stejně vysoké domy z kostek. Každá věž je z kostek jiného druhu a velikosti. Zeptáme se dětí, zda jsou věže postavené ze stejného počtu kostek, když jsou stejně vysoké. Poté mohou děti samostatně tvořit vysoké domy z kostek.

    – RYCHLÝ NÁKUP  Každé dítě dostane košíček, se kterým půjde třeba do improvizovaného obchodu, nebo lze hrát v celé třídě, nebo i venku. Učitelka řekne například číslo pět a pak hned řekne stop. Děti pracují pod mírným časovým tlakem, ale mají do košíčku nasbírat co nejvíce věcí různého druhu. Na signál opět vracíme nákup na stejné místo, tím procvičují prostorovou paměť. Lze hrát i ve dvojici.

    – LASEROVÁ CESTA – Ve třídě učitelka natáhne třpytivou (vánoční) stužku, která bude představovat světelné lasery a proud, kterého se děti nesmí dotknout. Úkolem dětí je projít touto cestou, aniž by se dotkly laserů. Pro ztížení úkolů mohou mít na zemi nakreslené šipky, kudy se musí pohybovat.

Závěr: Cestování časem je pro děti do jisté míry abstraktní pojem. V tomto programu se nejdříve seznámí s pojmy čas a hodiny, a díky hře na cestování ve stroji času jim představíme jednotlivé epochy formou tvořivých metod. Děti si uvědomí, že dříve existovalo i něco jiného než přítomnost. Při realizaci děti velmi zaujaly kostýmy, převleky a dobová výzdoba třídy. S tímto se dalo navazovat na dramatické, komunikační a modelové situace. U jednotlivých období stačilo pro děti jen pár úkolů, které si ale o to víc mohly vychutnat a užít.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 5. 2022
Příspěvek nabízí inspiraci, jak dětem předškolního věku pomocí zajímavých a tvořivých činností přiblížit život v různých etapách lidských dějin. Důraz je kladen na rozvoj matematické gramotnosti, tvořivosti i komunikativních dovedností.

Hodnocení od uživatelů

Monika Malcánková
5. 7. 2022, 20:47
Jsem zklamaná, že se někdo prezentuje cizími nápady. Toto docela neobvyklé téma včetně přesně totožných částí projektu má zveřejněno na svých webových stránkách od září 2021 naše mateřská škola, www. mschodska5.cz. Když jsem tento celoroční projekt tvořila se svými kolegyněmi, tak jednotlivé etapy zde okopírované, nebyly zpočátku jednoznačné. Nabízelo se také starověké Řecko, období páry a průmyslové revoluce apod. Tuto shodu nevnímám jako náhodnou. Navíc v naši MŠ byl celý projekt od začátku tohoto školního roku realizován. Pokud někdo využívá cizích zdrojů měl by je ve své prezentaci citovat. Monika Malcánková
Mark Finals
1. 3. 2024, 23:45
2 z 5
Jak může někdo dětem cpát nesmysly do hlavy? Učitelka by snad měla vědět, že funkci pyramid neznáme.
2 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije