Odborný článek

Podzim

15. 5. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Soňa Lukavcová
Spoluautoři
Vladimíra Bartošová
Eva Tomínová

Anotace

Prezentace tematického celku obsahuje vhodné činnosti k tématu podzim; vychází z prožitků dětí.

V návaznosti na toto téma budeme děti dále seznamovat se znaky podzimní přírody.

Činnosti k tématu Podzim

Grafomotorika: zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností a především grafických dovedností:

 • „Zrající hrušky" (tvoření čar ze shora dolů)
 • „Koulelo se, koulelo..." (tvoření horního oblouku se smyčkou)
 • „Košík plný ovoce" (nácvik horizontálních a vertikálních čar)
 • „Skáče vrána po poli" (tvoření kopek nad brambory - horní oblouk)

Pracovní listy: rozvoj pozornosti představivosti, myšlení, paměti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, vnímání detailu:

 • „Pojmenuj ovocné stromy a vykresli si je" (zaměření se na detail linie, slovní projev, rozšiřování slovní zásoby)
 • „Mísa hrušek a jablek" (určování počtu více/méně, grafické znázornění)
 • „Jen ovoce, jen zelenina" (pojmenování a určování a označení ovoce a zeleniny)
 • „Pytle brambor" (určování počtu, porovnávání)
 • „Půlené obrázky" (dokreslování tvaru - zaměření se na detail, linii)
 • „Zdravý zoubek" (pojmenování toho, co je prospěšné pro naše zdraví, vykreslování)

Taneční hry: spojování zpěvu písní s pohybem v prostoru, hrou na tělo i na dětské rytmické nástroje, nacvičujeme sladění pohybu s rytmem

 • Maluje sluníčko - Jeřábková, J.: Od jara do zimy
 • Schovávaná s jablíčkem - Janovská, O.: Malým zpěváčkům

Písničky: nácvik a opakování písniček:

 • Lečo - Hradecký, E.: Zpěvník do dětské kapsy
 • Tamhle je jabloňka - Stojan, J.: Maličká su

Pohybové hry: nabízíme dětem průběžně tyto pohybové hry:

 • Sklizeň (Volfová, H.: Rozcvičky v mateřské škole - str. 38)
 • Ježek (Borová, B.: Cvičíme s malými dětmi - str. 38)
 • Poklad (Borová, B.: Cvičíme s malými dětmi - str. 93)
 • Na veverky a kuny (Mazal, F.: Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku - str. 17)
 • Na jelena (Mazal, F.: Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku - str. 39)

Dramatizace:

 • O veliké řepě
 • Mrkev a jablíčko

Próza:

 • O dědovi, papírovém draku a švestkách (Malinský, Z.: Maňáskové scénky a povídky pro mateřské školy - str. 25)
 • Jak slunce maluje jablíčka (Malinský, Z.: Maňáskové scénky a povídky pro mateřské školy - str. 3)
 • Kaštanová pohádka (Petiška, E.: Alenčina čítanka - str. 103)
 • Barevné listí (Petiška, E.: Alenčina čítanka - 109)
 • Malý dráček (Molavcová, J.: Pohádky a písničky pro šikovné děti - str. 19)
 • Vláďův drak (Petiška, E.: Martínkova čítanka - str. 41)
 • O ztracené hrušce (Petiška, E.: Martínkova čítanka - str. 35)
 • O lišce (Petiška, E.: Martínkova čítanka - str. 92, 100)

Poezie:

Veselé obrázky Josefa Lady, verše Pavel Šrut

Česat jablka, to je snadné:
jedno chytíš, druhé spadne,
udělá bum do trávy
anebo bác do hlavy,
po trávě se koulí,
na hlavě máš bouli.

Jan Čarek - Švestka

Dokud švestka nedozraje,
chudinka, jen zelená je:
počkejte, až dozraje,
potom pěkně modrá je.

Jan Alda - Zásilka od babičky

Poštou došla bednička
a v ní samá jablíčka.
Hned pod víkem bylo psaní:
„Děti, dobré pochutnání."

Oldřich Syrovátka - Jablíčka

Už má sadař košíček
plný zralých jablíček.
Když je česal - bez hřebínku -
dal mi košík pro maminku.

Karel Jaromír Erben

Zelená jsem, tráva nejsem.
Žlutá jsem, vosk nejsem.
Sladká jsem, med nejsem.
Tvrdá jsem, kost nejsem.

František Kábele

Jarda sedí pod jabloní,
jablíčka až k němu voní.
Jedno spadlo, hned je zvedl.
To je pěkné, jémine!
Ještě jedno nedojedl
a už má chuť na jiné.

Výtvarné vyjádření:

 • kresba křídami namočenými v mléce
 • koláž
 • modelování - strom ze slaného těsta - Barff, U.: Velká kniha pro malé mistry 2 - str. 170
 • výroba tiskátek z přírodních materiálů
 • využití přírodního materiálu - zeleninový panáček
 • muchláž - ovoce z barevných průsvitných papírů - Kottle, W.: Výtvarné hříčky pro malé děti - str. 25


Literatura a použité zdroje

[1] – BARFF, U. Velká kniha pro malé mistry 2. Praha : Knižní klub, 2000. ISBN 80-7202-658-5.
[2] – BOROVÁ, B. Cvičíme s malými dětmi. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-223-8.
[3] – HRADECKÝ, E. Zpěvník do dětské kapsy. Praha : Hradecký, 1999. ISBN 80-238-8561-8.
[4] – JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům, Zpěvník pro mateřské školy. Praha : SPN, 1986.
[5] – JEŘÁBKOVÁ, J. Od jara do zimy. Praha : Orbis, 1963.
[6] – KOTTLE, W. Výtvarné hříčky pro malé děti. Praha : Svojtka & Co., 1998. ISBN 80-7237-140-1.
[7] – MALINSKÝ, Z. Maňáskové scénky a povídky pro mateřské školy. Praha : Ústav zdravotní výchovy, 1975.
[8] – MAZAL, F. Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku. Olomouc : Cerm, 1991. ISBN 80-900590-1-5.
[9] – MOLAVCOVÁ, J. Pohádky a písničky pro šikovné děti. Exact Service, 1993. ISBN 80-901380-1-2.
[10] – PETIŠKA, E. Alenčina čítanka. Praha : Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1858-8.
[11] – PETIŠKA, Eduard. Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek. Praha : Knižní klub, 2008. ISBN 978-80-242-2252-3.
[12] – PILAŘOVÁ, M. Šimonovy pracovní listy. Grafomotorická cvičení. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-163-0.
[13] – STOJAN, J. Maličká su. Přerov : Jasto, 1997. ISBN 80-86086-11-9.
[14] – VOLFOVÁ, H. Rozcvičky v mateřské škole: Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 1998. ISBN 80–7020-021–9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Soňa Lukavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída