Odborný článek

Lichožrouti

29. 11. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Motivací k tomuto projektu je známá a oblíbená kniha Pavla Šruta Lichožrouti, která byla taktéž velmi zajímavě zfilmována. Aktivita představuje činnosti, při kterých děti manipulují, třídí a získávají povědomí o matematickém jazyku, rozvíjejí své předmatematické představy. V druhé části programu se zaměřujeme i na čtenářskou gramotnost, protože ústředním motivem je kniha a její postavy a tvoření příběhu, který by mohl děti vést ke vztahu ke čtení. Přesah může být i do digitální gramotnosti – ve známé PC hře v anglickém jazyce PajamaSam ústřední postava také hledá ztracené ponožky. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

LICHOŽROUTI 

ÚVODNÍ HÁDANKA

Dnešní příběh bude o tvorovi, kterého má skoro každý z vás doma, a který se může schovávat kdekoliv. Tento tvoreček je pohádkový, ale kdo ví, jestli opravdu neexistuje. Pojďte hádat – co má rád, čím se rád krmí?

Má rád něco, co si na sebe často oblékáte...

Něco, co je barevné, ale může být i bílé...

Něco, co v zimě zahřeje...

Něco, co se dá natahovat...

Něco, co je vždy ve dvojici...

Něco, co nosíte na nohou...

PONOŽKY!

Učitelka vypráví:

„Je to nejobratnější lupič a ještě nikdy nebyl dopaden. (Kdo je to lupič?) Jmenuje se lichožrout (pro předškolní děti vysvětlíme pojem lichý a sudý).

Říká se, že člověk je to, co jí. Což platí i pro lichožrouty. Živí se ponožkami, i jejich tělo jako by se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokážou se vytahovat i smrskávat. Očka má lichožrout drobná, knoflíková. Má velkou pusu, která umí vytvořit chobot, podobný hadici od vysavače! (Pavel Šrut: Lichožrouti)

1. MOJE PONOŽKA

Cílem je: Podrobný popis předmětu s důrazem na povšimnutí si detailů. Třídění objektů podle jednoduchého kritéria – párování barev

Potřeby: Barevné kolíčky (dřevěné, které děti mohly ráno samostatně vybarvovat)

Každý si z domova přinese své oblíbené ponožky nebo ponožku. Následuje představení a ukázání ponožky s popisem. Jakou má barvu? Jaký má vzor? Je dlouhá, krátká? Jsou na ní obrázky?

Děti mají za úkol po představení připnout ponožku kolíčkem stejné nebo podobné barvy, jako má ponožka.

2. PRACOVNÍ LIST PONOŽKY

Cílem je: Převedení prožité aktivity do grafické podoby – párování ponožek

Děti hledají shodné páry ponožek, mohou vybarvit.

Pracovní list viz Příloha.

3. SEZNÁMENÍ S KNIHOU LICHOŽROUTI (P. Šrut)

Cílem je: Diskuze nad obrázky a vizuálními prvky knihy, vyhledávání informací, propojování informací z textu s obrázky či vlastními zážitky

Prohlížení obrázků, vyprávění, krátké předčítání.

4. MŮJ LICHOŽROUT

Přivítání a motivace loutkou vyrobenou z ponožky, která dětem po třídě připravila tajné úkoly.

Víte děti, jak já to mám těžké? Musím být prostě tajný jako agent? Co to znamená? Nesmí mě nikdo vidět, slyšet a dokonce ani cítit? Zkusíme si to teď, jak by vám to šlo?

Děti dostanou od lichožrouta pár úkolů, které musí splnit:

ZKUSTE SE MI ZTRATIT (schovat se za něco ve třídě)

ZKUSTE BÝT POTICHU (pár minut prožít ticho, nevydat ani hlásku)

ZKUSTE, ABYCH VÁS ANI NECÍTIL (jít od lichožrouta co nejdál)

Děti se rozdělí do skupin. Po třídě jsou schované ponožky, u kterých děti budou plnit úkoly.

Nyní si vyzkoušíte, jaké to je být tím nejstrašnějším ponožkožroutem.“

I. ÚKOL ZDOBENÍ PONOŽEK

Cílem je: Porozumí ústnímu zadání a manipulaci a experimentaci s konkrétním geometrickým tvarem, který se skládá do určitého systému

Na stole jsou rozházené rozstřihané geometrické tvary z papíru, látky, nebo pěnového papíru. Děti mají za úkol poskládat a ozdobit velkou bílou ponožku vždy stejnými tvary. Vzniknou pruhované, puntíkované a jinak zdobené ponožky. Děti poté popíší, jak ponožku zdobily a jaké jméno by ponožce daly.

II. ÚKOL HLEDÁNÍ PÁRU

Cílem je: Využívání zkušeností z domova při řešení problému – hledání páru (na čas)

Na stole jsou promíchané ponožky a děti mají spárovat a zamotat do sebe stejný pár. Ke zvýšení náročnosti úkolu můžeme využít pískové otočné hodiny.

III. ÚKOL SCHOVEJ DOBŘE!

Cílem je: Hledání vlastního řešení situace při zadaném úkolu

Děti mají malé kartičky s ponožkami a na vymezeném prostoru ve třídě mají kartičky poschovávat. Paní učitelka má za úkol přesný počet kartiček najít a společně spočítat. Pokud budou hledat kamarádi nebo učitelka, můžeme využít i symbolu šipek, které budou hledače navigovat.

5. VYRÁBÍME SI LICHOŽROUTA

Cílem je: Kreativní a vlastní ztvárnění tématu a příběhu na základě prožitých her a ilustrací v knize

Z donesené vlastní ponožky si děti vyrobí svého lichožrouta. Naplní ponožku vlnou nebo vatou, vystřihnou díru pro pusu, přišijí knoflíky, vlasy, ... Inspirací může být např. http://mispummis.blogspot.com/.

6. LOUTKOVÉ DIVADLO

Cílem je: Zapojení se do společného díla a tvoření vlastního příběhu o hlavní postavě

S vyrobenými loutkami může jedna skupinka dětí sehrát druhé skupince divadelní představení a pohádku. Učitelka je průvodcem, v pohádce může vystupovat jako vypravěč nebo samotný herec.

Snažíme se, aby si děti příběh vymyslely co nejvíce samostatně.

Pozn. Hraní s loutkou je pro děti velmi náročný proces. Doporučuji si nejdříve sehrát divadlo jen bez loutek a poté se s loutkami naučit pohybovat v jednotlivých situacích. Aby dítě umělo loutku oživit, rozpohybovat, položit, rozmluvit atd.

7. HRA NA VEN – HLEDÁNÍ PONOŽEK

Cílem je: Orientace v prostoru s využitím zadaných kritérií. Pojmenování a třídění předmětů denní potřeby

Pro děti připravíme na školní zahradě, v lese, v parku ohraničený prostor, kde uvedeme, že mohou bydlet naši známí ponožkožrouti a že si sem rádi chodí větrat a schovávat ponožky. Že se jim ale často do toho zapletou i jiné předměty, které musí najít a roztřídit.

Děti hledají po prostoru ponožky a pak objekty, které do přírody úplně nepatří (např. budík, pravítko, čepice, hračka, láhev, …). Máme pro děti připravené třídicí podmínky např. dle barvy, dle materiálů, dle účelu. Děti přinesené věci následně roztřídí.

Získané ponožky pověsíme venku na prádelní šnůru a můžeme s dětmi vymyslet a nakreslit nápisy pro ztracené ponožky, které hledají své ztracené páry a kamarády. Např.: „Přijdi si pro mne, visím tady v parku u Kamenné ulice, zachraň mne.“

Pro starší děti:

  • Můžeme připravit mapku území s vyznačenými místy schovaných ponožek. Děti se poté orientují v mapě a hledají.

  • Přesah může být i do digitální gramotnosti – ve známé PC hře v anglickém jazyce PajamaSam ústřední postava také hledá ztracené ponožky v různém prostředí.

Evaluace: Během tohoto projektu si děti mohly pomocí známé knihy a filmu převést do skutečnosti příběh, ve kterém vystupují fantazijní jména i postavy. Zapojily se všechny děti ve věku od tří do šesti let. Své prožitky si přenesly do tvůrčí práce s neobvyklým materiálem a rozvíjely komunikaci při hraní s loutkou a matematickou gramotnost při třídění a párování.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Třídění ponožek

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 11. 2021
Příspěvek obsahuje nabídku vzdělávacích činností, které jsou inspirovány příběhem a rozvíjejí čtenářskou a matematickou gramotnost dětí předškolního věku.

Hodnocení od uživatelů

Jana Šámalová
30. 1. 2022, 12:47
5 z 5
Velmi inspirativní. Děkuji.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo