Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvíjíme gramotnosti v ZŠ a MŠ Žeravice – ohlédnutí za projektem PPUČ
Odborný článek

Rozvíjíme gramotnosti v ZŠ a MŠ Žeravice – ohlédnutí za projektem PPUČ

4. 10. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marcela Petráková

Anotace

Článek se zabývá reflexí zapojení ZŠ a MŠ Žeravice v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), který je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost i informatické myšlení dětí a žáků. Realizaci projektu zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem příspěvku je sdílet dosavadní zkušenosti týmu pilotní školy s plánováním a realizací aktivit pro rozvíjení jednotlivých gramotností, zejména digitální a informatické.

ZŠ a MŠ Žeravice patří mezi pilotní školy projektu PPUČ, která se do projektu zapojila na podzim roku 2018. Pedagogové základní školy a vedoucí učitelka mateřské školy nejprve vytvořili školní tým spolupracující s regionální koordinátorkou gramotností. Celý tým sestavoval vždy na začátku školního roku po dobu tří let plán školy v oblasti gramotností na příslušný školní rok v návaznosti na školní rok předešlý. V prvních dvou letech se zabýval také očekávanými výsledky učení v uzlových bodech.

V posledním roce trvání projektu se utvořil čtyřčlenný tým, který se zúčastnil Letní školy PPUČ 2020 v Praze. Zde odstartovala příprava na závěrečný workshop Buď safe online, který se zaměřuje na problematiku bezpečnosti v digitálním prostředí. První povědomí o digitálních gramotnostech započala stejnojmenná hlasovací soutěž, kterou se ZŠ a MŠ Žeravice podařilo vyhrát. Setkali jsme se tak v naší škole s bývalým youtuberem Jirkou Králem s týmem Avast, který nás seznámil s bezpečností v online prostředí. Získané poznatky a dovednosti se staly pomyslnými stavebními kameny připravovaného workshopu.

Covid naši vzájemnou spolupráci nezastavil, a tak jsme se na podzim roku 2020 pustili do ověřování v MŠ. Děti se zde seznámily s bezpečností pomocí obrázkových příběhů s využitím robotické hračky Bee-Bot Včelka. Při ověřování na ZŠ jsme pro žáky vytvořili interaktivní program s názvem Plavba po online moři, ve kterém jsme se zaměřili na problematiku kyberšikany a patologického hráčství počítačových her. Žáci s využitím pracovního listu sehráli a natočili na toto téma scénky. Pro starší žáky byl pak vytvořen nedokončený úryvek textu vycházející z knihy Dítě v síti (Daniel Dočekal a kol., 2019), do kterého měli zábavnou formou doplňovat vhodná slova. Ve dnech 17.–18. 8. 2021 byl pak ucelený workshop Buď safe online představen v Praze Průhonicích na Závěrečné konferenci, který reflektoval naši účast v projektu PPUČ.

Závěrem je důležité zmínit, co nám celý projekt PPUČ přinesl a co se nám při práci s gramotnostmi podařilo. Zamyšlení nad gramotnostmi – a jak je vhodně zařadit – nás kromě samotné přípravy na Závěrečnou konferenci přivedlo např. na myšlenku pořádat vzájemné předčítání spolužáků, výstavku knih od Ježíška, konání akce Noc s Andersenem a další. Projekt PPUČ nás přivedl k větší propojenosti a spolupráci mezi pedagogy MŠ a ZŠ. Kolektiv učitelů se naučil mezi sebou sdílet své poznatky, zkušenosti a užitečné odkazy (profil Učitel 21, systém EMA, materiály OVU, TIO) prostřednictvím společného disku či komunikací přes sociální sítě. V současné době také zapojujeme do vyučovacích předmětů výukové situace, které umožňují žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech. V oblasti digitální gramotnosti navážeme projektem digitální výchovy Replug me, který přibližuje základní rizika online světa.

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
70.31 kB
PDF
Dítě v síti
pdf
330.08 kB
PDF
Plavba po on-line moři

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Marcela Petráková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.