Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Vstup na střední školu s novou informatikou
Odborný článek

Vstup na střední školu s novou informatikou

Anotace

Článek se zabývá důsledky nového pojetí informatiky na základních školách vzhledem ke startu na střední škole. Autor analyzuje současný stav bez nové informatiky a ukazuje na dílčí problémy základního vzdělávání v oblastech digitální gramotnost a informační technologie.

Nedávno mě oslovila paní redaktorka z deníku E15 s otázkou týkající se chápání stromových struktur u studentů střední školy. Jedná se o velmi zajímavou otázku, která vychází ze studie The Verge. Článek v krátkosti spojuje Generaci Z a její vztah ke klasické stromové hierarchii. Generace Z je chápaná jako generace dětí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012. [cit. Wiki].

Mladí lidé, narození v tomto období, jsou chápáni jako děti internetu, éry WWW, počítačů, mobilních telefonů a dotykových obrazovek, které je logicky celým raným vývojem doprovází. Sám sebe, coby ročník 96, v některých charakteristikách „Gen-Z“ poznávám. Děti narozené po roce 2010 jsou označovány termínem „Generace α (alfa)“. Pohádky si však nenajdou na DVD nosičích, či snad dokonce na VHS (to už je probíráno v rámci dějin počítačů). V současné době pohádky pro tuto generaci nejdeme na YouTube, Netflixu nebo DisneyPlus.

Zamyšlení chápání stromových struktur u Generace Z nebo Generace Alfa mne vede k podstatně hlubšímu zamyšlení. Často jsem různými známými, kolegy či redaktory tázán, co od nového pojetí informatiky očekávám a proč nové pojetí informatiky tak zarputile propaguji.

Podobně jako v roce 1848, kdy se díky technologickému růstu a objevu parního stroje mohl tehdejší průmysl exponenciálně rozrůst, tak i v současné době zaznamenáváme snahy o maximální automatizaci výrobního procesu tím, že manuálně-fyzickou práci zastanou roboti či umělá inteligence. Je proto nezbytně nutné vychovat lidi, kteří budou mít k těmto technologickým inovacím kladný vztah a dovedou tyto automaty a roboty ovládat a pracovat s nimi.

Coby středoškolský učitel IT a matematiky od nového pojetí informatiky očekávám, že budou žáci v 1. ročnících připraveni k odbornému vzdělávání. Velmi často se v současné době bohužel setkávám s tím, že žáci v 1. ročnících nemají takřka žádné znalosti z IT. Neznalosti stromových struktur jsou pouze malým zrnkem v haldě písku. Setkáváme se často s tím, že studenti nezvládají vůbec zapnout počítač a často nejsou ze základních škol proškolení o rizicích, která s používáním počítače (a internetu) přímo souvisí. Neumí zapsat na klávesnici základní znaky, nemluvě o pokročilejších znacích, které jsou klíčové pro programování (ampersand, svislítko, zavináč, středník, zpětné lomítko, závorky kulaté, hranaté, složené i úhlové – a ve výčtu bych mohl pokračovat dál a dál).

Neznalosti logiky adresářové hierarchie žákům znemožňují logické uspořádávání dat a jejich analýzu. To může být jedna z příčin případného školního neúspěchu, a to nejen v IT. Zkrátka se ve svém počítači a ve vlastních datech ztratí. Žáci také neovládají typografické zásady, kompresi dat do ZIPu, vytváření PDF souborů, byť s tématem informatiky by tyto neznalosti neměli úplně souviset.

Žáci obecně postrádají smysl pro pořádek. Nejednou jsem zaznamenal ukládání dat na plochu počítače. V horších případech si daná data (soubory, projekty, …) ukládají na náhodná místa (poslední místa v mezipaměti PC). Důsledky takového jednání jsou zřejmé. V případě potřeby práce navazující na některou z předchozích prací nejsou žáci mnohdy schopni tato data zpětně dohledat. Domnívám se, že nebudu příliš rázný, pokud tato „ztracená“ data nazvu redundantními. V takových případech je de facto zcela zbytečná tato data vůbec ukládat, pokud je žáci nedokážou zpětně dohledat.

V extrémních případech jsem byl svědkem toho, kdy středoškoláci posílají své projekty sami sobě e-mailem. Absurditu takového jednaní obhajovali lepšími filtry pro fulltextové vyhledávání. Cožpak Windows nemají vyhledávání? Nebo jen vyhledávání ve Windows neumí žáci správně používat? Dle mého pohledu na tuto problematiku je v současné době nejvýhodnější a nejefektivnější využívat dostupná cloudová řešení (OneDrive, Google Drive, Dropbox). Nicméně i v tomto případě se dostáváme k počátečnímu dilematu, a to vytvoření vhodného systému ukládání dat.

Od nového pojetí informatiky tedy osobně očekávám jisté primární znalosti z informatiky, nikoliv pouze dílčí dovednosti z kategorie aplikovaný software. Žáci 1. ročníků SŠ by měli disponovat požadovanou digitální gramotnosti a mít základy algoritmického myšlení. Základní škola by měla svým žákům předat znalosti, které budou tvořit klíč pro vstup na střední školy různého typu. Rád bych, abychom v první ročníku střední průmyslové školy nemuseli ztrácet drahocenný čas výukou dovedností, které patří do základní digitální výbavy každého jedince 21. století.

Literatura a použité zdroje

[1] – Generace Z. 2021. [cit. 2021-9-30]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Generace_Z&oldid=20308502].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 11. 2021
Autor na výstižných příkladech příkladu popisuje jeden z podstatných důvodů změn, kterými má projít nejen středoškolské vzdělávání, ale i to základní. Poukazuje na nutnost, aby oba stupně vzdělávání byly provázané, což je podle mého přesvědčení jeden z největších přínosů nastavené změny nového pojetí výuky informatiky i rozvoje digitální gramotnosti. Je však nutné počítat s tím, že nastíněných očekávaných výstupů od deváťáků základních škol nemusí být v dohledné době dosaženo. Mimo jiné i proto, že děti v rámci informálního vzdělávání opustili užívání "běžných počítačů" a jejich přirozeným digitálním zařízením se stává dotykové zařízení. To například diskutovanou stromovou strukturu výrazně odsouvá do pozadí. Tento jev bude klást na základní školy zvýšené nároky i v oblastech, kde se v dřívějších letech dalo spolehnout například na vrstevnické učení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Digitální gramotnost