Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hrášek – Skutečně zdravá škola
Odborný článek

Hrášek – Skutečně zdravá škola

19. 10. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Helena Burianová
Spoluautor
Mgr. Jitka Sedláčková

Anotace

Hrášek: jeho vlastnosti, odraz v pohádkách a lidových tradicích, využití ke hrám i poznávacím aktivitám, jeho pěstování na školní zahradě a pokrmy z něj připravené. Celoroční program v celkové délce 16 hodin, skládá se z několika bloků o různé délce zařazených v různých ročních obdobích a významných částech roku: PODZIM, VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE, JARO, LÉTO. Program obsahuje popis aktivit, metodické poznámky a pracovní listy. Úvodem k programu je krátké motivační video.

Ukázka prvního bloku:

Video „Hrášek“ (10 minut)

Honem všichni sem, mám tady v dlani schované překvapení! Co to asi je? Je to malá kulička. Co to je? Kulička hrachu! A teď si o hrášku promítneme kratičký film. /… / O čem film byl? O dvou dětech na zahradě? O tom, jak se pěstuje hrášek? O tom, jak kouzelný zahradník Hrášek dětem poradil, jak hrášek vypěstovat? Ano, o tom všem film byl. A my si dnes a ještě i příště budeme také povídat o hrášku. Podíváme se do světa pohádek, naučíme se říkanky a písničky, budeme počítat, ale budeme také hrášek pěstovat a ochutnávat.

Myšlenková mapa – pohádky (30 minut)

Podívejte se na ten krásný velký zelený hráškový lusk. A podívejte, jaké tady máme pěkné kulaté obrázky: kdo pozná, co je na obrázcích namalované? Ano, je to Popelka, princezna na hrášku a Budulínek. Jsou to postavy z pohádek. Obrázky si nalepíme sem na plakát, do prvních tří kuliček. Tento hráškový plakát bude v naší třídě viset po celý rok a bude nám stále připomínat náš celoroční hráškový projekt.

Výroba emotikonu zahradníka Hráška (40 minut)

A koho to tady ještě máme: je to zahradník a já vám prozradím, že se jmenuje pan Hrášek. Každý z vás bude mít svého pana Hráška a ten by chtěl být taky tak pěkně barevný, jako je ten můj. Postavičku si tedy vybarvíme, vystřihneme a slepíme obě strany dohromady na špejli.

Hráškový dotazník (15 minut)

Všimli jste si, že pan Hrášek se na jedné straně směje a na druhé se mračí? Zkusíme si teď, jak to funguje. Něco vím a něco se mi líbí: otočím usměvavou stranu. Něco nevím nebo se mi něco nelíbí: otočím zamračenou stranu. Hned si to vyzkoušíme:

Víš, jakou barvu má čerstvý hrášek?

Víš, jakou barvu má suchý hrách?

Znáš nějakou pohádku o hrášku?

Znáš nějakou říkanku nebo písničku o hrášku?

Znáš nějaké jídlo z hrášku?

Máš rád/a hráškovou polévku?

Jedl/a jsi někdy syrový hrášek přímo z lusku?

Víš, co je to pučálka?

Víš, co je to masopustní maska z hrachoviny?

Víš, proč se dřív hodně jedl hrách?

Pěstoval/a jsi někdy hrášek na zahradě?

Víš, co všechno potřebuje semínko, aby dobře rostlo? 

Vypěstoval/a sis někdy nějakou rostlinku na zahradě nebo v truhlíku?

Hráškové, hýbejte se! (5 minut)

Dlouho jsme seděli, tak bychom se teď měli trochu protáhnout. My všichni teď budeme jako malé zelené hrášky, budeme se kutálet po naší třídě a musíme se všichni vejít na několik málo misek. Sedíme v kruhu na židlích. Na pokyn „hráškové, hýbejte se!“ si musíme všichni rychle vyměnit místa. Po každém kole jednu židli odneseme stranou, takže bude vždy o jednu židli méně. Všichni se musíme nějak srovnat na zbylé židle, třeba tři nebo čtyři děti na jednu židli. Budeme si pomáhat, aby se nám to podařilo. „Hráškové, hýbejte se!“

U Popelky (25 minut)

Teď se zase zklidníme a budeme si vyprávět pohádky o hrášku. První na řadě je pohádka O Popelce. Kdo ji zná? Pohádku si přečteme nebo převyprávíme: Popelka musí snášet zlé chování od nevlastní matky a nevlastních sester. Macecha ji trápí tím, že ji nutí přebírat popel a mák nebo hrách. S pomocí tří kouzelných oříšků Popelka získá nádherné šaty a může se zúčastnit královského plesu. Zalíbí se princi a ten se ji vydá hledat. Má v ruce jen její střevíček, který Popelka na plese ztratila. Nakonec vše dobře dopadne, princ Popelku najde a ožení se s ní.

Co všechno musela Popelka roztřídit? V různých verzích pohádky Popelka třídí různé směsi. Co bude třídit naše Popelka? Poznáte v pytlíčku po hmatu, co to je? Je to hrách, čočka a fazole. Já jsem teď jako ta zlá macecha a vy všichni jste Popelky. Nasypu vám do kelímků od všeho trochu, zamíchám a vy zkusíte vše co nejlépe roztřídit do tří misek.

U Princezny na hrášku (25 minut)

Kohopak tam máme dále? Princeznu na hrášku! Kdo pohádku zná? Pohádku si přečteme nebo společně převyprávíme: Princ se chce oženit, ale hledá jen pravou a skutečnou princeznu. Jedné bouřlivé noci na bránu zámku zatluče mladá a krásná, ale promočená a ušmudlaná dívka. Tvrdí, že je princezna. Královna – princova matka se ji rozhodne vyzkoušet. Nabídne dívce nocleh a pod vysokou vrstvu matrací a měkkých peřin umístí jednu kuličku hrachu. Princezna ráno tvrdí, že nemohla vůbec spát, protože měla cosi tvrdého v posteli, co jí způsobilo modřiny. Princ se zaraduje, protože jen pravá princezna je tak jemná a citlivá, že ucítí kuličku hrachu pod takovou silnou vrstvou. Vše opět dobře dopadne a proběhne svatba.

Chcete si taky vyzkoušet, jaké to je ležet na hrášku? Lehneme si na zem na deky, pod které každému schovám hrst suchého hrachu. Tlačí to? Nebo to příjemně lechtá? Nebo někdo necítí vůbec nic?

U Budulínka (25 minut)

Která je další hrášková pohádka? Přece O Budulínkovi. Poslouchejte dobře, já vám celou pohádku budu vyprávět, a pozor: když uslyšíte slovo „hrách“ nebo „hrášek“, zvednete pana Hráška. Je to cvičení pozornosti.

V jedné chaloupce u lesa žila babička a dědeček a ti měli malého vnoučka Budulínka. Jednou museli babička s dědečkem odejít do města na nákupy. Babička uvařila Budulínkovi hrášek a nakázala mu, aby nikomu neotvíral: „Budulínku, tady máš hrášek, pěkně si ho sněz a nikomu neotvírej! Mohla by přijít liška a ta by tě odnesla pryč do lesa!“ Ale to je jako by hrách na stěnu házel. Budulínek sice slíbil, že bude hodný, ale nakonec lišku pustil. Nemohl odolat jejímu přemlouvání: „Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku!“ Budulínek  lišce otevřel a nechal se od ní vozit kolem světnice.

Jenže za chvilku liška i s Budulínkem šup ven z chaloupky a odnesla Budulínka do lesa, do své nory, kde měla malá liščata. Přinesla jim Budulínka na hraní. Budulínek teď sedí smutný v noře a po tváři mu tečou slzy jako hrachy. Když se babička s dědečkem vrátili domů, hned viděli, kolik uhodilo: Budulínek je pryč, liška ho odnesla do lesa! Oba si ale vědí rady. Vezmou housle a bubínek, přijdou k liščí noře a začnou hlasitě hrát a zpívat: „Máme malé housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky a náš Budulínek!“ Hlasitá hra lišku ruší, postupně posílá ven všechna liščata: „Běž ven a řekni, ať přestanou hrát, že mě hrozně bolí hlava!“

Jenže jakmile lišče vyleze z nory, dědeček ho hned chytí a strčí do pytle. A pokračují ve zpěvu: „Máme malé housličky a pěkný bubínek, jsou tam jen tři lištičky a náš Budulínek!“ Tak dědeček s babičkou liščata a nakonec i starou lišku pochytali a Budulínka osvobodili. Budulínek musel slíbit, že příště už bude hodný a bude poslouchat. A jak potrestáme lišku? Nejlepší bude, když ji vyženeme i s liščaty zpět do lesa. Nebo by mohla za trest klečet na hrachu. Jaké to asi je, klečet na hrachu? Můžeme si to vyzkoušet.

Hodnocení, reflexe (5 minut)

Shrneme průběh bloku. Obracením usměvavé nebo zamračené tváře emotikonu vyjadřujeme své pocity: která aktivita se mi líbila/nelíbila.

Cílem vzdělávacího programu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování. Program je postaven na využití motivu hrášku a zkoumání, co všechno s tématem hrášku může souviset: jeho vlastnosti, odraz v pohádkách a lidových tradicích, využití ke hrám i poznávacím aktivitám a konečně jeho pěstování, zdravotní prospěšnost a pokrmy z něj připravené. Program se skládá z několika bloků o různé délce zařazených v různých ročních obdobích a významných částech roku: PODZIM, VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE, JARO, LÉTO. Úvodem k programu je krátké motivační video. Celým programem děti provází papírová loutka zahradníka Hráška, kterou si děti samy vyrobí, a myšlenková mapa v podobě hráškového lusku. Program naplňuje dílčí cíle všech vzdělávacích oblastí RVP PV.

Program byl vytvořen v rámci projektu „Klíčové kompetence a kulinární tradice“, OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008063

Celý vzdělávací program je ke stažení zde:

https://www.skutecnezdravaskola.cz/metodicke-materialy-1/hrasek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Helena Burianová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky