Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Projekt na téma počítače
Odborný článek

Projekt na téma počítače

24. 3. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek popisuje projekt na téma „Počítače“, který je inspirován polským projektem doporučovaným k realizaci polským mateřským školám v předškolních třídách polským ministerstvem školství.

Projekt na téma počítače

V článku popisuji projekt, který je inspirován polským projektem „Komputery“ (v překladu Počítače), který doporučuje k realizaci pro polské mateřské školy polské ministerstvo školství. Projekt je detailně popsán v jednom z polských učebních programů (programu nauczania) nazvaném Tropiciele (v českém překladu Stopaři), což je obdoba našeho Rámcového vzdělávacího programu, jen o hodně detailnější, s přesnými popisy aktivit na jednotlivé týdny a dny školního roku. V polských učebních programech je na každý týden školního roku přiřazeno jedno téma, které je v učebních programech podrobně popsáno ve formě aktivit, které by mohly, či spíše měly být realizovány v jednotlivých dnech. Učebních programů je v Polsku několik a školy či mateřské školy si z nich mohou vybírat dle toho, co jim více odpovídá.

Cíle projektu

 • Poznání vývoje počítačů

 • Seznámení se s textovým editorem, grafickými programy (především programem Malování), výukovými programy určenými dětem, tiskárnou, skenerem a kopírkou

 • Osvojení si dovednosti samostatného vyhledávání informací na internetu

 • Obohacení slovní zásoby o slova spjaté s daným tématem

 • Rozvíjení tvořivého myšlení, představivosti

 • Rozvoj psychomotorických dovedností

 • Rozvoj schopnosti spolupráce

Didaktické prostředky

fotografie, multimediální prezentace, velké archy papíru, pastelky, barvy, papírové krabice, fixy, počítač, tiskárna, skener, kopírka, fotoaparát, diktafon, interaktivní tabule

Věková skupina

Projekt je určen pro předškoláky. V Polsku se jedná o děti o rok starší než v ČR, tedy ve věku od 6 do 7 let. Proto se domnívám, že by tento projekt byl sice vhodný i k realizaci v předškolní třídě mateřské školy, ale zároveň by byl vhodný k realizaci rovněž v 1. třídě základní školy.

Ještě chci podotknout, že v polských mateřských školách nemívají věkově heterogenní skupiny. Třída dětí předškolních je opravdu třída zhruba 20 dětí ve věku od 6 do 7 let.

Realizace projektu

Počátek projektu

 1. Hlavní řízená činnost: téma: „K čemu slouží počítač?“

  - brainstorming na téma „K čemu slouží počítač?“

  - dále děti popisují vlastní zkušenosti s počítačem

  - učitelka za pomoci obrázků (může použít fotografie nebo multimediální prezentaci na interaktivní tabuli) dětem ukáže, jak se vyvíjel vzhled a funkce počítače od prvních počítačů až po počítače, které používáme dnes

Exkurze

Setkání s expertem v dané oblasti, například počítačovým grafikem, programátorem, prodejcem-technikem v obchodě s výpočetní technikou

 • realizace rozhovorů s experty: děti mají předem připravené otázky na experty, které si s pomocí učitelky připravily již v mateřské škole (pro zpestření můžeme s dětmi nahrávat rozhovory s experty na diktafon jako praví novináři), z exkurze si pořídíme fotografie

Setkání s člověkem, který ve své práci používá počítač, například zaměstnanec banky, úřadu, obchodu apod.

 • opět realizujeme s tímto člověkem rozhovor týkající se jeho práce s počítačem v rámci jeho náplně práce, opět mají děti na daného člověka předem připravené otázky, které si připravily s pomocí učitelky již v mateřské škole (opět je možné, pokud to situace dovolí, s dětmi nahrávat rozhovor na diktafon), z exkurze si pořídíme fotografie

Práce na projektu v prostředí mateřské školy

 • Výroba plakátu s názvem „Počítače v našem každodenním životě“. Plakát obsahuje informace, které děti získaly v rámci exkurze: děti zde malují, co se dozvěděly, lepí fotografie pořízené v rámci exkurze.

 • Počítač mých snů: výtvarná činnost. Děti za pomocí papírových krabic (nejlépe se na danou činnost hodí krabice od rýže, granka apod.), které pomalují vodovými barvy a ozdobí fixy a pastelkami, vyhotoví model počítače, který by jim plně vyhovoval, byl počítačem jejich snů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že děti zde neřeší funkce počítače, ale spíše jeho vzhled (ve smyslu čím barevnější, tím lepší).

 • Řízená činnost, při které si děti zkoušejí práci na počítači. S pomocí učitelky se děti seznámí s psaním v rámci textového editoru. Každé z dětí si vyzkouší napsat své jméno, naučí se také změnit barvu písma, tedy mohou své jméno napsat v jakékoliv barvě, která se jim líbí.

  Dále si vyzkouší práci v programu Malování. Zde se dohodneme, co budeme malovat, a každé dítě namaluje samo kousek obrázku.

  Dále učitelka ukáže dětem práci s kopírkou, tiskárnou a skenerem. Děti si pak samy, jedno po druhém pod dohledem učitelky, vyzkouší okopírovat nějakou stránku papíru, vytisknout něco z počítače (tiskneme například výtvory dětí vytvořené v rámci práce s textovým editorem a programem Malování), zkusí si něco naskenovat.

 • Děti jsou v rámci doby, kdy realizujeme projekt, seznámeny s různými výukovými programy a edukativními hrami pro děti. Při práci s výukovými programy a edukativními hrami použijeme interaktivní tabuli. Je důležité, aby se při plnění jednotlivých úkolů vystřídaly všechny děti, které mají o danou činnost zájem.

  Mohu doporučit tyto výukové programy:

  • Alf a Alfíček

   Jedná se o výukový program nabízený firmou Interactive School, která se zaměřuje na technické pomůcky a technologie v oblasti nejrůznějších forem vzdělávání, od mateřských škol až po školy vysoké, včetně podnikového vzdělávání v České republice i v zahraničí. Tato firma vyvinula také sadu programů pro výuku a testování žáků mateřských a základních škol.

   Alfíček je výukový software, který obsahuje více než 3 000 interaktivních úloh, cvičení a her pro MŠ. Výukový program se zaměřuje na procvičení slovní zásoby, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, a vědomostí z téměř všech oblastí učiva pro mateřské školy. K dispozici jsou otázky s výběrem jedné správné odpovědi, otázky s výběrem více odpovědí, úkoly na přiřazení dvojic pojmů, úkoly na zařazení slov do skupin, úkoly na uspořádání pojmů nebo vět do správného pořadí, úkoly zaměřující se na popis obrázku, puzzle, úkoly vyžadující doplnění nebo hádání slova a také křížovky.

   Odpověď na otázku nebo úkol je ihned vyhodnocena, na závěr se zobrazí celkové hodnocení výkonu uživatele. Demo verze, která obsahuje 450 hotových úloh k vyzkoušení, je zdarma.

   Na něj pak navazuje interaktivní program Alf pro tvorbu testových úloh. Pro vytváření testových úloh jsou k dispozici videonávody. Tento program umožňuje použití vlastních obrázků a fotek. Program umožňuje jednoduchou tvorbu vlastních materiálů. Program obsahuje 12 šablon pro různorodost cvičení, CD s 30 000 obrázky, databázi hotových materiálů. Program je určený k procvičování vědomostí zábavnou formou. Navíc tento program umožňuje sdílení i na jiných PC. Základní verze START je zdarma. Licence Start obsahuje pouze otázky s výběrem jedné správné odpovědi.

  • Mluvicí hodiny

   Tento program je určený pro předškolní děti a děti mladšího školního věku k výuce poznávání času a určování hodin. A to vše zábavnou formou. Tuto aplikaci lze snadno a rychle nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows. Navíc je aplikace s názvem Mluvicí hodiny kompletně zdarma.

   Odkaz na stažení aplikace: https://www.instaluj.cz/mluvici-hodiny 

  • Simple Paint

   Simple Paint je jednoduchý freewarový kreslicí nástroj pro děti. Program nabízí k dispozici 40 různých barev, 10 různých velikostí štětců a 15 obrázkových klipartů a razítek. Bohužel neobsahuje možnost uložení vytvořeného obrázku ani tisk. Tento program lze snadno a rychle stáhnout, navíc je zdarma.

   Odkaz na stažení programu: https://www.instaluj.cz/simple-paint

  • KidsPainter

   KidsPainter je kreslicí program pro děti ve věku od 3 do 12 let. Děti si tento program velmi rychle oblíbí díky jeho možnostem, jednoduchému ovládání a atraktivnímu rozhraní se zábavnými zvukovými efekty a kreslenými ikonami. Program obsahuje mnoho nástrojů, takže umožňuje dětem naplno projevit svou fantazii. Tento program lze snadno a rychle stáhnout, navíc je zdarma.

   Odkaz na stažení programu: https://www.instaluj.cz/kidspainter 

Mohu doporučit následující edukativní hry:

  • Edukativní hry pro děti na webovém hřišti Déčko od České televize. Odkaz: https://decko.ceskatelevize.cz/hry.

  • Cestička pro děti: hra pro předškolní děti a mladší školáky, jejichž úkolem je najít a postavit cestičku mezi dopravním prostředkem či zvířátkem a cílem. Hra rozvíjí schopnost plánování a plošné představivosti. Odkaz: http://road.madness.sk.

  • Patnáctka: online verze klasické hry z konce 19. století, která je tvořena jednoduchým hlavolamem, ve kterém musí hráč seřadit kameny podle čísel uvnitř malé čtvercové krabičky. Odkaz: http://15.madness.sk.

  • Sudoku pro děti: online sudoku je vytvořeno ve dvou základních variantách – číselné a obrázkové. Odkaz: http://sudoku.madness.sk.

 • Důležité je rovněž s dětmi probrat téma bezpečnost a ochrana zdraví dítěte při práci s počítačem. V mateřské škole děti prací na počítači nestráví až příliš mnoho času, jelikož je čas strávený prací na počítači regulován učitelkou. Je ale důležité, aby si uvědomovaly, že rovněž není dobré, aby doma trávily příliš mnoho času před obrazovkou počítače. Proto před každou činnosti s digitálními technologiemi s dětmi hovoříme o zásadách práce s počítačem. Doporučíme jim, aby si kupříkladu měřily čas strávený prací s digitálními technologiemi pomocí  přesýpacích hodin s limitem 30 minut či aby se domluvily s dospělým, aby jim nastavil stopky na 30 minut, a až uplyne tento čas, tak si šly hrát, či pokud je to možné, tak se šly proběhnout ven do zeleně, aby si oči odpočinuly. 

Zakončení projektu

 • V rámci hlavní řízené činnosti si společně zopakujeme, co už víme o počítačích, využijeme při tom fotografie pořízené na exkurzích, plakát vytvořený z informací získaných v rámci exkurzí.

 • Vědomostní soutěž na téma „Co víš o počítačích“. Může mít podobu vědomostní soutěže v „Bludišťácích“, kde proti sobě bojují dva týmy.

 • Zajímavým zakončením celého projektu může být také následující aktivita zaměřena na rozvoj představivosti. Jedná se o aktivitu, kterou můžeme nazvat „Kdyby nebyly počítače, tak by...“. Při této aktivitě děti sedí v kruhu a každé z nich má dokončit neúplnou větu začínající slovy „Kdyby nebyly počítače, tak by...“, kterou řekne učitelka. Děti hledají odpověď na otázku, jak by vypadal náš každodenní život, práce, trávení volného času, učení, kdyby nebyly počítače.

Literatura a použité zdroje

[1] – GAWROŃSKA, Beata; RACZEK, Emilia. Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Warszawa : WSiP, 2013.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 3. 2022
Příspěvek přináší zajímavé a inspirativní téma. Digitální gramotnost dětí můžeme rozvíjet již od předškolního věku samozřejmě i bez použití digitálních technologií. Seznamujme děti s tím, jak jsou pro nás digitální technologie užitečné, ale nezapomínejme také zmiňovat možná rizika. Pokud pracujeme s počítačem či jiným zařízením, vytvořme si s dětmi pravidla a ty potom dodržujme. Přemýšlejme o přidané hodnotě činnosti prostřednictvím digitálních technologií (je pro nás v tuto chvíli přínosnější a užitečnější zahrát si pexeso na stole či na interaktivní tabuli?). Spolupracujme s rodiči.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Digitální gramotnost